Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Kedzierzynie-Ko┼║lu
Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu og┼éasza nab├│r kandydat├│w na opiekun├│w prawnych dla os├│b ca┼ékowicie ubezw┼éasnowolnionych

Strona główna E-PORADA dla seniorów
i ich opiekun├│w
Ankieta zadowolenia klienta Aktualno┼Ťci Komu pomagamy Rodzina 500 plus Jak uzyska─ç pomoc Akcja PODAJ DALEJ Definicje w pomocy spo┼éecznej Sprawd┼║ czy jeste┼Ť na li┼Ťcie wyp┼éat ┼Üwiadczenia Rodzinne i Pomoc Alimentacyjna Konsultacje spo┼éeczne O┼Ťrodki wsparcia Grupa wsparcia Klub Integracji Spo┼éecznej Program Aktywizacja i Integracja (PAI) Imprezy cykliczne Informator Seniora Aktywny senior polsko-czeskego pogranicza Linki Bezp┼éatne szkolenia
O o┼Ťrodku Kontakty Dzia┼éy o┼Ťrodka Kadra zarz─ůdzaj─ůca

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA (PAI)

W 2017 roku Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu kontynuuje realizacj─Ö Programu Aktywizacja i Integracja na podstawie porozumienia z Powiatowym Urz─Ödem Pracy w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu z dnia 23.01.2017 r.
W bie┼╝─ůcym roku odb─Öd─ů si─Ö 4 tury realizacji Programu, w ka┼╝dej z nich we┼║mie udzia┼é 10 osób. Edycje programu realizowane s─ů w poni┼╝szych okresach:

  I tura - 01.02.2017 r. – 31.03.2017 r.
  II tura - 01.05.2017 r. - 30.06.2017 r.
  III tura - 01.08.2017 r. – 30.09.2017 r.
  IV tura - 01.10.2017 r. – 30.11.2017 r.
Realizatorzy Programu:

 • Powiatowy Urz─ůd Pracy w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu
 • Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu

Beneficjenci Programu: osoby bezrobotne, dla których okre┼Ťlono profil pomocy III, korzystaj─ůce ze ┼Ťwiadcze┼ä pomocy spo┼éecznej.
Grupa docelowa stanowi największe wyzwanie w zakresie aktywizacji społecznej
i zawodowej, poniewa┼╝ posiada ugruntowane, a cz─Östo nawet dziedziczone schematy bierno┼Ťci na rynku pracy oraz pasywn─ů postaw─Ö ┼╝yciow─ů. Jest to liczna grupa spo┼Ťród osób stale korzystaj─ůcych ze ┼Ťwiadcze┼ä pomocy spo┼éecznej, które wypad┼éy z rynku pracy i sta┼éy si─Ö wykluczone spo┼éecznie i zawodowo. Osoby z grupy docelowej reprezentuj─ů szereg deficytów, których zniwelowanie mo┼╝e przynie┼Ť─ç wymierne korzy┼Ťci w postaci zwi─Ökszenia aktywno┼Ťci spo┼éecznej i zawodowej, zaistnienia na otwartym rynku pracy. Program zak┼éada┼é prac─Ö nad deficytami poprzez formy aktywne: warsztaty, grupy wsparcia, poradnictwo specjalistyczne.
Dzi─Öki pracy u podstaw, nad poczuciem w┼éasnej warto┼Ťci, nad motywacj─ů do dzia┼éania, poczuciem odpowiedzialno┼Ťci, wprowadzeniem na rynek pracy w daj─ůcej pewnego rodzaju bezpiecze┼ästwo formie prac spo┼éecznie-u┼╝ytecznych, osi─ůgni─Öty zostanie g┼éówny cel Programu: podniesienie poziomu aktywno┼Ťci spo┼éecznej i zawodowej osób bezrobotnych, dla których okre┼Ťlono profil pomocy III, korzystaj─ůcych ze ┼Ťwiadcze┼ä pomocy spo┼éecznej.

Cele zakładane w Programie Aktywizacja i Integracja:

 • rozwini─Öcie lub wzmocnienie aktywno┼Ťci i samodzielno┼Ťci ┼╝yciowej i spo┼éecznej osób
  i rodzin,
 • zapobieganie procesom wykluczenia spo┼éecznego,
 • podwy┼╝szenie jako┼Ťci ┼╝ycia,
 • podniesienie samodzielno┼Ťci w funkcjonowaniu w ┼╝yciu rodzinnym i spo┼éecznym poprzez przywracanie osób wykluczonych do uczestniczenia w ┼╝yciu rodzinnym
  i społecznym,
 • przywrócenie mo┼╝liwo┼Ťci lub zdolno┼Ťci uzyskania zatrudnienia lub innej formy aktywno┼Ťci zawodowej lub edukacyjnej.          

Realizacja jednego cyklu Programu Aktywizacja i Integracja trwa 2 miesi─ůce. Ka┼╝da osoba bezrobotna skierowana do programu uczestniczy w dwóch blokach (Blok Aktywizacja, Blok Integracja) w okresie 2 miesi─Öcy.

 1. BLOK AKTYWIZACJA:
 • wymiar: 10 godzin tygodniowo, 40 godzin miesi─Öcznie,
 • realizator: PUP w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu, 
 • w ramach bloku PUP udziela osobom bezrobotnym zakwalifikowanym
  do uczestnictwa w programie wsparcia polegaj─ůcego na przygotowaniu
  do lepszego radzenia sobie na rynku pracy poprzez skierowanie osób bezrobotnych do wykonywania prac spo┼éecznie u┼╝ytecznych w wymiarze dwóch miesi─Öcy dla ka┼╝dej osoby, zorganizowanych przez Gmin─Ö K─Ödzierzyn-Ko┼║le na zasadach wynikaj─ůcych z obowi─ůzuj─ůcych przepisów.
 1. BLOK INTEGRACJA:
 • wymiar: 10 godzin tygodniowo,
 • realizator: MOPS w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu,
 • w ramach bloku MOPS zrealizowa┼é dzia┼éania w zakresie integracji spo┼éecznej bezrobotnych, s┼éu┼╝─ůce kszta┼étowaniu aktywnej postawy w ┼╝yciu spo┼éecznym
  i zawodowym,
 • formy wsparcia realizowane s─ů poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne, warsztaty psychoedukacyjne i grup─Ö wsparcia.

 

W ramach jednego cyklu PAI w Bloku Integracja uczestnikom proponowane s─ů nast─Öpuj─ůce formy wsparcia:

 1. warsztaty psychoedukacyjne z trenerem, maj─ůce na celu wzmocnienie poczucia w┼éasnej warto┼Ťci, u┼Ťwiadomienie w┼éasnych potencja┼éów i deficytów, prac─Ö nad swoimi emocjami, motywacj─ů i wiar─ů we w┼éasne si┼éy, przewarto┼Ťciowaniem swojego ┼╝ycia
  i reprezentowanych postaw, w wymiarze 8 spotka┼ä po 5 godzin, ┼é─ůcznie 40 godzin.
 2. grupowe poradnictwo specjalistyczne w formie spotka┼ä ze specjalistami: terapeut─ů
  ds. uzale┼╝nie┼ä (profilaktyka uzale┼╝nie┼ä), dietetykiem, piel─Ögniark─ů ┼Ťrodowiskow─ů (edukacja prozdrowotna), prawnikiem (prawo rodzinne i prawo pracy) w wymiarze 4 spotka┼ä po 5 godzin, ┼é─ůcznie 20 godzin.
 3. grup─Ö wsparcia z animatorem, maj─ůc─ů na celu utrzymanie wysokiej motywacji uczestników programu, rozbudzanie i wspieranie ich w┼éasnej aktywno┼Ťci w zakresie poszukiwania pracy, zmian w sferze funkcjonowania spo┼éecznego, w wymiarze 4 spotka┼ä po 5 godzin, ┼é─ůcznie 20 godzin.

Po zako┼äczeniu Programu Aktywizacja i Integracja Powiatowy Urz─ůd Pracy mo┼╝e:

 • podj─ů─ç decyzj─Ö o ponownym skierowaniu bezrobotnego do udzia┼éu w Programie Aktywizacja i Integracja, jednak nie d┼éu┼╝ej ni┼╝ ┼é─ůcznie na okres 6 miesi─Öcy lub
 • skierowa─ç bezrobotnego, w porozumieniu z o┼Ťrodkiem pomocy spo┼éecznej,
  do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy na zasadach okre┼Ťlonych w przepisach
  o zatrudnieniu socjalnym lub podj─Öcia pracy w spó┼édzielni socjalnej zak┼éadanej przez osoby prawne, o której mowa w przepisach o spó┼édzielniach socjalnych lub
 • ponownie ustali─ç profil pomocy, a w przypadku zmiany profilu niezw┼éocznie dostosowa─ç indywidualny plan dzia┼éania i przedstawi─ç bezrobotnemu propozycj─Ö pomocy okre┼Ťlon─ů w ustawie.
Copyright © Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu | Projekt i wykonanie: www.4PROJEKT.pl