Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Kedzierzynie-Ko┼║lu
Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu og┼éasza nab├│r kandydat├│w na opiekun├│w prawnych dla os├│b ca┼ékowicie ubezw┼éasnowolnionych

Strona główna E-PORADA dla seniorów
i ich opiekun├│w
Ankieta zadowolenia klienta Aktualno┼Ťci Komu pomagamy Rodzina 500 plus Jak uzyska─ç pomoc Akcja PODAJ DALEJ Definicje w pomocy spo┼éecznej Sprawd┼║ czy jeste┼Ť na li┼Ťcie wyp┼éat ┼Üwiadczenia Rodzinne i Pomoc Alimentacyjna Konsultacje spo┼éeczne O┼Ťrodki wsparcia Grupa wsparcia Klub Integracji Spo┼éecznej Program Aktywizacja i Integracja (PAI) Imprezy cykliczne Informator Seniora Aktywny senior polsko-czeskego pogranicza Linki Bezp┼éatne szkolenia
O o┼Ťrodku Kontakty Dzia┼éy o┼Ťrodka Kadra zarz─ůdzaj─ůca

Wymagane dokumenty do ustalenia prawa do ┼Ťwiadczenia wychowawczego:

Rodzina 500 plus
Program
Wyja┼Ťniamy krok po kroku Informator Rodzina 500 plus WNIOSEK
 Wymagane dokumenty do ustalenia prawa do ┼Ťwiadczenia wychowawczego:

 • prawid┼éowo i kompletnie wype┼éniony formularz wniosku o ustalenie prawa do ┼Ťwiadczenia wychowawczego,
 • kserokopie odpisów skróconych aktów urodzenia dzieci (orygina┼é do wgl─ůdu),
 • o┼Ťwiadczenie o miejscu zameldowania i zamieszkania,
 • o┼Ťwiadczenie dot. przetwarzania danych osobowych.

Osoby ubiegaj─ůce si─Ö o ┼Ťwiadczenie wychowawcze tak┼╝e na pierwsze lub jedyne dziecko oprócz powy┼╝szych dokumentów zobowi─ůzane s─ů do za┼é─ůczenia nast─Öpuj─ůcych dokumentów:

 • dokumenty stwierdzaj─ůce wysoko┼Ť─ç dochodu rodziny, gdzie w okresie trwaj─ůcym od 1 pa┼║dziernika 2017 roku do 30 wrze┼Ťnia 2018 roku brany pod uwag─Ö jest dochód za 2016 rok, w tym odpowiednio:
  1. za┼Ťwiadczenia cz┼éonków rodziny o dochodach osi─ůgni─Ötych w roku kalendarzowym poprzedzaj─ůcym okres, na który ustalane jest prawo do ┼Ťwiadczenia wychowawczego, innych ni┼╝ dochody podlegaj─ůce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach okre┼Ťlonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  2. za┼Ťwiadczenie cz┼éonków rodziny rozliczaj─ůcych si─Ö na podstawie przepisów o zrycza┼étowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi─ůganych przez osoby fizyczne o dochodzie osi─ůgni─Ötym w roku kalendarzowym poprzedzaj─ůcym okres, na który ustalane jest prawo do ┼Ťwiadczenia wychowawczego,
  3. za┼Ťwiadczenie w┼éa┼Ťciwego organu gminy, nakaz p┼éatniczy albo o┼Ťwiadczenie o wielko┼Ťci gospodarstwa rolnego wyra┼╝onej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzaj─ůcym okres, na który ustalane jest prawo do ┼Ťwiadczenia wychowawczego,
  4. umow─Ö dzier┼╝awy − w przypadku oddania cz─Ö┼Ťci lub ca┼éo┼Ťci znajduj─ůcego si─Ö w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzier┼╝aw─Ö, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu spo┼éecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzier┼╝aw─Ö w zwi─ůzku z pobieraniem renty okre┼Ťlonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze ┼Ťrodków pochodz─ůcych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
  5. umow─Ö o wniesieniu wk┼éadów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do u┼╝ytkowania przez rolnicz─ů spó┼édzielni─Ö produkcyjn─ů,
  6. odpis podlegaj─ůcego wykonaniu orzeczenia s─ůdu zas─ůdzaj─ůcego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodzin─ů lub odpis protoko┼éu posiedzenia zawieraj─ůcego tre┼Ť─ç ugody s─ůdowej, odpis zatwierdzonej przez s─ůd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytu┼éu wykonawczego pochodz─ůcego lub zatwierdzonego przez s─ůd, zobowi─ůzuj─ůcych do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodzin─ů,
  7. przekazy lub przelewy pieni─Ö┼╝ne dokumentuj─ůce wysoko┼Ť─ç zap┼éaconych alimentów, je┼╝eli cz┼éonkowie rodziny s─ů zobowi─ůzani orzeczeniem s─ůdu, ugod─ů s─ůdow─ů, ugod─ů zawart─ů przed mediatorem lub innym tytu┼éem wykonawczym pochodz─ůcym lub zatwierdzonym przez s─ůd do ich p┼éacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
  8. w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzyma┼éa alimentów albo otrzyma┼éa je w wysoko┼Ťci ni┼╝szej od ustalonej w orzeczeniu s─ůdu, ugodzie s─ůdowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
   - za┼Ťwiadczenie organu prowadz─ůcego post─Öpowanie egzekucyjne o ca┼ékowitej lub cz─Ö┼Ťciowej bezskuteczno┼Ťci egzekucji alimentów, a tak┼╝e o wysoko┼Ťci wyegzekwowanych alimentów, lub
   -  informacj─Ö w┼éa┼Ťciwego s─ůdu lub w┼éa┼Ťciwej instytucji o podj─Öciu przez osob─Ö uprawnion─ů czynno┼Ťci zwi─ůzanych z wykonaniem tytu┼éu wykonawczego za granic─ů albo o niepodj─Öciu tych czynno┼Ťci, w szczególno┼Ťci w zwi─ůzku z brakiem podstawy prawnej do ich podj─Öcia lub brakiem mo┼╝liwo┼Ťci wskazania przez osob─Ö uprawnion─ů miejsca zamieszkania d┼éu┼╝nika alimentacyjnego za granic─ů, je┼╝eli d┼éu┼╝nik zamieszkuje za granic─ů,
  9. dokument okre┼Ťlaj─ůcy dat─Ö utraty dochodu oraz wysoko┼Ť─ç utraconego dochodu (np. kserokopia ┼Ťwiadectwa pracy, umowy zlecenie, umowy o dzie┼éo lub in. wraz z PIT-11 za 2014 roku),
  10. dokument okre┼Ťlaj─ůcy wysoko┼Ť─ç dochodu osi─ůgni─Ötego przez cz┼éonka rodziny oraz liczb─Ö miesi─Öcy, w których dochód by┼é uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzaj─ůcym okres, na który ustalane jest prawo do ┼Ťwiadczenia wychowawczego (np. kserokopia umowy o prac─Ö, umowy zlecenie, umowy o dzie┼éo wraz z PIT-11 za 2014 rok),
  11. dokument okre┼Ťlaj─ůcy wysoko┼Ť─ç dochodu osi─ůgni─Ötego przez cz┼éonka rodziny za miesi─ůc nast─Öpuj─ůcy po miesi─ůcu, w którym nast─ůpi┼éo uzyskanie dochodu − w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzaj─ůcym okres, na który ustalane jest prawo do ┼Ťwiadczenia wychowawczego (np. za┼Ťwiadczenie z zak┼éadu pracy o dochodzie netto za drugi miesi─ůc);
 • kart─Ö pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywaj─ůcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w zwi─ůzku z okoliczno┼Ťciami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 • kart─Ö pobytu i decyzj─Ö o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy − w przypadku cudzoziemca posiadaj─ůcego kart─Ö pobytu z adnotacj─ů "dost─Öp do rynku pracy";
 • odpis prawomocnego orzeczenia s─ůdu orzekaj─ůcego rozwód lub separacj─Ö albo odpis zupe┼ény lub skrócony aktu zgonu ma┼é┼╝onka lub rodzica dziecka − w przypadku osoby samotnie wychowuj─ůcej dziecko;
 • odpis prawomocnego postanowienia s─ůdu orzekaj─ůcego przysposobienie lub za┼Ťwiadczenie s─ůdu opieku┼äczego lub o┼Ťrodka adopcyjnego o prowadzonym post─Öpowaniu s─ůdowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
 • orzeczenie s─ůdu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 • inne dokumenty, w tym o┼Ťwiadczenia, niezb─Ödne do ustalenia prawa do ┼Ťwiadczenia wychowawczego.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

I. ┼Üwiadczenie wychowawcze- formularze na stary okres, ko┼äcz─ůcy si─Ö 30 wrze┼Ťnia 2017 r.

 

1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ┼ÜWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

2. O┼ÜWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZ┼üONKA RODZINY OSI─äGNI─śTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJ─äCYM OKRES NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ┼ÜWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NI┼╗ DOCHODY PODLEGAJ─äCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKRE┼ÜLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓ┼╣N. ZM.)

3. O┼ÜWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODZIE SWOIM ALBO CZ┼üONKA RODZINY ROZLICZAJ─äCEGO SI─ś NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZA┼üTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSI─äGNI─śTYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE OSI─äGNI─śTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJ─äCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ┼ÜWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

4. O┼ÜWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKO┼ÜCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZ┼üONKA RODZINY WYRA┼╗ONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJ─äCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ┼ÜWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

5. O┼ÜWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKO┼ÜCI JEGO SK┼üADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SK┼üADEK CZ┼üONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJ─äCYM OKRES NA JAKI USTALANE JEST PRAWO DO ┼ÜWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO - o┼Ťwiadczenie dotyczy tylko osób, które maj─ů op┼éacone sk┼éadki zdrowotne od dochodów z tytu┼éu emerytury lub renty w KRUS

 

 

II. ┼Üwiadczenie wychowawcze- formularze na nowy okres, rozpoczynaj─ůcy si─Ö 1 pa┼║dziernika  2017 r.

 

1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ┼ÜWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

2. O┼ÜWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZ┼üONKA RODZINY OSI─äGNI─śTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJ─äCYM OKRES NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ┼ÜWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NI┼╗ DOCHODY PODLEGAJ─äCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKRE┼ÜLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓ┼╣N. ZM.)

3. O┼ÜWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKO┼ÜCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZ┼üONKA RODZINY WYRA┼╗ONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJ─äCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ┼ÜWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

4. O┼ÜWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKO┼ÜCI JEGO SK┼üADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SK┼üADEK CZ┼üONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJ─äCYM OKRES NA JAKI USTALANE JEST PRAWO DO ┼ÜWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO -- o┼Ťwiadczenie dotyczy tylko osób, które maj─ů op┼éacone sk┼éadki zdrowotne od dochodów z tytu┼éu emerytury lub renty w KRUS

Copyright © Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu | Projekt i wykonanie: www.4PROJEKT.pl