Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Kedzierzynie-Ko┼║lu
Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu og┼éasza nab├│r kandydat├│w na opiekun├│w prawnych dla os├│b ca┼ékowicie ubezw┼éasnowolnionych

Strona główna E-PORADA dla seniorów
i ich opiekun├│w
Ankieta zadowolenia klienta Aktualno┼Ťci Komu pomagamy Rodzina 500 plus Jak uzyska─ç pomoc Akcja PODAJ DALEJ Definicje w pomocy spo┼éecznej Sprawd┼║ czy jeste┼Ť na li┼Ťcie wyp┼éat ┼Üwiadczenia Rodzinne i Pomoc Alimentacyjna Konsultacje spo┼éeczne O┼Ťrodki wsparcia Grupa wsparcia Klub Integracji Spo┼éecznej Program Aktywizacja i Integracja (PAI) Imprezy cykliczne Informator Seniora Aktywny senior polsko-czeskego pogranicza Linki Bezp┼éatne szkolenia
O o┼Ťrodku Kontakty Dzia┼éy o┼Ťrodka Kadra zarz─ůdzaj─ůca

Świadczenie pielęgnacyjne

 

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, przysługuje:

1) matce albo ojcu,

2) opiekunowi faktycznemu dziecka,

3) osobie b─Öd─ůcej rodzin─ů zast─Öpcz─ů spokrewnion─ů, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast─Öpczej,

4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opieku┼äczy ci─ů┼╝y obowi─ůzek alimentacyjny, z wyj─ůtkiem osób o znacznym stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci

– je┼╝eli nie podejmuj─ů lub rezygnuj─ů z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osob─ů legitymuj─ůc─ů si─Ö orzeczeniem o niepe┼énosprawno┼Ťci ┼é─ůcznie ze wskazaniami: konieczno┼Ťci sta┼éej lub d┼éugotrwa┼éej opieki lub pomocy innej osoby w zwi─ůzku ze  znacznie ograniczon─ů mo┼╝liwo┼Ťci─ů samodzielnej egzystencji oraz konieczno┼Ťci sta┼éego wspó┼éudzia┼éu na co dzie┼ä opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osob─ů legitymuj─ůc─ů si─Ö orzeczeniem o znacznym stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci.

Osobom, o których mowa w pkt 4, innym ni┼╝ spokrewnione w pierwszym stopniu z osob─ů wymagaj─ůc─ů opieki, ┼Ťwiadczenie piel─Ögnacyjne przys┼éuguje, w przypadku gdy spe┼énione s─ů ┼é─ůcznie nast─Öpuj─ůce warunki:

1) rodzice osoby wymagaj─ůcej opieki nie ┼╝yj─ů, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, s─ů ma┼éoletni lub legitymuj─ů si─Ö orzeczeniem o znacznym  stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci;

2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, s─ů ma┼éoletnie lub legitymuj─ů si─Ö orzeczeniem o znacznym stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci;

3) nie ma osób, o których mowa w pkt 2 i 3, lub legitymuj─ů si─Ö orzeczeniem o znacznym stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci.
 
┼Üwiadczenie piel─Ögnacyjne przys┼éuguje, je┼╝eli niepe┼énosprawno┼Ť─ç osoby wymagaj─ůcej opieki powsta┼éa:

1)   nie pó┼║niej ni┼╝ do uko┼äczenia 18. roku ┼╝ycia lub

2)   w trakcie nauki w szkole lub w szkole wy┼╝szej, jednak nie pó┼║niej ni┼╝ do uko┼äczenia 25. roku ┼╝ycia.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

1)   osoba sprawuj─ůca opiek─Ö:
a)  ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytu┼éu ┼Ťmierci ma┼é┼╝onka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego ┼Ťwiadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasi┼éku sta┼éego, nauczycielskiego ┼Ťwiadczenia kompensacyjnego, zasi┼éku przedemerytalnego lub ┼Ťwiadczenia przedemerytalnego,
b)  ma ustalone prawo do specjalnego zasi┼éku opieku┼äczego, ┼Ťwiadczenia piel─Ögnacyjnego lub zasi┼éku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyp┼éacie zasi┼éków dla opiekunów;

2)   osoba wymagaj─ůca opieki:
a)  pozostaje w zwi─ůzku ma┼é┼╝e┼äskim, chyba ┼╝e wspó┼éma┼é┼╝onek legitymuje si─Ö orzeczeniem o znacznym stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci,
b)  zosta┼éa umieszczona w rodzinie zast─Öpczej, z wyj─ůtkiem rodziny zast─Öpczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w zwi─ůzku z konieczno┼Ťci─ů kszta┼écenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniaj─ůcej ca┼éodobow─ů opiek─Ö, w tym w specjalnym o┼Ťrodku szkolno-wychowawczym, z wyj─ůtkiem podmiotu wykonuj─ůcego dzia┼éalno┼Ť─ç lecznicz─ů, i korzysta w niej z ca┼éodobowej opieki przez wi─Öcej ni┼╝ 5 dni w tygodniu;

3)   na osob─Ö wymagaj─ůc─ů opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcze┼Ťniejszej emerytury;

4)  cz┼éonek rodziny osoby sprawuj─ůcej opiek─Ö ma ustalone prawo do dodatku do zasi┼éku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, specjalnego zasi┼éku opieku┼äczego, ┼Ťwiadczenia piel─Ögnacyjnego lub zasi┼éku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyp┼éacie zasi┼éków dla opiekunów;

5)   na osob─Ö wymagaj─ůc─ů opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasi┼éku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasi┼éku opieku┼äczego, prawo do ┼Ťwiadczenia piel─Ögnacyjnego lub prawo do zasi┼éku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyp┼éacie zasi┼éków dla opiekunów;

6)   na osob─Ö wymagaj─ůc─ů opieki inna osoba jest uprawniona za granic─ů do ┼Ťwiadczenia na pokrycie wydatków zwi─ůzanych z opiek─ů, chyba ┼╝e przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia spo┼éecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu spo┼éecznym stanowi─ů inaczej.

 

W przypadku zbiegu uprawnie┼ä do nast─Öpuj─ůcych ┼Ťwiadcze┼ä:

1)      ┼Ťwiadczenia rodzicielskiego lub

2)      ┼Ťwiadczenia piel─Ögnacyjnego, lub

3)      specjalnego zasi┼éku opieku┼äczego, lub

4)      dodatku do zasi┼éku rodzinnego z tytu┼éu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, lub

5)      zasi┼éku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyp┼éacie zasi┼éków dla opiekunów

-      przys┼éuguje jedno z tych ┼Ťwiadcze┼ä wybrane przez osob─Ö uprawnion─ů.

┼Üwiadczenie piel─Ögnacyjne przys┼éuguj─ůce za niepe┼éne miesi─ůce kalendarzowe wyp┼éaca si─Ö w wysoko┼Ťci 1/30 ┼Ťwiadczenia piel─Ögnacyjnego za ka┼╝dy dzie┼ä. Nale┼╝n─ů kwot─Ö ┼Ťwiadczenia zaokr─ůgla si─Ö do 10 groszy w gór─Ö.

W przypadku, gdy o ┼Ťwiadczenie piel─Ögnacyjne ubiegaj─ů si─Ö rolnicy, ma┼é┼╝onkowie rolników b─ůd┼║ domownicy, ┼Ťwiadczenia te przys┼éuguj─ů odpowiednio:

1)   rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;

2)   ma┼é┼╝onkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.
 
Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, o których mowa w ust. 1, potwierdza si─Ö stosownym o┼Ťwiadczeniem z┼éo┼╝onym pod rygorem odpowiedzialno┼Ťci karnej za sk┼éadanie fa┼észywych zezna┼ä. Sk┼éadaj─ůcy o┼Ťwiadczenie jest obowi─ůzany do zawarcia w nim klauzuli nast─Öpuj─ůcej tre┼Ťci: "Jestem ┼Ťwiadomy odpowiedzialno┼Ťci karnej za z┼éo┼╝enie fa┼észywego o┼Ťwiadczenia.". Klauzula ta zast─Öpuje pouczenie organu o odpowiedzialno┼Ťci karnej za sk┼éadanie fa┼észywych zezna┼ä.

Od 1 stycznia 2017 r. ┼Ťwiadczenie piel─Ögnacyjne wynosi 1406 z┼é w zwi─ůzku z przeprowadzon─ů waloryzacj─ů.

Podstawa prawna:

  • Art.17 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o ┼Ťwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 tekst jednolity)
  • Rozporz─ůdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo┼éecznej z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie post─Öpowania w sprawach o ┼Ťwiadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015r. poz. 2284)
  • Rozporz─ůdzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysoko┼Ťci dochodu rodziny albo dochodu osoby ucz─ůcej si─Ö stanowi─ůcych podstaw─Ö ubiegania si─Ö o zasi┼éek rodzinny  i specjalny zasi┼éek opieku┼äczy, wysoko┼Ťci ┼Ťwiadcze┼ä rodzinnych oraz wysoko┼Ťci zasi┼éku dla opiekuna (Dz.U. z 2015 r. poz. 1238)
  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opieku┼äczy (Tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2082).
  • Monitor Polski z dnia 14.11.2016 r. poz. 1103 w sprawie kwoty ┼Ťwiadczenia piel─Ögnacyjnego w roku 2017.

Wymagane dokumenty ( druki do pobrania ):


2. O┼ÜWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WI─śCEJ NI┼╗ 5 DNI W TYGODNIU Z CA┼üODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLAC├ôWCE ZAPEWNIAJ─äCEJ CA┼üODOBOW─ä OPIEK─ś, W TYM W SPECJALNYM O┼ÜRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM

Poni┼╝sze dokumenty nale┼╝y do┼é─ůczy─ç w przypadku, gdy dotycz─ů osoby ubiegaj─ůcej si─Ö o ┼Ťwiadczenie:

  • za┼Ťwiadczenie placówki zapewniaj─ůcej ca┼éodobow─ů opiek─Ö, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z ca┼éodobowej opieki albo o┼Ťwiadczenie o niekorzystaniu z ca┼éodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w specjalnym o┼Ťrodku szkolno-wychowawczym,


Miejsce z┼éo┼╝enia dokumentów

Druk wniosku o ustalenie prawa do ┼Ťwiadczenia piel─Ögnacyjnego mo┼╝na otrzyma─ç w Dziale ┼Üwiadcze┼ä Rodzinnych i Pomocy Alimentacyjnej przy Miejskim O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu ul. Reja 2A Sala Obs┼éugi (parter) lub pobra─ç ze strony internetowej: www.mops-kkozle.pl
Instytucja czynna:

  • Poniedzia┼éek: od 7:00 do 16:00
  • Wtorek-Pi─ůtek: od 7:00 do 15:00

Przyjmowanie stron:

  • Poniedzia┼éek: od 7:15 do 15:45
  • Wtorek-Pi─ůtek: od 7:15 do 14:45

Informacje na temat ┼Ťwiadczenia piel─Ögnacyjnego mo┼╝na równie┼╝ uzyska─ç pod numerem telefonu 77/4837901 wew. 140

Opłaty
Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej nie podlega żadnym opłatom.


Termin i sposób za┼éatwienia
Post─Öpowanie w sprawie ustalenia prawa do ┼Ťwiadczenia piel─Ögnacyjnego ko┼äczy si─Ö wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od dnia z┼éo┼╝enia kompletu dokumentów.
W przypadku konieczno┼Ťci przeprowadzenia dodatkowego post─Öpowania wyja┼Ťniaj─ůcego termin za┼éatwienia sprawy mo┼╝e ulec wyd┼éu┼╝eniu.
Jednocze┼Ťnie informujemy, i┼╝ w toku post─Öpowania administracyjnego Dzia┼é ┼Üwiadcze┼ä Rodzinnych i Pomocy Alimentacyjnej przy Miejskim O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu ma prawo ┼╝─ůda─ç dostarczenia innych dokumentów niezb─Ödnych do prawid┼éowego rozpatrzenia sprawy.

Tryb odwoławczy
Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do ┼Ťwiadczenia piel─Ögnacyjnego s┼éu┼╝y stronie prawo wniesienia odwo┼éania do Samorz─ůdowego Kolegium Odwo┼éawczego w Opolu w terminie 14 dni od daty jej odebrania.
Odwo┼éanie wnosi si─Ö za po┼Ťrednictwem Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu.

Copyright © Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu | Projekt i wykonanie: www.4PROJEKT.pl