Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Kedzierzynie-Ko┼║lu
Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu og┼éasza nab├│r kandydat├│w na opiekun├│w prawnych dla os├│b ca┼ékowicie ubezw┼éasnowolnionych

Strona główna E-PORADA dla seniorów
i ich opiekun├│w
Ankieta zadowolenia klienta Aktualno┼Ťci Komu pomagamy Rodzina 500 plus Jak uzyska─ç pomoc Akcja PODAJ DALEJ Definicje w pomocy spo┼éecznej Sprawd┼║ czy jeste┼Ť na li┼Ťcie wyp┼éat ┼Üwiadczenia Rodzinne i Pomoc Alimentacyjna Konsultacje spo┼éeczne O┼Ťrodki wsparcia Grupa wsparcia Klub Integracji Spo┼éecznej Program Aktywizacja i Integracja (PAI) Imprezy cykliczne Informator Seniora Aktywny senior polsko-czeskego pogranicza Linki Bezp┼éatne szkolenia
O o┼Ťrodku Kontakty Dzia┼éy o┼Ťrodka Kadra zarz─ůdzaj─ůca

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Specjalny zasi┼éek opieku┼äczy przys┼éuguje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opieku┼äczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 1439) ci─ů┼╝y obowi─ůzek alimentacyjny, a tak┼╝e ma┼é┼╝onkom, je┼╝eli:

 • nie podejmuj─ů zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
 • rezygnuj─ů z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

-   w celu sprawowania sta┼éej opieki nad osob─ů legitymuj─ůc─ů si─Ö orzeczeniem o znacznym stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci albo orzeczeniem o niepe┼énosprawno┼Ťci ┼é─ůcznie ze wskazaniami: konieczno┼Ťci sta┼éej lub d┼éugotrwa┼éej opieki lub pomocy innej osoby w zwi─ůzku ze znacznie ograniczon─ů mo┼╝liwo┼Ťci─ů samodzielnej egzystencji oraz konieczno┼Ťci sta┼éego wspó┼éudzia┼éu na co dzie┼ä opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy funkcjonuje od 1 stycznia 2013 r.

Specjalny zasi┼éek opieku┼äczy przys┼éuguje, je┼╝eli ┼é─ůczny dochód rodziny osoby sprawuj─ůcej opiek─Ö oraz rodziny osoby wymagaj─ůcej opieki w przeliczeniu na osob─Ö nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynosz─ůcego 764 z┼é netto (na podstawie dochodów z roku poprzedzaj─ůcego okres zasi┼ékowy z uwzgl─Ödnieniem utraty i uzyskania dochodu). Specjalny zasi┼éek opieku┼äczy przys┼éuguje w kwocie 520 z┼é miesi─Öcznie. 

Za dochód osoby sprawuj─ůcej opiek─Ö, zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy o ┼Ťwiadczeniach rodzinnych, uwa┼╝a si─Ö dochód nast─Öpuj─ůcych cz┼éonków rodziny: ma┼é┼╝onków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostaj─ůce na utrzymaniu dzieci w wieku do uko┼äczenia 25 roku ┼╝ycia, a tak┼╝e dziecko, które uko┼äczy┼éo 25 rok ┼╝ycia legitymuj─ůce si─Ö orzeczeniem o znacznym stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci, je┼╝eli w zwi─ůzku z t─ů niepe┼énosprawno┼Ťci─ů przys┼éuguje ┼Ťwiadczenie piel─Ögnacyjne lub specjalny zasi┼éek opieku┼äczy; do cz┼éonków rodziny nie zalicza si─Ö dziecka pozostaj─ůcego pod opiek─ů opiekuna prawnego, dziecka pozostaj─ůcego w zwi─ůzku ma┼é┼╝e┼äskim, a tak┼╝e pe┼énoletniego dziecka posiadaj─ůcego w┼éasne dziecko.

Za dochód rodziny osoby wymagaj─ůcej opieki, uwa┼╝a si─Ö dochód nast─Öpuj─ůcych cz┼éonków rodziny:

1)   w przypadku gdy osoba wymagaj─ůca opieki jest ma┼éoletnia
:
a)  osoby wymagaj─ůcej opieki,
b)  rodziców osoby wymagaj─ůcej opieki,
c)  ma┼é┼╝onka rodzica osoby wymagaj─ůcej opieki,
d)  osoby, z któr─ů rodzic osoby wymagaj─ůcej opieki wychowuje wspólne dziecko,
e)  pozostaj─ůcych na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-d, dzieci w wieku do uko┼äczenia 25. roku ┼╝ycia
-  z tym ┼╝e do cz┼éonków rodziny nie zalicza si─Ö dziecka pozostaj─ůcego pod opiek─ů opiekuna prawnego, dziecka pozostaj─ůcego w zwi─ůzku ma┼é┼╝e┼äskim, pe┼énoletniego dziecka posiadaj─ůcego w┼éasne dziecko, a tak┼╝e rodzica osoby wymagaj─ůcej opieki zobowi─ůzanego tytu┼éem wykonawczym pochodz─ůcym lub zatwierdzonym przez s─ůd do alimentów na jej rzecz.

2)   w przypadku gdy osoba wymagaj─ůca opieki jest pe┼énoletnia
:
a)  osoby wymagaj─ůcej opieki,
b)  ma┼é┼╝onka osoby wymagaj─ůcej opieki,
c)  osoby, z któr─ů osoba wymagaj─ůca opieki wychowuje wspólne dziecko,
d)  pozostaj─ůcych na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-c, dzieci w wieku do uko┼äczenia 25. roku ┼╝ycia
-   z tym ┼╝e do cz┼éonków rodziny nie zalicza si─Ö dziecka pozostaj─ůcego pod opiek─ů opiekuna prawnego, dziecka pozostaj─ůcego w zwi─ůzku ma┼é┼╝e┼äskim, a tak┼╝e pe┼énoletniego dziecka posiadaj─ůcego w┼éasne dziecko.

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:


1)   osoba sprawuj─ůca opiek─Ö:
a)  ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytu┼éu ┼Ťmierci ma┼é┼╝onka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego ┼Ťwiadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasi┼éku sta┼éego, nauczycielskiego ┼Ťwiadczenia kompensacyjnego, zasi┼éku przedemerytalnego lub ┼Ťwiadczenia przedemerytalnego,
b)   (uchylona),
c)   ma ustalone prawo do specjalnego zasi┼éku opieku┼äczego, ┼Ťwiadczenia piel─Ögnacyjnego lub zasi┼éku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyp┼éacie zasi┼éków dla opiekunów,
d)  legitymuje si─Ö orzeczeniem o znacznym stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci;

2)   osoba wymagaj─ůca opieki zosta┼éa umieszczona w rodzinie zast─Öpczej, z wyj─ůtkiem rodziny zast─Öpczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w zwi─ůzku z konieczno┼Ťci─ů kszta┼écenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniaj─ůcej ca┼éodobow─ů opiek─Ö, w tym w specjalnym o┼Ťrodku szkolno-wychowawczym, z wyj─ůtkiem podmiotu wykonuj─ůcego dzia┼éalno┼Ť─ç lecznicz─ů, i korzysta w niej z ca┼éodobowej opieki przez wi─Öcej ni┼╝ 5 dni w tygodniu;

3)  na osob─Ö wymagaj─ůc─ů opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcze┼Ťniejszej emerytury;

4)  cz┼éonek rodziny osoby sprawuj─ůcej opiek─Ö ma ustalone prawo do dodatku do zasi┼éku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, specjalnego zasi┼éku opieku┼äczego, ┼Ťwiadczenia piel─Ögnacyjnego lub zasi┼éku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyp┼éacie zasi┼éków dla opiekunów;

5)  na osob─Ö wymagaj─ůc─ů opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasi┼éku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasi┼éku opieku┼äczego, prawo do ┼Ťwiadczenia piel─Ögnacyjnego lub prawo do zasi┼éku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyp┼éacie zasi┼éków dla opiekunów;

6)  na osob─Ö wymagaj─ůc─ů opieki inna osoba jest uprawniona za granic─ů do ┼Ťwiadczenia na pokrycie wydatków zwi─ůzanych z opiek─ů, chyba ┼╝e przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia spo┼éecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu spo┼éecznym stanowi─ů inaczej.
 W przypadku zbiegu uprawnie┼ä do nast─Öpuj─ůcych ┼Ťwiadcze┼ä:

1)      ┼Ťwiadczenia rodzicielskiego lub
2)      ┼Ťwiadczenia piel─Ögnacyjnego, lub
3)      specjalnego zasi┼éku opieku┼äczego, lub
4)      dodatku do zasi┼éku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, lub
5)      zasi┼éku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyp┼éacie zasi┼éków dla opiekunów
-      przys┼éuguje jedno z tych ┼Ťwiadcze┼ä wybrane przez osob─Ö uprawnion─ů.

W przypadku, gdy o specjalny zasi┼éek opieku┼äczy ubiegaj─ů si─Ö rolnicy, ma┼é┼╝onkowie rolników b─ůd┼║ domownicy, ┼Ťwiadczenia te przys┼éuguj─ů odpowiednio:

1)   rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;

2)   ma┼é┼╝onkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.

Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, o których mowa w ust. 1, potwierdza si─Ö stosownym o┼Ťwiadczeniem z┼éo┼╝onym pod rygorem odpowiedzialno┼Ťci karnej za sk┼éadanie fa┼észywych zezna┼ä. Sk┼éadaj─ůcy o┼Ťwiadczenie jest obowi─ůzany do zawarcia w nim klauzuli nast─Öpuj─ůcej tre┼Ťci: "Jestem ┼Ťwiadomy odpowiedzialno┼Ťci karnej za z┼éo┼╝enie fa┼észywego o┼Ťwiadczenia.". Klauzula ta zast─Öpuje pouczenie organu o odpowiedzialno┼Ťci karnej za sk┼éadanie fa┼észywych zezna┼ä.
 Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o ┼Ťwiadczeniach rodzinnych;
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post─Öpowania administracyjnego;
 • rozporz─ůdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo┼éecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie post─Öpowania w sprawach o ┼Ťwiadczenia rodzinne;
 • rozporz─ůdzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysoko┼Ťci dochodu rodziny albo dochodu osoby ucz─ůcej si─Ö stanowi─ůcych podstaw─Ö ubiegania si─Ö o zasi┼éek rodzinny i specjalny zasi┼éek opieku┼äczy, wysoko┼Ťci ┼Ťwiadcze┼ä rodzinnych oraz wysoko┼Ťci zasi┼éku dla opiekuna.

Wymagane dokumenty ( druki do pobrania ):

Poni┼╝sze dokumenty nale┼╝y do┼é─ůczy─ç w przypadku, gdy dotycz─ů osoby ubiegaj─ůcej si─Ö o ┼Ťwiadczenie:

 • o┼Ťwiadczenie osoby sprawuj─ůcej opiek─Ö, je┼╝eli jest spokrewniona z osob─ů niepe┼énosprawn─ů w stopniu innym ni┼╝ pierwszy, dotycz─ůce cz┼éonków rodziny spokrewnionych w stopniu pierwszym z osob─ů wymagaj─ůc─ů opieki w zakresie ich mo┼╝liwo┼Ťci sprawowania opieki,
 • za┼Ťwiadczenie placówki zapewniaj─ůcej ca┼éodobow─ů opiek─Ö, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z ca┼éodobowej opieki albo o┼Ťwiadczenie o niekorzystaniu z ca┼éodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w specjalnym o┼Ťrodku szkolno-wychowawczym,
 • o┼Ťwiadczenie lub za┼Ťwiadczenie w┼éa┼Ťciwego organu gminy o wielko┼Ťci gospodarstwa rolnego wyra┼╝onej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzaj─ůcym okres zasi┼ékowy albo nakaz p┼éatniczy za ten rok,
 • umow─Ö dzier┼╝awy, w przypadku oddania cz─Ö┼Ťci lub ca┼éo┼Ťci znajduj─ůcego si─Ö w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzier┼╝aw─Ö, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu spo┼éecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzier┼╝aw─Ö w zwi─ůzku z pobieraniem renty okre┼Ťlonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze ┼Ťrodków pochodz─ůcych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
 •  umow─Ö zawart─ů w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do u┼╝ytkowania przez rolnicz─ů spó┼édzielni─Ö produkcyjn─ů,
 • przekazy lub przelewy pieni─Ö┼╝ne dokumentuj─ůce wysoko┼Ť─ç zap┼éaconych alimentów, je┼╝eli cz┼éonkowie rodziny s─ů zobowi─ůzani wyrokiem s─ůdu, ugod─ů s─ůdow─ů lub ugod─ů zawart─ů przed mediatorem do ich p┼éacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
 • odpis podlegaj─ůcego wykonaniu orzeczenia s─ůdu zas─ůdzaj─ůcego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodzin─ů lub odpis protoko┼éu posiedzenia zawieraj─ůcego tre┼Ť─ç ugody s─ůdowej, lub odpis zatwierdzonej przez s─ůd ugody zawartej przed mediatorem, zobowi─ůzuj─ůcych do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodzin─ů,
 • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzyma┼éa alimentów albo otrzyma┼éa je w wysoko┼Ťci ni┼╝szej od ustalonej w wyroku s─ůdu, ugodzie s─ůdowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
 • za┼Ťwiadczenie organu prowadz─ůcego post─Öpowanie egzekucyjne o ca┼ékowitej lub cz─Ö┼Ťciowej bezskuteczno┼Ťci egzekucji alimentów, a tak┼╝e o wysoko┼Ťci wyegzekwowanych alimentów, lub
 • informacj─Ö w┼éa┼Ťciwego s─ůdu lub w┼éa┼Ťciwej instytucji o podj─Öciu przez osob─Ö uprawnion─ů czynno┼Ťci zwi─ůzanych z wykonaniem tytu┼éu wykonawczego za granic─ů albo o niepodj─Öciu tych czynno┼Ťci, w szczególno┼Ťci w zwi─ůzku z brakiem podstawy prawnej do ich podj─Öcia lub brakiem mo┼╝liwo┼Ťci wskazania przez osob─Ö uprawnion─ů miejsca zamieszkania d┼éu┼╝nika alimentacyjnego za granic─ů, je┼╝eli d┼éu┼╝nik zamieszkuje za granic─ů,
 • odpis prawomocnego wyroku oddalaj─ůcego powództwo o ustalenie alimentów,
 •  orzeczenie s─ůdu zobowi─ůzuj─ůce jednego z rodziców do ponoszenia ca┼ékowitych kosztów utrzymania dziecka,
 • odpis prawomocnego wyroku s─ůdu rodzinnego stwierdzaj─ůcego przysposobienie lub za┼Ťwiadczenie s─ůdu rodzinnego lub o┼Ťrodka adopcyjno-opieku┼äczego o prowadzonym post─Öpowaniu s─ůdowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 • orzeczenie s─ůdu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • akty zgonu rodziców lub odpis podlegaj─ůcego wykonaniu wyroku zas─ůdzaj─ůcego alimenty lub odpis protoko┼éu posiedzenia zawieraj─ůcego tre┼Ť─ç ugody s─ůdowej, lub odpis zatwierdzonej przez s─ůd ugody zawartej przed mediatorem - w przypadku osoby ucz─ůcej si─Ö,
 • odpis prawomocnego wyroku s─ůdu rodzinnego orzekaj─ůcego rozwód lub separacj─Ö albo akt zgonu ma┼é┼╝onka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowuj─ůcej dziecko,
 • dokument okre┼Ťlaj─ůcy dat─Ö utraty dochodu oraz miesi─Öczn─ů wysoko┼Ť─ç utraconego dochodu,
 •  dokument okre┼Ťlaj─ůcy wysoko┼Ť─ç dochodu uzyskanego przez cz┼éonka rodziny oraz liczb─Ö miesi─Öcy, w których dochód by┼é osi─ůgany — w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzaj─ůcym okres zasi┼ékowy,
 • dokument okre┼Ťlaj─ůcy wysoko┼Ť─ç dochodu uzyskanego przez cz┼éonka rodziny z miesi─ůca nast─Öpuj─ůcego po miesi─ůcu, w którym dochód zosta┼é osi─ůgni─Öty — w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzaj─ůcym okres zasi┼ékowy.

Miejsce z┼éo┼╝enia dokumentów
Druk wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasi┼éku opieku┼äczego mo┼╝na otrzyma─ç w Dziale ┼Üwiadcze┼ä Rodzinnych i Pomocy Alimentacyjnej przy Miejskim O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu ul. Reja 2A Sala Obs┼éugi (parter) lub pobra─ç ze strony internetowej: www.mops-kkozle.pl

Instytucja czynna:

 • Poniedzia┼éek: od 7:00 do 16:00
 • Wtorek-Pi─ůtek: od 7:00 do 15:00

Przyjmowanie stron:

 • Poniedzia┼éek: od 7:15 do 15:45
 • Wtorek-Pi─ůtek: od 7:15 do 14:45

Informacje na temat specjalnego zasi┼éku opieku┼äczego mo┼╝na równie┼╝ uzyska─ç pod numerem telefonu 77/4837901 wew. 138

Termin i sposób za┼éatwienia

Rozpatrzenie wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasi┼éku opieku┼äczego, ko┼äczy si─Ö wydaniem decyzji administracyjnej w ci─ůgu 1 miesi─ůca od daty z┼éo┼╝enia kompletu dokumentów.
W przypadku konieczno┼Ťci przeprowadzenia szczegó┼éowego post─Öpowania administracyjnego, termin za┼éatwienia sprawy mo┼╝e ulec wyd┼éu┼╝eniu.

Uwaga:
Przed wydaniem decyzji ustalaj─ůcej prawo do specjalnego zasi┼éku opieku┼äczego jest przeprowadzany wywiad ┼Ťrodowiskowy w miejscu zamieszkania osoby wymagaj─ůcej opieki.
Specjalny zasi┼éek opieku┼äczy przyznawany jest na okres zasi┼ékowy trwaj─ůcy od 1 listopada do 31 pa┼║dziernika nast─Öpnego roku kalendarzowego. Je┼╝eli chcesz otrzyma─ç specjalny zasi┼éek opieku┼äczy na kolejny okres rozpoczynaj─ůcy si─Ö od 1 listopada, mo┼╝esz z┼éo┼╝y─ç nowy wniosek od 1 sierpnia.
Je┼╝eli wniosek wraz z dokumentami na kolejny okres z┼éo┼╝ysz od 1 sierpnia do 31 sierpnia, specjalny zasi┼éek opieku┼äczy za miesi─ůc listopad danego roku otrzymasz do 30 listopada tego roku. Natomiast, gdy wniosek ten z┼éo┼╝ysz w okresie od 1 wrze┼Ťnia do 30 listopada danego roku, ┼Ťwiadczenie otrzymasz do 31 grudnia danego roku.

Opłaty

Wydana decyzja nie podlega opłatom.

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do specjalnego zasi┼éku opieku┼äczego s┼éu┼╝y stronie prawo wniesienia odwo┼éania do Samorz─ůdowego Kolegium Odwo┼éawczego w Opolu w terminie 14 dni od daty jej odebrania.
Odwo┼éanie wnosi si─Ö za po┼Ťrednictwem Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu.

Copyright © Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu | Projekt i wykonanie: www.4PROJEKT.pl