Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Kedzierzynie-Ko┼║lu
Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu og┼éasza nab├│r kandydat├│w na opiekun├│w prawnych dla os├│b ca┼ékowicie ubezw┼éasnowolnionych

Strona główna E-PORADA dla seniorów
i ich opiekun├│w
Ankieta zadowolenia klienta Aktualno┼Ťci Komu pomagamy Rodzina 500 plus Jak uzyska─ç pomoc Akcja PODAJ DALEJ Definicje w pomocy spo┼éecznej Sprawd┼║ czy jeste┼Ť na li┼Ťcie wyp┼éat ┼Üwiadczenia Rodzinne i Pomoc Alimentacyjna Konsultacje spo┼éeczne O┼Ťrodki wsparcia Grupa wsparcia Klub Integracji Spo┼éecznej Program Aktywizacja i Integracja (PAI) Imprezy cykliczne Informator Seniora Aktywny senior polsko-czeskego pogranicza Linki Bezp┼éatne szkolenia
O o┼Ťrodku Kontakty Dzia┼éy o┼Ťrodka Kadra zarz─ůdzaj─ůca

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasi┼éek piel─Ögnacyjny przyznaje si─Ö w celu cz─Ö┼Ťciowego pokrycia wydatków wynikaj─ůcych z konieczno┼Ťci zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w zwi─ůzku z niezdolno┼Ťci─ů do samodzielnej egzystencji.

Wysoko┼Ť─ç zasi┼éku piel─Ögnacyjnego wynosi 153,00 z┼é miesi─Öcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

- niepełnosprawnemu dziecku;
- osobie niepe┼énosprawnej w wieku powy┼╝ej 16 roku ┼╝ycia, je┼╝eli legitymuje si─Ö orzeczeniem o znacznym stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci;
- osobie niepe┼énosprawnej w wieku powy┼╝ej 16 roku ┼╝ycia legitymuj─ůcej si─Ö orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci, je┼╝eli niepe┼énosprawno┼Ť─ç powsta┼éa w wieku do uko┼äczenia 21 roku ┼╝ycia;
- osobie, która uko┼äczy┼éa 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:


- osobie uprawnionej do dodatku piel─Ögnacyjnego;
- osobie umieszczonej w instytucji zapewniaj─ůcej nieodp┼éatnie ca┼éodobowe utrzymanie;
- je┼╝eli cz┼éonkowi rodziny przys┼éuguje za granic─ů ┼Ťwiadczenie na pokrycie wydatków zwi─ůzanych z piel─Ögnacj─ů tej osoby, chyba ┼╝e przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia spo┼éecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu spo┼éecznym stanowi─ů inaczej.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o ┼Ťwiadczeniach rodzinnych;
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post─Öpowania administracyjnego;
 • rozporz─ůdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo┼éecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie post─Öpowania w sprawach o ┼Ťwiadczenia rodzinne;
 • rozporz─ůdzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysoko┼Ťci dochodu rodziny albo dochodu osoby ucz─ůcej si─Ö stanowi─ůcych podstaw─Ö ubiegania si─Ö o zasi┼éek rodzinny i specjalny zasi┼éek opieku┼äczy, wysoko┼Ťci ┼Ťwiadcze┼ä rodzinnych oraz wysoko┼Ťci zasi┼éku dla opiekuna.

Pierwszy wniosek

Aby naby─ç prawo do zasi┼éku piel─Ögnacyjnego od miesi─ůca z┼éo┼╝enia wniosku w zespole ds. orzekania o niepe┼énosprawno┼Ťci, wniosek o ustalenie prawa do zasi┼éku piel─Ögnacyjnego nale┼╝y z┼éo┼╝y─ç w terminie 3 miesi─Öcy od dnia wydania orzeczenia o niepe┼énosprawno┼Ťci lub orzeczenia o stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci.

Kontynuacja pobierania zasiłku pielęgnacyjnego

W przypadku utraty wa┼╝no┼Ťci poprzedniego orzeczenia o niepe┼énosprawno┼Ťci lub orzeczenia o stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci, nale┼╝y:

 • z┼éo┼╝y─ç w zespole ds. orzekania o niepe┼énosprawno┼Ťci wniosek o ustalenie niepe┼énosprawno┼Ťci lub stopnia niepe┼énosprawno┼Ťci,
 • z┼éo┼╝y─ç wniosek o ustalenie prawa do zasi┼éku piel─Ögnacyjnego w terminie trzech miesi─Öcy od dnia wydania orzeczenia o niepe┼énosprawno┼Ťci lub orzeczenia o stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci.

Inne informacje

niepełnosprawne dziecko - oznacza to:

 • dziecko w wieku do uko┼äczenia 16. roku ┼╝ycia legitymuj─ůce si─Ö orzeczeniem o niepe┼énosprawno┼Ťci okre┼Ťlonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i spo┼éecznej oraz zatrudnianiu osób niepe┼énosprawnych

umiarkowany stopie┼ä niepe┼énosprawno┼Ťci - oznacza to:

 • niepe┼énosprawno┼Ť─ç w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i spo┼éecznej oraz zatrudnianiu osób niepe┼énosprawnych
 • ca┼ékowit─ů niezdolno┼Ť─ç do pracy orzeczon─ů na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze┼ä Spo┼éecznych
 • posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów

znaczny stopie┼ä niepe┼énosprawno┼Ťci - oznacza to:

 • niepe┼énosprawno┼Ť─ç w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i spo┼éecznej oraz zatrudnianiu osób niepe┼énosprawnych
 • ca┼ékowit─ů niezdolno┼Ť─ç do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczon─ů na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze┼ä Spo┼éecznych
 • sta┼é─ů albo d┼éugotrwa┼é─ů niezdolno┼Ť─ç do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji albo trwa┼é─ů lub okresow─ů ca┼ékowit─ů niezdolno┼Ť─ç do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji, orzeczon─ů na podstawie przepisów o ubezpieczeniu spo┼éecznym rolników w celu uzyskania ┼Ťwiadcze┼ä okre┼Ťlonych w tych przepisach
 • posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
 • niezdolno┼Ť─ç do samodzielnej egzystencji orzeczon─ů na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze┼ä Spo┼éecznych lub przepisów o ubezpieczeniu spo┼éecznym rolników

Wymagane dokumenty ( druki do pobrania ):

Miejsce z┼éo┼╝enia dokumentów

Druk wniosku o ustalenie prawa do zasi┼éku piel─Ögnacyjnego mo┼╝na otrzyma─ç w Dziale ┼Üwiadcze┼ä Rodzinnych i Pomocy Alimentacyjnej przy Miejskim O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu ul. Reja 2A Sala Obs┼éugi (parter) lub pobra─ç ze strony internetowej: www.mops-kkozle.pl

Instytucja czynna:

 • Poniedzia┼éek: od 7:00 do 16:00
 • Wtorek-Pi─ůtek: od 7:00 do 15:00

Przyjmowanie stron:

 • Poniedzia┼éek: od 7:15 do 15:45
 • Wtorek-Pi─ůtek: od 7:15 do 14:45

Informacje na temat zasi┼éku piel─Ögnacyjnego mo┼╝na równie┼╝ uzyska─ç pod numerem telefonu 77/4837901 wew. 140

Termin i sposób za┼éatwienia


Post─Öpowanie w sprawie ustalenia prawa do zasi┼éku piel─Ögnacyjnego ko┼äczy si─Ö wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od dnia z┼éo┼╝enia kompletu dokumentów.

W przypadku konieczno┼Ťci przeprowadzenia dodatkowego post─Öpowania wyja┼Ťniaj─ůcego termin za┼éatwienia sprawy mo┼╝e ulec wyd┼éu┼╝eniu.
Jednocze┼Ťnie informujemy, i┼╝ w toku post─Öpowania administracyjnego Dzia┼é ┼Üwiadcze┼ä Rodzinnych i Pomocy Alimentacyjnej przy Miejskim O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu ma prawo ┼╝─ůda─ç dostarczenia innych dokumentów niezb─Ödnych do prawid┼éowego rozpatrzenia sprawy.

Opłaty

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej nie podlega żadnym opłatom.

Tryb odwoławczy


Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasi┼éku piel─Ögnacyjnego s┼éu┼╝y stronie prawo wniesienia odwo┼éania do Samorz─ůdowego Kolegium Odwo┼éawczego w Opolu w terminie 14 dni od daty jej odebrania.
Odwo┼éanie wnosi si─Ö za po┼Ťrednictwem Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu.

Copyright © Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu | Projekt i wykonanie: www.4PROJEKT.pl