Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Kedzierzynie-Ko┼║lu
Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu og┼éasza nab├│r kandydat├│w na opiekun├│w prawnych dla os├│b ca┼ékowicie ubezw┼éasnowolnionych

Strona główna E-PORADA dla seniorów
i ich opiekun├│w
Ankieta zadowolenia klienta Aktualno┼Ťci Komu pomagamy Rodzina 500 plus Jak uzyska─ç pomoc Akcja PODAJ DALEJ Definicje w pomocy spo┼éecznej Sprawd┼║ czy jeste┼Ť na li┼Ťcie wyp┼éat ┼Üwiadczenia Rodzinne i Pomoc Alimentacyjna Konsultacje spo┼éeczne O┼Ťrodki wsparcia Grupa wsparcia Klub Integracji Spo┼éecznej Program Aktywizacja i Integracja (PAI) Imprezy cykliczne Informator Seniora Aktywny senior polsko-czeskego pogranicza Linki Bezp┼éatne szkolenia
O o┼Ťrodku Kontakty Dzia┼éy o┼Ťrodka Kadra zarz─ůdzaj─ůca

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

Zasi┼éek rodzinny ma na celu cz─Ö┼Ťciowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Zasiłek rodzinny przysługuje:

 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie ucz─ůcej si─Ö,
 • do uko┼äczenia przez dziecko 18 roku ┼╝ycia lub do uko┼äczenia nauki w szkole, jednak nie d┼éu┼╝ej ni┼╝ do uko┼äczenia 21 roku ┼╝ycia, albo do 24 roku ┼╝ycia, je┼╝eli kontynuuje nauk─Ö w szkole lub w szkole wy┼╝szej i legitymuje si─Ö orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci,
 • zasi┼éek rodzinny przys┼éuguje osobie ucz─ůcej si─Ö w szkole lub szkole wy┼╝szej, jednak nie d┼éu┼╝ej ni┼╝ do uko┼äczenia 24 roku ┼╝ycia.

Kryterium dochodowe

Zasi┼éek rodzinny przys┼éuguje, je┼╝eli dochód rodziny w przeliczeniu na osob─Ö lub dochód osoby ucz─ůcej si─Ö nie przekracza kwoty 674 z┼é lub 764 z┼é, w przypadku gdy cz┼éonkiem rodziny jest dziecko legitymuj─ůce si─Ö orzeczeniem o niepe┼énosprawno┼Ťci lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci.

Przyznanie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami w przypadku przekroczenia progu dochodowego


W przypadku gdy dochód rodziny przekracza kwot─Ö uprawniaj─ůc─ů dan─ů rodzin─Ö do zasi┼éku rodzinnego, pomno┼╝on─ů przez liczb─Ö cz┼éonków rodziny, o kwot─Ö nie wy┼╝sz─ů ni┼╝ ┼é─ůczna kwota zasi┼éków rodzinnych wraz z dodatkami przys┼éuguj─ůcych danej rodzinie w okresie zasi┼ékowym, na który jest ustalane prawo do ┼Ťwiadcze┼ä, zasi┼éek rodzinny wraz z dodatkami przys┼éuguje w wysoko┼Ťci ró┼╝nicy mi─Ödzy ┼é─ůczn─ů kwot─ů zasi┼éków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwot─ů, o któr─ů zosta┼é przekroczony dochód rodziny.
W przypadku gdy wysoko┼Ť─ç zasi┼éków rodzinnych wraz z dodatkami przys┼éuguj─ůca danej rodzinie, ustalona zgodnie z powy┼╝sz─ů zasad─ů "z┼éotówka za z┼éotówk─Ö", jest ni┼╝sza ni┼╝ 20 z┼é, ┼Ťwiadczenia te nie przys┼éuguj─ů.

Wysoko┼Ť─ç zasi┼éku rodzinnego wynosi:

 • 95 z┼é na dziecko w wieku do uko┼äczenia 5 roku ┼╝ycia,
 • 124 z┼é na dziecko w wieku powy┼╝ej 5 roku ┼╝ycia do uko┼äczenia 18 roku ┼╝ycia,
 • 135 z┼é na dziecko w wieku powy┼╝ej 18 roku ┼╝ycia do uko┼äczenia 24 roku ┼╝ycia.

Do zasi┼éku rodzinnego przys┼éuguj─ů nast─Öpuj─ůce dodatki:

 • z tytu┼éu urodzenia dziecka,
 • z tytu┼éu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • z tytu┼éu samotnego wychowywania dziecka,
 • z tytu┼éu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 • z tytu┼éu kszta┼écenia i rehabilitacji dziecka niepe┼énosprawnego,
 • z tytu┼éu rozpocz─Öcia roku szkolnego,
 • z tytu┼éu podj─Öcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Prawo do dodatku do zasi┼éku rodzinnego przys┼éuguje pod warunkiem, ┼╝e na dziecko przys┼éuguje zasi┼éek rodzinny. Dodatki do zasi┼éku rodzinnego nie przys┼éuguj─ů, je┼╝eli nie przys┼éuguje zasi┼éek rodzinny na to dziecko, cho─çby spe┼énione zosta┼éy warunki wymagane do przyznania dodatków.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przysługuje:

 • matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • w kwocie 1000,00 z┼é jednorazowo na ka┼╝de dziecko,
 • je┼╝eli wniosek o jego wyp┼éat─Ö z┼éo┼╝ono do uko┼äczenia przez dziecko pierwszego roku ┼╝ycia,
 • je┼╝eli matka dziecka podlega┼éa opiece medycznej nie pó┼║niej ni┼╝ od 10 tygodnia ci─ů┼╝y do porodu (nie stosuje si─Ö do opiekunów prawnych lub opiekunów faktycznych dziecka).

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje:

 • matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, je┼╝eli dziecko pozostaje pod jego faktyczn─ů opiek─ů, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie d┼éu┼╝ej jednak ni┼╝ przez:
  • 24 miesi─ůce kalendarzowe,
  • 36 miesi─Öcy kalendarzowych, je┼╝eli sprawuje opiek─Ö nad wi─Öcej ni┼╝ jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
  • 72 miesi─ůce kalendarzowych, je┼╝eli sprawuje opiek─Ö na dzieckiem legitymuj─ůcym si─Ö orzeczeniem o niepe┼énosprawno┼Ťci albo o znacznym stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci,
 • w kwocie 400,00 z┼é miesi─Öcznie, za niepe┼éne miesi─ůce kalendarzowe wyp┼éaca si─Ö w wysoko┼Ťci 1/30 dodatku miesi─Öcznego za ka┼╝dy dzie┼ä,
 • w przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych, faktycznych dziecka przys┼éuguje jeden dodatek,
 • obywatelom pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia prawa do dodatku zalicza si─Ö okres zatrudnienia na terytorium pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dodatek z tytu┼éu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego nie przys┼éuguje je┼╝eli osoba ubiegaj─ůca si─Ö o dodatek:

 • bezpo┼Ťrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawa┼éa w stosunku pracy przez okres krótszy ni┼╝ 6 miesi─Öcy,
 • podj─Ö┼éa lub kontynuuje zatrudnienie lub inn─ů prac─Ö zarobkow─ů, która uniemo┼╝liwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasi┼éku macierzy┼äskiego,
 • korzysta ze ┼Ťwiadczenia rodzicielskiego,
 • dziecko zosta┼éo umieszczone w placówce zapewniaj─ůcej ca┼éodobow─ů opiek─Ö, w tym w specjalnym o┼Ťrodku szkolno-wychowawczym, z wyj─ůtkiem podmiotu wykonuj─ůcego dzia┼éalno┼Ť─ç lecznicz─ů, i korzysta w niej z ca┼éodobowej opieki przez wi─Öcej ni┼╝ 5 dni w tygodniu, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje:

 • samotnie wychowuj─ůcym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, je┼╝eli nie zosta┼éo zas─ůdzone ┼Ťwiadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, poniewa┼╝:
  • drugi z rodziców dziecka nie ┼╝yje,
  • ojciec dziecka jest nieznany,
  • powództwo o ustalenie ┼Ťwiadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców dziecka zosta┼éo oddalone;
 • pe┼énoletniej osobie do uko┼äczenia 24 roku ┼╝ycia, ucz─ůcej si─Ö w szkole lub w szkole wy┼╝szej, je┼╝eli oboje rodzice osoby ucz─ůcej si─Ö nie ┼╝yj─ů;
 • w kwocie 193,00 z┼é miesi─Öcznie na dziecko, nie wi─Öcej jednak ni┼╝ 386,00 z┼é na wszystkie dzieci (w przypadku dziecka legitymuj─ůcego si─Ö orzeczeniem o niepe┼énosprawno┼Ťci lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci kwot─Ö dodatku zwi─Öksza si─Ö o 90,00 z┼é na dziecko, nie wi─Öcej jednak ni┼╝ o 160,00 z┼é na wszystkie dzieci).

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje:

 • matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka,
 • w kwocie 95,00 z┼é miesi─Öcznie,
 • na trzecie i na nast─Öpne dzieci uprawnione do zasi┼éku rodzinnego.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego przysługuje:

 • matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka na pokrycie zwi─Ökszonych wydatków zwi─ůzanych z rehabilitacj─ů lub kszta┼éceniem dziecka w wieku:
  • do uko┼äczenia 16 roku ┼╝ycia, je┼╝eli legitymuje si─Ö orzeczeniem o niepe┼énosprawno┼Ťci,
  • powy┼╝ej 16 roku ┼╝ycia do uko┼äczenia 24 roku ┼╝ycia, je┼╝eli legitymuje si─Ö orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci,
 • w kwocie:
  • 90,00 z┼é miesi─Öcznie na dziecko w wieku do uko┼äczenia 5 roku ┼╝ycia,
  • 110,00 z┼é miesi─Öcznie na dziecko w wieku powy┼╝ej 5 roku ┼╝ycia do uko┼äczenia 24 roku ┼╝ycia.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje:

 • matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a tak┼╝e osobie ucz─ůcej si─Ö na cz─Ö┼Ťciowe pokrycie wydatków zwi─ůzanych z rozpocz─Öciem w szkole nowego roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego, raz w roku;
 • w kwocie 100,00 z┼é jednorazowo na dziecko;
 • wniosek o wyp┼éat─Ö dodatku sk┼éada si─Ö do dnia zako┼äczenia okresu zasi┼ékowego, w którym rozpocz─Öto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek z┼éo┼╝ony po terminie pozostawia si─Ö bez rozpatrzenia.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje:

 • matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie ucz─ůcej si─Ö przez 10 miesi─Öcy w roku w okresie pobierania nauki od wrze┼Ťnia do czerwca nast─Öpnego roku kalendarzowego;
 • w zwi─ůzku z zamieszkiwaniem w miejscowo┼Ťci, w której znajduje si─Ö siedziba szko┼éy ponadgimnazjalnej lub szko┼éy artystycznej, w której realizowany jest obowi─ůzek szkolny i obowi─ůzek nauki, a tak┼╝e szko┼éy podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby ucz─ůcej si─Ö, legitymuj─ůcej si─Ö orzeczeniem o niepe┼énosprawno┼Ťci lub o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci - w kwocie 113,00 z┼é miesi─Öcznie na dziecko;
 • w zwi─ůzku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowo┼Ťci, w której znajduje si─Ö siedziba szko┼éy, w przypadku dojazdu do szko┼éy ponadgimnazjalnej, a tak┼╝e szko┼éy artystycznej, w której realizowany jest obowi─ůzek szkolny i obowi─ůzek nauki w zakresie odpowiadaj─ůcym nauce w szkole ponadgimnazjalnej - w kwocie 69,00 z┼é miesi─Öcznie na dziecko.

Wymagane dokumenty

W okresie zasi┼ékowym 2016/2017 trwaj─ůcym od 1 listopada 2016 roku do 31 pa┼║dziernika 2017 roku przyznanie prawa do zasi┼éku rodzinnego wraz z dodatkami uzale┼╝nione jest od dochodu za 2015 rok z uwzgl─Ödnieniem utraty lub uzyskania dochodu.
W okresie zasi┼ékowym 2017/2018 trwaj─ůcym od 1 listopada 2017 roku do 31 pa┼║dziernika 2018 roku przyznanie prawa do zasi┼éku rodzinnego wraz z dodatkami uzale┼╝nione jest od dochodu za 2016 rok z uwzgl─Ödnieniem utraty lub uzyskania dochodu.
Prawid┼éowo i kompletnie wype┼éniony formularz wniosku wraz z nast─Öpuj─ůcymi za┼é─ůcznikami:

Poni┼╝sze dokumenty nale┼╝y do┼é─ůczy─ç jedynie w przypadku gdy dotycz─ů osoby ubiegaj─ůcej si─Ö o ┼Ťwiadczenie lub cz┼éonów rodziny osoby ubiegaj─ůcej si─Ö o ┼Ťwiadczenie:

 • dokument okre┼Ťlaj─ůcy dat─Ö utraty dochodu oraz miesi─Öczn─ů wysoko┼Ť─ç utraconego dochodu,
 • dokument okre┼Ťlaj─ůcy wysoko┼Ť─ç dochodu uzyskanego przez cz┼éonka rodziny oraz liczb─Ö miesi─Öcy, w których dochód by┼é osi─ůgany — w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzaj─ůcym okres zasi┼ékowy,
 • dokument okre┼Ťlaj─ůcy dat─Ö oraz wysoko┼Ť─ç dochodu uzyskanego przez cz┼éonka rodziny z miesi─ůca nast─Öpuj─ůcego po miesi─ůcu, w którym dochód zosta┼é osi─ůgni─Öty — w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzaj─ůcym okres zasi┼ékowy,
 • za┼Ťwiadczenie w┼éa┼Ťciwego organu gminy, nakaz p┼éatniczy albo o┼Ťwiadczenie o wielko┼Ťci gospodarstwa rolnego wyra┼╝onej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzaj─ůcym okres zasi┼ékowy,
 • umow─Ö dzier┼╝awy, w przypadku oddania cz─Ö┼Ťci lub ca┼éo┼Ťci znajduj─ůcego si─Ö w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzier┼╝aw─Ö, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu spo┼éecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzier┼╝aw─Ö w zwi─ůzku z pobieraniem renty okre┼Ťlonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze ┼Ťrodków pochodz─ůcych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
 • umow─Ö o wniesieniu wk┼éadów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do u┼╝ytkowania przez rolnicz─ů spó┼édzielni─Ö produkcyjn─ů,
 • odpis podlegaj─ůcego wykonaniu orzeczenia s─ůdu zas─ůdzaj─ůcego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodzin─ů lub odpis protoko┼éu posiedzenia zawieraj─ůcego tre┼Ť─ç ugody s─ůdowej, lub odpis zatwierdzonej przez s─ůd ugody zawartej przed mediatorem, zobowi─ůzuj─ůcych do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodzina,
 • przekazy lub przelewy pieni─Ö┼╝ne dokumentuj─ůce wysoko┼Ť─ç zap┼éaconych alimentów, je┼╝eli cz┼éonkowie rodziny s─ů zobowi─ůzani orzeczeniem s─ůdu, ugod─ů s─ůdow─ů lub ugod─ů zawart─ů przed mediatorem do ich p┼éacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
 • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzyma┼éa alimentów albo otrzyma┼éa je w wysoko┼Ťci ni┼╝szej od ustalonej w wyroku s─ůdu, ugodzie s─ůdowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
  • za┼Ťwiadczenie organu prowadz─ůcego post─Öpowanie egzekucyjne o ca┼ékowitej lub cz─Ö┼Ťciowej bezskuteczno┼Ťci egzekucji alimentów, a tak┼╝e o wysoko┼Ťci wyegzekwowanych alimentów w roku kalendarzowym poprzedzaj─ůcym okres zasi┼ékowy,
  • lub informacj─Ö w┼éa┼Ťciwego s─ůdu lub w┼éa┼Ťciwej instytucji o podj─Öciu przez osob─Ö uprawnion─ů czynno┼Ťci zwi─ůzanych z wykonaniem tytu┼éu wykonawczego za granic─ů albo o niepodj─Öciu tych czynno┼Ťci, w szczególno┼Ťci w zwi─ůzku z brakiem podstawy prawnej do ich podj─Öcia lub brakiem mo┼╝liwo┼Ťci wskazania przez osob─Ö uprawnion─ů miejsca zamieszkania d┼éu┼╝nika alimentacyjnego za granic─ů, je┼╝eli d┼éu┼╝nik zamieszkuje za granic─ů;
 • odpis zupe┼ény lub skrócony aktów zgonu rodziców lub odpis podlegaj─ůcego wykonaniu orzeczenia s─ůdu zas─ůdzaj─ůcego alimenty lub odpis protoko┼éu posiedzenia zawieraj─ůcego tre┼Ť─ç ugody s─ůdowej, lub odpis zatwierdzonej przez s─ůd ugody zawartej przed mediatorem zobowi─ůzuj─ůcych do alimentów,
 • za┼Ťwiadczenia szko┼éy albo o┼Ťwiadczenie o ucz─Öszczaniu dziecka do szko┼éy – w przypadku gdy dziecko uko┼äczy┼éo 18. rok ┼╝ycia,
 • za┼Ťwiadczenie szko┼éy wy┼╝szej albo o┼Ťwiadczenie o ucz─Öszczaniu do szko┼éy wy┼╝szej – w przypadku osoby ucz─ůcej si─Ö lub osoby legitymuj─ůcej si─Ö orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci, je┼╝eli osoba uczy si─Ö w szkole wy┼╝szej,
 • kart─Ö pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywaj─ůcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt sta┼éy, zezwolenia na pobyt rezydenta d┼éugoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w zwi─ůzku z okoliczno┼Ťciami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z pó┼║n. zm.), lub w zwi─ůzku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchod┼║cy lub ochrony uzupe┼éniaj─ůcej,
 • kart─Ö pobytu i decyzj─Ö o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy – w przypadku cudzoziemca posiadaj─ůcego kart─Ö pobytu z adnotacj─ů "dost─Öp do rynku pracy",
 • odpis prawomocnego orzeczenia s─ůdu orzekaj─ůcego rozwód lub separacj─Ö albo odpis zupe┼ény lub skrócony aktu zgonu ma┼é┼╝onka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowuj─ůcej dziecko,
 • odpis zupe┼ény aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec jest nieznany,
 • odpis prawomocnego orzeczenia s─ůdu oddalaj─ůcego powództwo o roszczenia alimentacyjne,
 • opis prawomocnego orzeczenia s─ůdu zobowi─ůzuj─ůcego jednego z rodziców do ponoszenia ca┼ékowitych kosztów utrzymania dziecka,
 • odpis prawomocnego postanowienia s─ůdu orzekaj─ůcego przysposobienie lub za┼Ťwiadczenie s─ůdu rodzinnego lub o┼Ťrodka adopcyjnego o prowadzonym post─Öpowaniu s─ůdowym w sprawie przysposobienia dziecka,
 • orzeczenie s─ůdu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • w przypadku konkubinatu o┼Ťwiadczenie obojga rodziców o wspólnym wychowywaniu dziecka/dzieci.

Dodatkowe dokumenty wymagane w zwi─ůzku z ubieganiem si─Ö o poszczególne dodatki do zasi┼éku rodzinnego:
w przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu urodzenia dziecka

 • za┼Ťwiadczenie lekarskie lub za┼Ťwiadczenie wystawione przez po┼éo┼╝n─ů potwierdzaj─ůce pozostawanie kobiety pod opiek─ů medyczn─ů nie pó┼║niej ni┼╝ od 10 tygodnia ci─ů┼╝y do porodu

w przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

 • za┼Ťwiadczenie pracodawcy lub o┼Ťwiadczenie o terminie i okresie, na jaki zosta┼é udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sze┼Ťciomiesi─Öcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpo┼Ťrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
 • za┼Ťwiadczenie placówki zapewniaj─ůcej ca┼éodobow─ů opiek─Ö, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z ca┼éodobowej opieki, albo o┼Ťwiadczenie o niekorzystaniu przez wi─Öcej ni┼╝ 5 dni w tygodniu z ca┼éodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniaj─ůcej ca┼éodobow─ů opiek─Ö, w tym w specjalnym o┼Ťrodku szkolno – wychowawczym.

w przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

 • za┼Ťwiadczenie ze szko┼éy albo o┼Ťwiadczenie o ucz─Öszczaniu dziecka do szko┼éy poza miejscem zamieszkania,
 • za┼Ťwiadczenie albo o┼Ťwiadczenie potwierdzaj─ůce tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania.

Wzory o┼Ťwiadcze┼ä zosta┼éy okre┼Ťlone w Rozporz─ůdzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo┼éecznej z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie post─Öpowania w sprawach o ┼Ťwiadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015 r., poz. 2284).
Wzór za┼Ťwiadczenia potwierdzaj─ůcego pozostawanie kobiety pod opiek─ů medyczn─ů
zosta┼é okre┼Ťlony w rozporz─ůdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 wrze┼Ťnia 2010 r.
w sprawie formy opieki medycznej nad kobiet─ů w ci─ů┼╝y, uprawniaj─ůcej do dodatku
z tytu┼éu urodzenia dziecka oraz wzoru za┼Ťwiadczenia potwierdzaj─ůcego pozostawanie
pod t─ů opiek─ů (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234).
Jednocze┼Ťnie informujemy, i┼╝ w toku post─Öpowania administracyjnego Dzia┼é ┼Üwiadcze┼ä Rodzinnych i Pomocy Alimentacyjnej przy Miejskim O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu ma prawo ┼╝─ůda─ç dostarczenia innych dokumentów niezb─Ödnych do prawid┼éowego rozpatrzenia sprawy.

Miejsce z┼éo┼╝enia dokumentów


Druki wniosków o ustalenie prawa do zasi┼éku rodzinnego oraz dodatków do zasi┼éku rodzinnego mo┼╝na otrzyma─ç w Dziale ┼Üwiadcze┼ä Rodzinnych i Pomocy Alimentacyjnej przy Miejskim O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu ul. Reja 2A Sala Obs┼éugi (parter) lub pobra─ç ze strony internetowej: www.mops-kkozle.pl
Instytucja czynna:

 • Poniedzia┼éek: od 7:00 do 16:00
 • Wtorek-Pi─ůtek: od 7:00 do 15:00

Przyjmowanie stron:

 • Poniedzia┼éek: od 7:15 do 15:45
 • Wtorek-Pi─ůtek: od 7:15 do 14:45

Informacje na temat ┼Ťwiadcze┼ä rodzinnych mo┼╝na równie┼╝ uzyska─ç pod numerem telefonu 77/4837901 wew. 140

Opłaty


Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej nie podlega żadnym opłatom.
 Termin i sposób za┼éatwienia

Post─Öpowanie w sprawie ustalenia prawa do zasi┼éku rodzinnego oraz dodatków do zasi┼éku rodzinnego ko┼äczy si─Ö wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od dnia z┼éo┼╝enia kompletu dokumentów. W przypadku konieczno┼Ťci przeprowadzenia dodatkowego post─Öpowania wyja┼Ťniaj─ůcego termin za┼éatwienia sprawy mo┼╝e ulec wyd┼éu┼╝eniu.
Zasi┼éek rodzinny oraz dodatki do zasi┼éku rodzinnego wyp┼éaca si─Ö najpó┼║niej do ko┼äca danego miesi─ůca, w którym z┼éo┼╝ono wniosek. W przypadku z┼éo┼╝enia wniosku po 10 dniu miesi─ůca zasi┼éek rodzinny oraz dodatki do zasi┼éku rodzinnego wyp┼éaca si─Ö najpó┼║niej do ko┼äca miesi─ůca nast─Öpuj─ůcego po miesi─ůcu, w którym z┼éo┼╝ono wniosek.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o ┼Ťwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 z pó┼║n.zm.).
 2. Rozporz─ůdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo┼éecznej z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie post─Öpowania w sprawach o ┼Ťwiadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015 r., poz. 2284).
 3. Rozporz─ůdzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysoko┼Ťci dochodu rodziny albo dochodu osoby ucz─ůcej si─Ö stanowi─ůcych podstaw─Ö ubiegania si─Ö o zasi┼éek rodzinny i specjalny zasi┼éek opieku┼äczy, wysoko┼Ťci ┼Ťwiadcze┼ä rodzinnych oraz wysoko┼Ťci zasi┼éku dla opiekuna (Dz. U. z 2015 r., poz. 1238).
 4. Rozporz─ůdzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 wrze┼Ťnia 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobiet─ů w ci─ů┼╝y, uprawniaj─ůcej do dodatku z tytu┼éu urodzenia dziecka oraz wzoru za┼Ťwiadczenia potwierdzaj─ůcego pozostawanie pod t─ů opiek─ů (Dz. U. z 2010 r. Nr 183, poz. 1234).
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post─Öpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257).

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasi┼éku rodzinnego oraz dodatków do zasi┼éku rodzinnego s┼éu┼╝y stronie prawo wniesienia odwo┼éania do Samorz─ůdowego Kolegium Odwo┼éawczego w Opolu w terminie 14 dni od daty jej odebrania.
Odwo┼éanie wnosi si─Ö za po┼Ťrednictwem Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu.

Inne informacje


Okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego.
Wnioski o ustalenie prawa do zasi┼éku rodzinnego oraz dodatków do zasi┼éku rodzinnego na nowy okres zasi┼ékowy 2017/2018 sk┼éada si─Ö od 1 sierpnia.
W przypadku gdy osoba ubiegaj─ůca si─Ö o ┼Ťwiadczenia rodzinne na nowy okres zasi┼ékowy z┼éo┼╝y wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do ┼Ťwiadcze┼ä rodzinnych oraz wyp┼éata ┼Ťwiadcze┼ä przys┼éuguj─ůcych za miesi─ůc listopad nast─Öpuje do dnia 30 listopada.
W przypadku gdy osoba ubiegaj─ůca si─Ö o ┼Ťwiadczenia rodzinne na nowy okres zasi┼ékowy z┼éo┼╝y wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 wrze┼Ťnia do 30 listopada, ustalenie prawa do ┼Ťwiadcze┼ä rodzinnych oraz wyp┼éata ┼Ťwiadcze┼ä przys┼éuguj─ůcych za miesi─ůc listopad nast─Öpuje do dnia 31 grudnia.

Copyright © Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu | Projekt i wykonanie: www.4PROJEKT.pl