Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Kedzierzynie-Ko┼║lu
Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu og┼éasza nab├│r kandydat├│w na opiekun├│w prawnych dla os├│b ca┼ékowicie ubezw┼éasnowolnionych

Strona główna E-PORADA dla seniorów
i ich opiekun├│w
Ankieta zadowolenia klienta Aktualno┼Ťci Komu pomagamy Rodzina 500 plus Jak uzyska─ç pomoc Akcja PODAJ DALEJ Definicje w pomocy spo┼éecznej Sprawd┼║ czy jeste┼Ť na li┼Ťcie wyp┼éat ┼Üwiadczenia Rodzinne i Pomoc Alimentacyjna Konsultacje spo┼éeczne O┼Ťrodki wsparcia Grupa wsparcia Klub Integracji Spo┼éecznej Program Aktywizacja i Integracja (PAI) Imprezy cykliczne Informator Seniora Aktywny senior polsko-czeskego pogranicza Linki Bezp┼éatne szkolenia
O o┼Ťrodku Kontakty Dzia┼éy o┼Ťrodka Kadra zarz─ůdzaj─ůca

Osoby potrzebuj─ůce pomocy

Pomocy spo┼éecznej udziela si─Ö osobom i rodzinom w szczególno┼Ťci z powodu:
1. ubóstwa;
2. sieroctwa;
3. bezdomno┼Ťci;
4. bezrobocia;
5. niepe┼énosprawno┼Ťci;
6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7. przemocy w rodzinie;
7a. potrzeby ochrony ofiar handlu lud┼║mi;
8. potrzeby ochrony macierzy┼ästwa lub wielodzietno┼Ťci;
9.bezradno┼Ťci w sprawach opieku┼äczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zw┼éaszcza w rodzinach niepe┼énych i wielodzietnych;
10. trudno┼Ťci w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchod┼║cy lub ochron─Ö uzupe┼éniaj─ůc─ů;
11. trudno┼Ťci w przystosowaniu do ┼╝ycia po zwolnieniu z zak┼éadu karnego;
12. alkoholizmu lub narkomanii;
13. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
14. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do ┼Ťwiadcze┼ä pieni─Ö┼╝nych z pomocy spo┼éecznej przys┼éuguje osobom i rodzinom w przypadku wyst─Öpowania jednej z powy┼╝szych okoliczno┼Ťci, a których dochód na osob─Ö nie przekracza kryterium dochodowego, okre┼Ťlonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy spo┼éecznej:

1. osobie samotnie gospodaruj─ůcej, której dochód nie przekracza kwoty 634 z┼é,

2. osobie w rodzinie, w której dochód na osob─Ö nie przekracza kwoty 514 z┼é, zwanej "kryterium dochodowym na osob─Ö w rodzinie",

3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osob─Ö w rodzinie, zwanej "kryterium dochodowym rodziny".

Do dochodu ustalonego zgodnie z ustaw─ů o pomocy spo┼éecznej nie wlicza si─Ö:

  1. jednorazowego pieni─Ö┼╝nego ┼Ťwiadczenia socjalnego,
  2. zasiłku celowego,
  3. pomocy materialnej maj─ůcej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie o┼Ťwiaty,
  4. warto┼Ťci ┼Ťwiadczenia w naturze,
  5. ┼Ťwiadczenia przys┼éuguj─ůcego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytu┼éu wykonywania prac spo┼éecznie u┼╝ytecznych,
  6. 5a) ┼Ťwiadczenia pieni─Ö┼╝nego i pomocy pieni─Ö┼╝nej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o dzia┼éaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych,
  7. dochodu z powierzchni u┼╝ytków rolnych poni┼╝ej 1 ha przeliczeniowego;
  8. ┼Ťwiadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy pa┼ästwa w wychowywaniu dzieci, oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast─Öpczej.


Copyright © Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu | Projekt i wykonanie: www.4PROJEKT.pl