Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Kedzierzynie-Ko┼║lu
Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu og┼éasza nab├│r kandydat├│w na opiekun├│w prawnych dla os├│b ca┼ékowicie ubezw┼éasnowolnionych

Strona główna E-PORADA dla seniorów
i ich opiekun├│w
Ankieta zadowolenia klienta Aktualno┼Ťci Komu pomagamy Rodzina 500 plus Jak uzyska─ç pomoc Akcja PODAJ DALEJ Definicje w pomocy spo┼éecznej Sprawd┼║ czy jeste┼Ť na li┼Ťcie wyp┼éat ┼Üwiadczenia Rodzinne i Pomoc Alimentacyjna Konsultacje spo┼éeczne O┼Ťrodki wsparcia Grupa wsparcia Klub Integracji Spo┼éecznej Program Aktywizacja i Integracja (PAI) Imprezy cykliczne Informator Seniora Aktywny senior polsko-czeskego pogranicza Linki Bezp┼éatne szkolenia
O o┼Ťrodku Kontakty Dzia┼éy o┼Ťrodka Kadra zarz─ůdzaj─ůca

"Za ┼╝yciem"

Jednorazowe ┼Ťwiadczenie przys┼éuguje :

  1. matce,
  2. ojcu,
  3. opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekuj─ůca si─Ö dzieckiem, je┼╝eli wyst─ůpi┼éa z wnioskiem do s─ůdu opieku┼äczego o przysposobienie dziecka)
  4. albo

  5. opiekunowi prawnemu dziecka.

Jednorazowe ┼Ťwiadczenie przys┼éuguje ┼Ťwiadczeniobiorcom oraz osobom uprawnionym do ┼Ťwiadcze┼ä opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o ┼Ťwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ┼Ťrodków publicznych.

Jednorazowe ┼Ťwiadczenie przys┼éuguje w wysoko┼Ťci 4000 z┼é bez wzgl─Ödu na dochód rodziny.

Jednorazowe ┼Ťwiadczenie nie przys┼éuguje je┼╝eli:

- osoba wnioskuj─ůca nie jest ┼Ťwiadczeniobiorc─ů ┼Ťwiadcze┼ä opieki zdrowotnej lub osob─ů uprawnion─ů do ┼Ťwiadcze┼ä opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji − w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o ┼Ťwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ┼Ťrodków publicznych,
- na dziecko, na które osoba wnioskuje o jednorazowe ┼Ťwiadczenie, by┼éo pobierane w tej lub innej instytucji jednorazowe ┼Ťwiadczenie,
- dziecko, na które osoba wnioskuje o jednorazowe ┼Ťwiadczenie, zosta┼éo umieszczone w pieczy zast─Öpczej lub w domu pomocy spo┼éecznej zapewniaj─ůcym nieodp┼éatne pe┼éne utrzymanie,
- cz┼éonkowi rodziny przys┼éuguje na dziecko jednorazowe ┼Ťwiadczenie lub ┼Ťwiadczenie o charakterze podobnym do jednorazowego ┼Ťwiadczenia za granic─ů, chyba ┼╝e przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia spo┼éecznego lub dwustronne umowy mi─Ödzynarodowe o zabezpieczeniu spo┼éecznym stanowi─ů inaczej,
- wniosek o wyp┼éat─Ö jednorazowego ┼Ťwiadczenia zosta┼é z┼éo┼╝ony po terminie 12 miesi─Öcy od dnia narodzin dziecka,

Podstawa prawna:

  1.  ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ci─ů┼╝y i rodzin ,,Za ┼╗yciem’’;
  2. ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o ┼Ťwiadczeniach rodzinnych;
  3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post─Öpowania administracyjnego;
  4. rozporz─ůdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo┼éecznej z dnia 21 grudnia2016 r. w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe ┼Ťwiadczenie z tytu┼éu urodzenia si─Ö dziecka, u którego zdiagnozowano ci─Ö┼╝kie i nieodwracalne upo┼Ťledzenie albo nieuleczaln─ů chorob─Ö zagra┼╝aj─ůc─ů ┼╝yciu, które powsta┼éy w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.- kobieta nie pozostawa┼éa pod opiek─ů medyczn─ů od 10 tygodnia ci─ů┼╝y.

Wymagane dokumenty ( druki do pobrania ):

Miejsce z┼éo┼╝enia dokumentów

Druk wniosku o ustalenie prawa do ┼Ťwiadczenie „za ┼╝yciem” mo┼╝na otrzyma─ç w Dziale ┼Üwiadcze┼ä Rodzinnych i Pomocy Alimentacyjnej przy Miejskim O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu ul. Reja 2A Sala Obs┼éugi (parter) lub pobra─ç ze strony internetowej: www.mops-kkozle.pl

Instytucja czynna:
•          Poniedzia┼éek: od 7:00 do 16:00
•          Wtorek-Pi─ůtek: od 7:00 do 15:00

Przyjmowanie stron:
•          Poniedzia┼éek: od 7:15 do 15:45
•          Wtorek-Pi─ůtek: od 7:15 do 14:45

Informacje na temat ┼Ťwiadczenia  „za ┼╝yciem” mo┼╝na równie┼╝ uzyska─ç pod numerem telefonu 77/4837901 wew. 140

Termin i sposób za┼éatwienia

Post─Öpowanie w sprawie ustalenia prawa do ┼Ťwiadczenia „za ┼╝yciem”  ko┼äczy si─Ö wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od dnia z┼éo┼╝enia kompletu dokumentów.

W przypadku konieczno┼Ťci przeprowadzenia dodatkowego post─Öpowania wyja┼Ťniaj─ůcego termin za┼éatwienia sprawy mo┼╝e ulec wyd┼éu┼╝eniu.

Jednocze┼Ťnie informujemy, i┼╝ w toku post─Öpowania administracyjnego Dzia┼é ┼Üwiadcze┼ä Rodzinnych i Pomocy Alimentacyjnej przy Miejskim O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu ma prawo ┼╝─ůda─ç dostarczenia innych dokumentów niezb─Ödnych do prawid┼éowego rozpatrzenia sprawy.

Opłaty

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej nie podlega żadnym opłatom.

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do ┼Ťwiadczenia „za ┼╝yciem” s┼éu┼╝y stronie prawo wniesienia odwo┼éania do Samorz─ůdowego Kolegium Odwo┼éawczego w Opolu w terminie 14 dni od daty jej odebrania.
Odwo┼éanie wnosi si─Ö za po┼Ťrednictwem Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu.

Copyright © Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu | Projekt i wykonanie: www.4PROJEKT.pl