Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Kedzierzynie-Ko┼║lu
Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu og┼éasza nab├│r kandydat├│w na opiekun├│w prawnych dla os├│b ca┼ékowicie ubezw┼éasnowolnionych

Strona główna E-PORADA dla seniorów
i ich opiekun├│w
Ankieta zadowolenia klienta Aktualno┼Ťci Komu pomagamy Rodzina 500 plus Jak uzyska─ç pomoc Akcja PODAJ DALEJ Definicje w pomocy spo┼éecznej Sprawd┼║ czy jeste┼Ť na li┼Ťcie wyp┼éat ┼Üwiadczenia Rodzinne i Pomoc Alimentacyjna Konsultacje spo┼éeczne O┼Ťrodki wsparcia Grupa wsparcia Klub Integracji Spo┼éecznej Program Aktywizacja i Integracja (PAI) Imprezy cykliczne Informator Seniora Aktywny senior polsko-czeskego pogranicza Linki Bezp┼éatne szkolenia
O o┼Ťrodku Kontakty Dzia┼éy o┼Ťrodka Kadra zarz─ůdzaj─ůca

Wyja┼Ťniamy krok po kroku

Rodzina 500 plus
Program
Wyja┼Ťniamy krok po kroku Informator Rodzina 500 plus WNIOSEK
 


Program Rodzina 500 plus to 500 z┼é miesi─Öcznie na drugie i kolejne dziecko niezale┼╝nie od dochodu. Rodziny o niskich dochodach otrzymaj─ů wsparcie tak┼╝e dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spe┼énieniu kryterium przeci─Ötnego miesi─Öcznego dochodu 800 z┼é netto lub 1200 z┼é w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepe┼énosprawnego. To nawet 6 000 z┼é netto rocznego wsparcia dla dziecka.

 

┼Üwiadczenie 500 z┼é to wsparcie d┼éugofalowe. Kto otrzyma ┼Ťwiadczenie?

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. ┼Üwiadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500 plus mog─ů otrzyma─ç rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku ┼╝ycia. Rodzina z dwojgiem niepe┼énoletnich dzieci b─Ödzie mog┼éa otrzyma─ç 500 z┼é na drugie i kolejne dziecko niezale┼╝nie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poni┼╝ej 800 z┼é netto na osob─Ö wsparcie otrzyma rodzina tak┼╝e na pierwsze lub jedyne dziecko w wieku do uko┼äczenia 18 r. ┼╝ycia.

Dla rodzin z dzieckiem niepe┼énosprawnym kryterium dochodowe jest wy┼╝sze i wynosi 1200 z┼é netto. Dodatkowe wsparcie w wysoko┼Ťci 500 z┼é otrzymaj─ů tak┼╝e rodziny zast─Öpcze oraz rodzinne domy dziecka na ka┼╝de dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast─Öpczej.

 

Czy ka┼╝da rodzina otrzyma wsparcie?

┼Üwiadczenie przys┼éuguje rodzinie bez wzgl─Ödu na stan cywilny rodziców. Otrzymaj─ů je zatem zarówno rodziny, w których rodzice s─ů w zwi─ůzku ma┼é┼╝e┼äskim, rodzice pozostaj─ůcy w nieformalnych zwi─ůzkach, jak i rodziny niepe┼éne, cho─ç w tym przypadku do uzyskania prawa do ┼Ťwiadczenia wychowawczego koniecznym jest, aby na dane dziecko zosta┼éy ustalone alimenty od drugiego rodzica, chyba ┼╝e z przyczyn obiektywnych jest niemo┼╝liwe gdy┼╝ np. drugi z rodziców nie ┼╝yje, ojciec dziecka jest nieznany W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiek─Ö nad dzieckiem.

 

Co w przypadku rodzin patchworkowych?

Je┼╝eli partnerzy ┼╝yj─ů w zwi─ůzku nieformalnym i maj─ů dzieci z poprzednich zwi─ůzków, które z nimi zamieszkuj─ů oraz wychowuj─ů co najmniej jedno wspólne dziecko, to wówczas ┼Ťwiadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko jest uzale┼╝nione od kryterium dochodowego, a na pozosta┼ée dzieci bez wzgl─Ödu na dochód. Dziecko do 25. r. ┼╝., które pozostaje na utrzymaniu rodziców i wspólnie z nimi zamieszkuje, jest uwzgl─Ödniane przy obliczaniu dochodu na osob─Ö w rodzinie. Dzi─Öki temu jego m┼éodszy brat lub siostra mo┼╝e nadal otrzymywa─ç wsparcie, je┼Ťli dochód na osob─Ö nie przekroczy 800 z┼é (1200 z┼é w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepe┼énosprawnego).

 

Kto b─Ödzie wyp┼éaca┼é ┼Ťwiadczenie?

┼Üwiadczenie wychowawcze jest realizowane w gminach. Wybór optymalnych rozwi─ůza┼ä organizacyjnych w gminach, które zapewni─ů prawid┼éow─ů i terminow─ů realizacj─Ö ┼Ťwiadczenia wychowawczego, nale┼╝y do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Analogicznie do funkcjonuj─ůcych od wielu lat rozwi─ůza┼ä organizacyjnych dotycz─ůcych ┼Ťwiadcze┼ä rodzinnych, ┼Ťwiadczenie wychowawcze mo┼╝e by─ç realizowane w danej gminie, zarówno w urz─Ödzie gminy/miasta lub w wyodr─Öbnionej komórce organizacyjnej w o┼Ťrodku pomocy spo┼éecznej, jak i  innej jednostce organizacyjnej w danej gminie np. w funkcjonuj─ůcych ju┼╝ w wielu miastach w Polsce specjalnych centrach utworzonych do realizacji ┼Ťwiadcze┼ä socjalnych.

 

Jak za┼éatwi─ç formalno┼Ťci?

Wniosek o ┼Ťwiadczenie  wychowawcze sk┼éada si─Ö raz w roku. Mo┼╝na to zrobi─ç przez internet, tj. za po┼Ťrednictwem: ministerialnej Platformy Us┼éugowo - Informacyjnej „Emp@tia”, systemów teleinformatycznych banków krajowych, PUE ZUS oraz ePUAP, lub osobi┼Ťcie w gminie. Osoby ubiegaj─ůce si─Ö o wsparcie na pierwsze dziecko, powinny udokumentowa─ç sytuacj─Ö dochodow─ů do┼é─ůczaj─ůc  do wniosku odpowiednie dokumenty, np: o┼Ťwiadczenie o dochodach nieopodatkowanych, dokumenty potwierdzaj─ůce uzyskanie/utrat─Ö dochodu. Je┼Ťli rodzina ubiega si─Ö o ┼Ťwiadczenie wy┼é─ůcznie na drugie i kolejne dzieci, nie jest konieczne dokumentowanie sytuacji dochodowej.

 

Jedynie ┼Ťwiadczenie na pierwsze dziecko jest uzale┼╝nione od kryterium dochodowego i w takim przypadku co roku trzeba potwierdzi─ç fakt nieprzekroczenia tego progu. We wniosku trzeba poda─ç co do zasady dane rodzica wnioskuj─ůcego o ┼Ťwiadczenie, dane drugiego z rodziców oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi dokumentami,  w tym o┼Ťwiadczeniami je┼Ťli takie b─Öd─ů w indywidualnej sprawie niezb─Ödne. Jednocze┼Ťnie gmina sama pozyskuje podstawowe dane o dochodach opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wi─Öc nie trzeba do┼é─ůcza─ç tych informacji. ┼Üwiadczenie wychowawcze, tak jak wszystkie ┼Ťwiadczenia rodzinne, b─Ödzie wyp┼éacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na wskazane we wniosku konto.

 

Kiedy będzie można składać wnioski?

Wnioski o ┼Ťwiadczenie wychowawcze na kolejny okres, trwaj─ůcy od 1 pa┼║dziernika 2017 r. do 30 wrze┼Ťnia 2018 r.,  mo┼╝na sk┼éada─ç od 1 sierpnia 2017 r. Je┼Ťli osoba z┼éo┼╝y kompletny i prawid┼éowo wype┼éniony wniosek o ┼Ťwiadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie ┼Ťwiadczenia wychowawczego oraz wyp┼éata przyznanego ┼Ťwiadczenia za miesi─ůc pa┼║dziernik nast─ůpi do 31 pa┼║dziernika tego roku.

 

W przypadku gdy osoba z┼éo┼╝y wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 wrze┼Ťnia do 31 wrze┼Ťnia danego roku, ustalenie prawa oraz wyp┼éata przyznanego ┼Ťwiadczenia za miesi─ůc pa┼║dziernik i listopad nast─ůpi nie pó┼║niej ni┼╝ do 30 listopada tego roku.

 

W przypadku gdy osoba ubiegaj─ůca si─Ö o ┼Ťwiadczenie wychowawcze z┼éo┼╝y wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 pa┼║dziernika do 31 pa┼║dziernika danego roku, ustalenie oraz wyp┼éata przyznanego ┼Ťwiadczenia za miesi─ůc pa┼║dziernik, listopad i grudzie┼ä nast─ůpi nie pó┼║niej ni┼╝ do dnia 31 grudnia tego roku.

 

Analogiczny mechanizm b─Ödzie obowi─ůzywa┼é w kolejnych miesi─ůcach, tj.:

  • w przypadku z┼éo┼╝enia kompletnego wniosku w listopadzie, przyznanie ┼Ťwiadczenia nast─Öpuje za miesi─ůce od listopada, a wyp┼éata przyznanego ┼Ťwiadczenia nast─ůpi najpó┼║niej do dnia 31 stycznia,
  • w przypadku z┼éo┼╝enia kompletnego wniosku w grudniu, przyznanie ┼Ťwiadczenia nast─Öpuje za miesi─ůce od grudnia, a wyp┼éata przyznanego ┼Ťwiadczenia nast─ůpi najpó┼║niej do ko┼äca lutego,
  • w przypadku z┼éo┼╝enia kompletnego wniosku w styczniu, przyznanie ┼Ťwiadczenia nast─Öpuje za miesi─ůce od stycznia, a wyp┼éata przyznanego ┼Ťwiadczenia równie┼╝ nast─ůpi najpó┼║niej do ko┼äca lutego,
  • wnioski sk┼éadane od lutego b─Öd─ů podlega─ç rozpatrzeniu na bie┼╝─ůco.

 

W przypadku z┼éo┼╝enia wniosku na nowy okres zasi┼ékowy w kolejnych miesi─ůcach, ┼Ťwiadczenie b─Ödzie przyznawane od miesi─ůca, w którym rodzic z┼éo┼╝y wniosek, a wyp┼éaty przyznanego ┼Ťwiadczenia realizowane b─Öd─ů co miesi─ůc na bie┼╝─ůco.

 

Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym?

W przypadku dziecka niepe┼énosprawnego kryterium dochodowe na pierwsze dziecko wynosi 1200 z┼é. Istotne jest, ┼╝e  w sk┼éadzie rodziny brane s─ů pod uwag─Ö pozostaj─ůce na utrzymaniu i wspólnie zamieszkuj─ůce dzieci do uko┼äczenia 25 roku ┼╝ycia. Dodatkowo, wliczane te┼╝ s─ů dzieci, które uko┼äczy┼éy 25. rok ┼╝ycia, legitymuj─ůce si─Ö orzeczeniem o znacznym stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci, je┼╝eli w zwi─ůzku z t─ů niepe┼énosprawno┼Ťci─ů przys┼éuguje ┼Ťwiadczenie piel─Ögnacyjne lub specjalny zasi┼éek opieku┼äczy albo zasi┼éek dla opiekuna.

 

Ile b─Ödzie mo┼╝na dosta─ç?

Rodzina z dwojgiem dzieci spe┼éniaj─ůca kryterium dochodowe otrzyma miesi─Öcznie 1000 z┼é. Je┼Ťli jej miesi─Öczne dochody na osob─Ö s─ů wy┼╝sze ni┼╝ 800/1.200 z┼é netto, otrzyma 500 z┼é miesi─Öcznie na jedno dziecko, a┼╝ do uko┼äczenia przez dziecko 18 r. ┼╝. Rocznie mniej zamo┼╝ne rodziny z dwojgiem dzieci otrzymaj─ů 12 tys. z┼é. ┼Üwiadczenie nie jest opodatkowane – rodzice otrzymuj─ů 500 z┼é, od których nie musz─ů odprowadza─ç podatku ani ┼╝adnych sk┼éadek. Dotyczy to tak┼╝e rodziców prowadz─ůcych dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů.

 

500 plus a inne ┼Ťwiadczenia dla rodzin?

┼Üwiadczenie wychowawcze 500 z┼é nie jest liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do ┼Ťwiadcze┼ä z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególno┼Ťci ┼Ťwiadcze┼ä z pomocy spo┼éecznej, funduszu alimentacyjnego, ┼Ťwiadcze┼ä rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.

 

Rodzina 500 plus w UE

┼Üwiadczenie wychowawcze nie przys┼éuguje, je┼╝eli rodzinie przys┼éuguje za granic─ů ┼Ťwiadczenie o podobnym charakterze. Je┼Ťli rodzic przebywa w innym pa┼ästwie UE. EOG lub Szwajcarii i z┼éo┼╝y tam wniosek o ┼Ťwiadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie w┼éa┼Ťciwego marsza┼éka województwa w Polsce. Ten za┼Ť przekazuje te informacje do w┼éa┼Ťciwej gminy. Jest to mechanizm, który od wej┼Ťcia Polski do UE, tj. od ponad 13 lat funkcjonuje ju┼╝ w systemie ┼Ťwiadcze┼ä rodzinnych i eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania ┼Ťwiadcze┼ä w wi─Öcej ni┼╝ jednym kraju. 

 

500 plus a zamieszkiwanie za granic─ů

Podstawowym warunkiem otrzymania ┼Ťwiadczenia wychowawczego, zgodnie z zapisem art. 1 ustawy o pomocy pa┼ästwa w wychowywaniu dzieci, jest zamieszkiwanie Polsce. ┼Üwiadczenie wychowawcze nie przys┼éuguje wi─Öc rodzicom, którzy nie zamieszkuj─ů w Polsce lecz za granic─ů i bez znaczenia pozostaje np. fakt posiadania obywatelstwa polskiego, czy nawet posiadania formalnego meldunku w Polsce (istotne jest, ┼╝e w przypadku pobytu za granic─ů w innym pa┼ästwie UE, EOG lub Szwajcarii, prawo do ┼Ťwiadczenia wychowawczego ustalane jest w oparciu o unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia spo┼éecznego). Gminne organy w┼éa┼Ťciwe mog─ů weryfikowa─ç warunek zamieszkiwania w Polsce w zewn─Ötrznych bazach danych, np. w bazach danych ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku w─ůtpliwo┼Ťci co do spe┼énienia warunku zamieszkiwania w Polsce, gminny organ w┼éa┼Ťciwy b─Ödzie móg┼é wezwa─ç rodzica ubiegaj─ůcego si─Ö lub otrzymuj─ůcego ┼Ťwiadczenie wychowawcze do osobistego stawiennictwa w celu potwierdzenia zamieszkiwania w Polsce.

Copyright © Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu | Projekt i wykonanie: www.4PROJEKT.pl