Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Kedzierzynie-Ko┼║lu
Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu og┼éasza nab├│r kandydat├│w na opiekun├│w prawnych dla os├│b ca┼ékowicie ubezw┼éasnowolnionych

Strona główna E-PORADA dla seniorów
i ich opiekun├│w
Ankieta zadowolenia klienta Aktualno┼Ťci Komu pomagamy Rodzina 500 plus Jak uzyska─ç pomoc Akcja PODAJ DALEJ Definicje w pomocy spo┼éecznej Sprawd┼║ czy jeste┼Ť na li┼Ťcie wyp┼éat ┼Üwiadczenia Rodzinne i Pomoc Alimentacyjna Konsultacje spo┼éeczne O┼Ťrodki wsparcia Grupa wsparcia Klub Integracji Spo┼éecznej Program Aktywizacja i Integracja (PAI) Imprezy cykliczne Informator Seniora Aktywny senior polsko-czeskego pogranicza Linki Bezp┼éatne szkolenia
O o┼Ťrodku Kontakty Dzia┼éy o┼Ťrodka Kadra zarz─ůdzaj─ůca

Mieszknia Chronione

Dział Mieszkania Chronione
Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej
ul. Waryńskiego 1-3
47-223 K─Ödzierzyn-Ko┼║le
tel. 775 479 071, 775 479 072
fax 775 479 073

Mieszkanie chronione jest form─ů pomocy spo┼éecznej zapewniaj─ůc─ů warunki samodzielnego funkcjonowania w ┼Ťrodowisku i w integracji ze spo┼éeczno┼Ťci─ů lokaln─ů.
Jest przeznaczone dla osób, które ze wzgl─Ödu na trudn─ů sytuacj─Ö ┼╝yciow─ů, wiek, niepe┼énosprawno┼Ť─ç lub chorob─Ö potrzebuj─ů wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym ┼╝yciu, ale nie wymagaj─ů us┼éug ┼Ťwiadczonych przez jednostk─Ö ca┼éodobowej opieki.
Mieszkania chronione w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu zgodnie z regulaminem organizacyjnym przeznaczone s─ů dla osób starszych (w wieku emerytalnym), niepe┼énosprawnych oraz z zaburzeniami psychicznymi.
Tutejszy O┼Ťrodek dysponuje 47 lokalami mieszkalnymi przy ul. Wary┼äskiego 1-3
w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu, z czego:

 • 42 lokale to mieszkania jednoosobowe z aneksem kuchennym i ┼éazienk─ů dostosowan─ů dla osób niepe┼énosprawnych,
 • 5 lokali to mieszkania dwupokojowe z aneksem kuchennym i ┼éazienk─ů dostosowan─ů dla osób niepe┼énosprawnych.

W mieszkaniach chronionych 9 lokali przeznaczonych jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi, pozosta┼ée 38 lokale s─ů dla osób w wieku senioralnym.
PODSTAWA PRAWNA

 • art. 36 ust. 2 lit. "n", art. 53 ust. 2 i art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2004 roku o pomocy spo┼éecznej (Dz.U. z 2013 r. poz.182 z pó┼║n. zm.)
 • Uchwa┼éa Nr XLII/501/13 Rady Miasta K─Ödzierzyn-Ko┼║le z dnia 25 wrze┼Ťnia 2013 roku
  w sprawie szczegó┼éowych zasad ponoszenia odp┼éatno┼Ťci za pobyt w mieszkaniach chronionych w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu (Dziennik Urz─Ödowy Województwa Opolskiego z dnia
  8 pa┼║dziernika 2013 r., poz. 2098).

ZAKRES ŚWIADCZONEGO WSPARCIA
Zakres wsparcia ┼Ťwiadczonego w mieszkaniach chronionych jest uzale┼╝niony od indywidualnych potrzeb i mo┼╝liwo┼Ťci psychofizycznych osób korzystaj─ůcych ze wsparcia. Wsparcie i pomoc ┼Ťwiadczona w mieszkaniach chronionych obejmuje:

 • prac─Ö socjaln─ů,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • us┼éugi opieku┼äcze,
 • aktywizacj─Ö o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym i integracyjnym,
 • pomoc w realizacji kontaktów spo┼éecznych, zagospodarowaniu czasu wolnego (w tym z wykorzystaniem us┼éug dost─Öpnych w ┼Ťrodowisku lokalnym), ubieganiu si─Ö o uzyskanie mieszkania.

Rodzaj i zakres udzielanego wsparcia mog─ů ulega─ç zmianom w zale┼╝no┼Ťci od oceny sytuacji osoby przebywaj─ůcej w mieszkaniach chronionych, dokonywanej co najmniej raz na 3 miesi─ůce.

PERSONEL MIESZKAŃ CHRONIONYCH

Praca w mieszkaniach chronionych odbywa si─Ö w systemie zmianowym. W sk┼éad personelu wchodz─ů:

 • kierownik – sprawuje nadzór i kontrol─Ö nad realizacj─ů zada┼ä Dzia┼éu Mieszkania Chronione oraz koordynuje prac─Ö personelu,
 • jedna piel─Ögniarka - odpowiedzialna za wsparcie i opiek─Ö nad mieszka┼äcami
  oraz prowadzenie dzia┼éalno┼Ťci profilaktyczno-zdrowotnej,
 • pi─Ö─ç opiekunek - odpowiedzialnych za ca┼éodobowy nadzór, wsparcie oraz pomoc  mieszka┼äcom w przezwyci─Ö┼╝aniu ewentualnych trudno┼Ťci,
 • jeden pracownik gospodarczy - odpowiedzialny za utrzymanie czysto┼Ťci w pomieszczeniach wspólnych.
Copyright © Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu | Projekt i wykonanie: www.4PROJEKT.pl