Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Kedzierzynie-Ko┼║lu
Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu og┼éasza nab├│r kandydat├│w na opiekun├│w prawnych dla os├│b ca┼ékowicie ubezw┼éasnowolnionych

Strona główna E-PORADA dla seniorów
i ich opiekun├│w
Ankieta zadowolenia klienta Aktualno┼Ťci Komu pomagamy Rodzina 500 plus Jak uzyska─ç pomoc Akcja PODAJ DALEJ Definicje w pomocy spo┼éecznej Sprawd┼║ czy jeste┼Ť na li┼Ťcie wyp┼éat ┼Üwiadczenia Rodzinne i Pomoc Alimentacyjna Konsultacje spo┼éeczne O┼Ťrodki wsparcia Grupa wsparcia Klub Integracji Spo┼éecznej Program Aktywizacja i Integracja (PAI) Imprezy cykliczne Informator Seniora Aktywny senior polsko-czeskego pogranicza Linki Bezp┼éatne szkolenia
O o┼Ťrodku Kontakty Dzia┼éy o┼Ťrodka Kadra zarz─ůdzaj─ůca

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Z tytu┼éu urodzenia si─Ö ┼╝ywego dziecka przys┼éuguje jednorazowa zapomoga z tytu┼éu urodzenia si─Ö dziecka w wysoko┼Ťci 1000 z┼é na jedno dziecko.
 
Od 1 stycznia 2013 r. jednorazowa zapomoga z tytu┼éu urodzenia si─Ö dziecka przys┼éuguje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, je┼╝eli dochód rodziny w przeliczeniu na osob─Ö nie przekroczy kwoty 1922,00 z┼é netto. Powy┼╝sze zmiany wynikaj─ů z ustawy z dnia 12 pa┼║dziernika 2012 r. o zmianie ustawy o ┼Ťwiadczeniach rodzinnych (poz. 1255). 
Przy ustalaniu prawa do przedmiotowego ┼Ťwiadczenia, w szczególno┼Ťci ustalenia czy spe┼énione jest kryterium dochodowe,  maj─ů zastosowanie przepisy dotycz─ůce ustalania dochodu okre┼Ťlone w ustawie o ┼Ťwiadczeniach rodzinnych.  Kwota kryterium dochodowego podlega weryfikacji co 3 lata. ┼Üwiadczenie to, podobnie jak wszystkie ┼Ťwiadczenia rodzinne jest  wolne od podatku dochodowego.

Zapomoga przysługuje:

 1. matce lub ojcu dziecka;
 2. opiekunowi prawnemu dziecka;
 3. opiekunowi faktycznemu dziecka (oznacza to osob─Ö faktycznie opiekuj─ůc─ů si─Ö dzieckiem, je┼╝eli wyst─ůpi┼éa z wnioskiem do s─ůdu rodzinnego o przysposobienie dziecka).
   

Jednorazowa zapomoga z tytu┼éu urodzenia si─Ö dziecka przys┼éuguje je┼╝eli matka dziecka pozostawa┼éa pod opiek─ů medyczn─ů nie pó┼║niej ni┼╝ od 10 tygodnia ci─ů┼╝y do dnia porodu. Do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytu┼éu urodzenia si─Ö dziecka nale┼╝y do┼é─ůczy─ç za┼Ťwiadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opiek─ů medyczn─ů nie pó┼║niej ni┼╝ od 10 tygodnia ci─ů┼╝y do dnia porodu.

Za┼Ťwiadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opiek─ů medyczn─ů nie pó┼║niej ni┼╝ od 10 tygodnia
ci─ů┼╝y do dnia porodu mo┼╝e wystawi─ç lekarz lub po┼éo┼╝na. Warunek udokumentowania pozostawania matki dziecka pod opiek─ů medyczn─ů nie dotyczy osób b─Öd─ůcych prawnymi albo faktycznymi opiekunami dziecka, a tak┼╝e osób, które przysposobi┼éy dziecko. Wzór za┼Ťwiadczenia zosta┼é okre┼Ťlony w rozporz─ůdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 wrze┼Ťnia 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobieta w ci─ů┼╝y, uprawniaj─ůcej do dodatku z tytu┼éu urodzenia dziecka oraz wzoru za┼Ťwiadczenia potwierdzaj─ůcego pozostawanie pod ta opiek─ů (Dz. U. Nr 183, poz. 1234).
 
 
Wniosek o wyp┼éat─Ö jednorazowej zapomogi nale┼╝y z┼éo┼╝y─ç w terminie 12 miesi─Öcy od dnia narodzin dziecka. W przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka obj─Ötego opiek─ů prawn─ů, opiek─ů faktyczn─ů albo dziecka przysposobionego wniosek sk┼éada si─Ö w terminie 12 miesi─Öcy od dnia obj─Öcia dziecka opiek─ů albo przysposobienia, nie pó┼║niej ni┼╝ do uko┼äczenia przez dziecko 18-go roku ┼╝ycia. Wniosek z┼éo┼╝ony po terminie organ w┼éa┼Ťciwy pozostawia bez rozpoznania.
Jednorazowa zapomoga z tytu┼éu urodzenia si─Ö dziecka nie wchodzi aktualnie w zakres przedmiotowy koordynacji systemów zabezpieczenia spo┼éecznego. W zwi─ůzku z tym, wykonywanie pracy za granic─ů przez jednego z rodziców nie ma znaczenia dla w┼éa┼Ťciwo┼Ťci organu do wydania decyzji w sprawie.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o ┼Ťwiadczeniach rodzinnych.
 • rozporz─ůdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo┼éecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie post─Öpowania w sprawach o ┼Ťwiadczenia rodzinne.
 • rozporz─ůdzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 wrze┼Ťnia 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobiet─ů w ci─ů┼╝y, uprawniaj─ůcej do dodatku z tytu┼éu urodzenia dziecka oraz wzoru za┼Ťwiadczenia potwierdzaj─ůcego pozostawanie pod t─ů opiek─ů.
 • rozporz─ůdzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysoko┼Ťci dochodu rodziny albo dochodu osoby ucz─ůcej si─Ö stanowi─ůcych podstaw─Ö ubiegania si─Ö o zasi┼éek rodzinny i specjalny zasi┼éek opieku┼äczy, wysoko┼Ťci ┼Ťwiadcze┼ä rodzinnych oraz wysoko┼Ťci zasi┼éku dla opiekuna.
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post─Öpowania administracyjnego.

Wymagane dokumenty ( druki do pobrania ):

Poni┼╝sze dokumenty nale┼╝y do┼é─ůczy─ç jedynie w przypadku gdy dotycz─ů osoby ubiegaj─ůcej si─Ö o ┼Ťwiadczenie:

 • o┼Ťwiadczenie lub za┼Ťwiadczenie w┼éa┼Ťciwego organu gminy o wielko┼Ťci gospodarstwa rolnego wyra┼╝onej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzaj─ůcym okres zasi┼ékowy albo nakaz p┼éatniczy za ten rok,
 • umow─Ö dzier┼╝awy, w przypadku oddania cz─Ö┼Ťci lub ca┼éo┼Ťci znajduj─ůcego si─Ö w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzier┼╝aw─Ö, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu spo┼éecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzier┼╝aw─Ö w zwi─ůzku z pobieraniem renty okre┼Ťlonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze ┼Ťrodków pochodz─ůcych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
 • umow─Ö zawart─ů w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do u┼╝ytkowania przez rolnicz─ů spó┼édzielni─Ö produkcyjn─ů,
 • przekazy lub przelewy pieni─Ö┼╝ne dokumentuj─ůce wysoko┼Ť─ç zap┼éaconych alimentów, je┼╝eli cz┼éonkowie rodziny s─ů zobowi─ůzani wyrokiem s─ůdu, ugod─ů s─ůdow─ů lub ugod─ů zawart─ů przed mediatorem do ich p┼éacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
 • odpis podlegaj─ůcego wykonaniu orzeczenia s─ůdu zas─ůdzaj─ůcego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodzin─ů lub odpis protoko┼éu posiedzenia zawieraj─ůcego tre┼Ť─ç ugody s─ůdowej, lub odpis zatwierdzonej przez s─ůd ugody zawartej przed mediatorem, zobowi─ůzuj─ůcych do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodzin─ů,
 • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzyma┼éa alimentów albo otrzyma┼éa je w wysoko┼Ťci ni┼╝szej od ustalonej w wyroku s─ůdu, ugodzie s─ůdowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
 • za┼Ťwiadczenie organu prowadz─ůcego post─Öpowanie egzekucyjne o ca┼ékowitej lub cz─Ö┼Ťciowej bezskuteczno┼Ťci egzekucji alimentów, a tak┼╝e o wysoko┼Ťci wyegzekwowanych alimentów,
 •  lub informacj─Ö w┼éa┼Ťciwego s─ůdu lub w┼éa┼Ťciwej instytucji o podj─Öciu przez osob─Ö uprawnion─ů czynno┼Ťci zwi─ůzanych z wykonaniem tytu┼éu wykonawczego za granic─ů albo o niepodj─Öciu tych czynno┼Ťci, w szczególno┼Ťci w zwi─ůzku z brakiem podstawy prawnej do ich podj─Öcia lub brakiem mo┼╝liwo┼Ťci wskazania przez osob─Ö uprawnion─ů miejsca zamieszkania d┼éu┼╝nika alimentacyjnego za granic─ů, je┼╝eli d┼éu┼╝nik zamieszkuje za granic─ů,
 • odpis prawomocnego wyroku oddalaj─ůcego powództwo o ustalenie alimentów,
 • orzeczenie s─ůdu zobowi─ůzuj─ůce jednego z rodziców do ponoszenia ca┼ékowitych kosztów utrzymania dziecka,
 • odpis prawomocnego wyroku s─ůdu rodzinnego stwierdzaj─ůcego przysposobienie lub za┼Ťwiadczenie s─ůdu rodzinnego lub o┼Ťrodka adopcyjno-opieku┼äczego o prowadzonym post─Öpowaniu s─ůdowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 • orzeczenie s─ůdu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • akty zgonu rodziców lub odpis podlegaj─ůcego wykonaniu wyroku zas─ůdzaj─ůcego alimenty lub odpis protoko┼éu posiedzenia zawieraj─ůcego tre┼Ť─ç ugody s─ůdowej, lub odpis zatwierdzonej przez s─ůd ugody zawartej przed mediatorem - w przypadku osoby ucz─ůcej si─Ö,
 • odpis prawomocnego wyroku s─ůdu rodzinnego orzekaj─ůcego rozwód lub separacj─Ö albo akt zgonu ma┼é┼╝onka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowuj─ůcej dziecko,
 • dokument okre┼Ťlaj─ůcy dat─Ö utraty dochodu oraz miesi─Öczn─ů wysoko┼Ť─ç utraconego dochodu,
 • dokument okre┼Ťlaj─ůcy wysoko┼Ť─ç dochodu uzyskanego przez cz┼éonka rodziny oraz liczb─Ö miesi─Öcy, w których dochód by┼é osi─ůgany — w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzaj─ůcym okres zasi┼ékowy,
 • dokument okre┼Ťlaj─ůcy wysoko┼Ť─ç dochodu uzyskanego przez cz┼éonka rodziny z miesi─ůca nast─Öpuj─ůcego po miesi─ůcu, w którym dochód zosta┼é osi─ůgni─Öty — w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzaj─ůcym okres zasi┼ékowy.

Miejsce z┼éo┼╝enia dokumentów
Druk wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytu┼éu urodzenia si─Ö dziecka mo┼╝na otrzyma─ç w Dziale ┼Üwiadcze┼ä Rodzinnych i Pomocy Alimentacyjnej przy Miejskim O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu ul. Reja 2A Sala Obs┼éugi (parter) lub pobra─ç ze strony internetowej: www.mops-kkozle.pl
Instytucja czynna:

 • Poniedzia┼éek: od 7:00 do 16:00
 • Wtorek-Pi─ůtek: od 7:00 do 15:00

Przyjmowanie stron:

 • Poniedzia┼éek: od 7:15 do 15:45
 • Wtorek-Pi─ůtek: od 7:15 do 14:45

Informacje na temat jednorazowej zapomogi z tytu┼éu urodzenia si─Ö dziecka mo┼╝na równie┼╝ uzyska─ç pod numerem telefonu 77/4837901 wew. 140
Termin i sposób za┼éatwienia
Post─Öpowanie w sprawie ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytu┼éu urodzenia si─Ö dziecka ko┼äczy si─Ö wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od dnia z┼éo┼╝enia kompletu dokumentów.
W przypadku konieczno┼Ťci przeprowadzenia dodatkowego post─Öpowania wyja┼Ťniaj─ůcego termin za┼éatwienia sprawy mo┼╝e ulec wyd┼éu┼╝eniu.
Jednocze┼Ťnie informujemy, i┼╝ w toku post─Öpowania administracyjnego Dzia┼é ┼Üwiadcze┼ä Rodzinnych i Pomocy Alimentacyjnej przy Miejskim O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu ma prawo ┼╝─ůda─ç dostarczenia innych dokumentów niezb─Ödnych do prawid┼éowego rozpatrzenia sprawy.
Opłaty
Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej nie podlega żadnym opłatom.
Tryb odwoławczy
Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytu┼éu urodzenia si─Ö dziecka s┼éu┼╝y stronie prawo wniesienia odwo┼éania do Samorz─ůdowego Kolegium Odwo┼éawczego w Opolu w terminie 14 dni od daty jej odebrania.
Odwo┼éanie wnosi si─Ö za po┼Ťrednictwem Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu.

Copyright © Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu | Projekt i wykonanie: www.4PROJEKT.pl