Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Kedzierzynie-Ko┼║lu
Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu og┼éasza nab├│r kandydat├│w na opiekun├│w prawnych dla os├│b ca┼ékowicie ubezw┼éasnowolnionych

Strona główna E-PORADA dla seniorów
i ich opiekun├│w
Ankieta zadowolenia klienta Aktualno┼Ťci Komu pomagamy Rodzina 500 plus Jak uzyska─ç pomoc Akcja PODAJ DALEJ Definicje w pomocy spo┼éecznej Sprawd┼║ czy jeste┼Ť na li┼Ťcie wyp┼éat ┼Üwiadczenia Rodzinne i Pomoc Alimentacyjna Konsultacje spo┼éeczne O┼Ťrodki wsparcia Grupa wsparcia Klub Integracji Spo┼éecznej Program Aktywizacja i Integracja (PAI) Imprezy cykliczne Informator Seniora Aktywny senior polsko-czeskego pogranicza Linki Bezp┼éatne szkolenia
O o┼Ťrodku Kontakty Dzia┼éy o┼Ťrodka Kadra zarz─ůdzaj─ůca

Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

 • matce albo
 • ojcu dziecka w przypadku:
  1. skrócenia okresu pobierania ┼Ťwiadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez ni─ů tego ┼Ťwiadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;
  2. ┼Ťmierci matki dziecka;
  3. porzucenia dziecka przez matk─Ö;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku obj─Öcia opiek─ů dziecka w wieku do uko┼äczenia 7. roku ┼╝ycia, a w przypadku dziecka, wobec którego podj─Öto decyzj─Ö o odroczeniu obowi─ůzku szkolnego – do uko┼äczenia 10. roku ┼╝ycia;
 • rodzinie zast─Öpczej, z wyj─ůtkiem rodziny zast─Öpczej zawodowej, w przypadku obj─Öcia opiek─ů dziecka w wieku do uko┼äczenia 7. roku ┼╝ycia, a w przypadku dziecka, wobec którego podj─Öto decyzj─Ö o odroczeniu obowi─ůzku szkolnego – do uko┼äczenia 10. roku ┼╝ycia;
 • osobie, która przysposobi┼éa dziecko, w przypadku obj─Öcia opiek─ů dziecka w wieku do uko┼äczenia 7. roku ┼╝ycia, a w przypadku dziecka, wobec którego podj─Öto decyzj─Ö o odroczeniu obowi─ůzku szkolnego – do uko┼äczenia 10. roku ┼╝ycia.

Wysoko┼Ť─ç ┼Ťwiadczenia rodzicielskiego

 • ┼Ťwiadczenie rodzicielskie przys┼éuguje w wysoko┼Ťci 1 000,00 z┼é miesi─Öcznie;
 • w razie urodzenia dziecka przez kobiet─Ö pobieraj─ůc─ů zasi┼éek dla bezrobotnych w okresie pobierania zasi┼éku dla bezrobotnych lub w ci─ůgu miesi─ůca po jego zako┼äczeniu, lub w okresie przed┼éu┼╝enia zasi┼éku dla bezrobotnych na podstawie art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynki pracy /Dz. U. z 2015 r. poz. 149,357 i 1066/, ┼Ťwiadczenie rodzicielskie przys┼éuguje jednemu z rodziców w wysoko┼Ťci ró┼╝nicy mi─Ödzy kwot─ů ┼Ťwiadczenia rodzicielskiego a kwot─ů pobieranego przez kobiet─Ö zasi┼éku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczk─Ö na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Okres przys┼éugiwania ┼Ťwiadczenia rodzicielskiego

 • 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub obj─Öcia opiek─ů jednego dziecka;
 • 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub obj─Öcia opiek─ů dwojga dzieci;
 • 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub obj─Öcia opiek─ů trojga dzieci;
 • 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub obj─Öcia opiek─ů czworga dzieci;
 • 71 tygodni – w przypadku urodzenia pi─Öciorga i wi─Öcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pi─Öciorga i wi─Öcej dzieci lub obj─Öcia opiek─ů pi─Öciorga i wi─Öcej dzieci.

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli:

 • co najmniej jeden z rodziców dziecka lub opiekun faktyczny dziecka lub rodzina zast─Öpcza, z wyj─ůtkiem rodziny zast─Öpczej zawodowej, otrzymuj─ů zasi┼éek macierzy┼äski lub uposa┼╝enie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzy┼äskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzy┼äskiego lub okres urlopu rodzicielskiego;
 • dziecko zosta┼éo umieszczone w pieczy zast─Öpczej – w przypadku matki lub ojca dziecka oraz osoby, która przysposobi┼éa dziecko;
 • jeden z rodziców dziecka lub opiekun faktyczny dziecka lub rodzina zast─Öpcza, z wyj─ůtkiem rodziny zast─Öpczej zawodowej, nie sprawuj─ů lub zaprzestali sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w zwi─ůzku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemo┼╝liwiaj─ů sprawowanie tej opieki;
 • w zwi─ůzku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w zwi─ůzku z opiek─ů nad tym samym dzieckiem jest ju┼╝ ustalone prawo do ┼Ťwiadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasi┼éku rodzinnego z tytu┼éu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, ┼Ťwiadczenia piel─Ögnacyjnego, specjalnego zasi┼éku opieku┼äczego lub zasi┼éku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyp┼éacie zasi┼éków dla opiekunów;
 • matce lub ojcu dziecka przys┼éuguje za granic─ů ┼Ťwiadczenie o podobnym charakterze do ┼Ťwiadczenia rodzicielskiego, chyba ┼╝e przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia spo┼éecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu spo┼éecznym stanowi─ů inaczej.

Dodatkowe informacje
Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia:

 • porodu,
 • obj─Öcia dziecka opiek─ů, w przypadku opiekuna faktycznego dziecka i rodziny zast─Öpczej,
 • przysposobienia dziecka;
 • osobie uprawnionej do ┼Ťwiadczenia rodzicielskiego przys┼éuguje:
 • w tym samym czasie jedno ┼Ťwiadczenie rodzicielskie bez wzgl─Ödu na liczb─Ö wychowywanych dzieci,
 • jedno ┼Ťwiadczenie rodzicielskie w zwi─ůzku z wychowywaniem tego samego dziecka.

Wymagane dokumenty
Prawid┼éowo i kompletnie wype┼éniony formularz wniosku o ustalenie prawa do ┼Ťwiadczenia rodzicielskiego oraz:

 • dokument stwierdzaj─ůcy to┼╝samo┼Ť─ç osoby ubiegaj─ůcej si─Ö o ┼Ťwiadczenie (do wgl─ůdu),
 • kserokopi─Ö odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka (orygina┼é do wgl─ůdu),
 • o┼Ťwiadczenie o miejscu zameldowania i zamieszkania,
 • o┼Ťwiadczenie dot. przetwarzania danych osobowych,
 • w przypadku opiekuna faktycznego dziecka – za┼Ťwiadczenie z s─ůdu rodzinnego lub o┼Ťrodka adopcyjnego o prowadzonym post─Öpowaniu s─ůdowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 • w przypadku rodziny zast─Öpczej, z wyj─ůtkiem rodziny zast─Öpczej zawodowej – za┼Ťwiadczenie potwierdzaj─ůce rodzaj pe┼énionej funkcji rodziny zast─Öpczej (spokrewniona, niezawodowa, zawodowa),
 • w przypadku opiekuna faktycznego dziecka oraz rodziny zast─Öpczej, z wyj─ůtkiem rodziny zast─Öpczej zawodowej – dokument potwierdzaj─ůcy dat─Ö obj─Öcia dziecka opiek─ů,
 • w przypadku osoby, która przysposobi┼éa dziecko – odpis prawomocnego postanowienia s─ůdu orzekaj─ůcego przysposobienie dziecka.

Jednocze┼Ťnie informujemy, i┼╝ w toku post─Öpowania administracyjnego Dzia┼é ┼Üwiadcze┼ä Rodzinnych i Pomocy Alimentacyjnej przy Miejskim O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu ma prawo ┼╝─ůda─ç dostarczenia innych dokumentów niezb─Ödnych do prawid┼éowego rozpatrzenia sprawy.

Wymagane dokumenty ( druki do pobrania ):


Miejsce z┼éo┼╝enia dokumentów

Druk wniosku o ustalenie prawa do ┼Ťwiadczenia rodzicielskiego mo┼╝na otrzyma─ç w Dziale ┼Üwiadcze┼ä Rodzinnych i Pomocy Alimentacyjnej przy Miejskim O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu ul. Reja 2A Sala Obs┼éugi (parter) lub pobra─ç ze strony internetowej: www.mops-kkozle.pl
Instytucja czynna:

 • Poniedzia┼éek: od 7:00 do 16:00
 • Wtorek-Pi─ůtek: od 7:00 do 15:00

Przyjmowanie stron:

 • Poniedzia┼éek: od 7:15 do 15:45
 • Wtorek-Pi─ůtek: od 7:15 do 14:45

Informacje na temat ┼Ťwiadcze┼ä rodzinnych mo┼╝na równie┼╝ uzyska─ç pod numerem telefonu 77/4837901 wew. 140

Opłaty

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej nie podlega żadnym opłatom.

Termin i sposób za┼éatwienia

Post─Öpowanie w sprawie ustalenia prawa do ┼Ťwiadcze┼ä rodzinnych ko┼äczy si─Ö wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od dnia z┼éo┼╝enia kompletu dokumentów.
W przypadku konieczno┼Ťci przeprowadzenia dodatkowego post─Öpowania wyja┼Ťniaj─ůcego termin za┼éatwienia sprawy mo┼╝e ulec wyd┼éu┼╝eniu.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o ┼Ťwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z pó┼║n. zm.).
 • Rozporz─ůdzenie Ministra Pracy i Polityki Spo┼éecznej z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie post─Öpowania w sprawach o ┼Ťwiadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015 r., poz. 2284).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks post─Öpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z pó┼║n. zm.).

Tryb odwoławczy
Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do ┼Ťwiadczenia rodzicielskiego s┼éu┼╝y stronie prawo wniesienia odwo┼éania do Samorz─ůdowego Kolegium Odwo┼éawczego w Opolu w terminie 14 dni od daty jej odebrania.
Odwo┼éanie wnosi si─Ö za po┼Ťrednictwem Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu.

Copyright © Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu | Projekt i wykonanie: www.4PROJEKT.pl