Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Kedzierzynie-Ko┼║lu
Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu og┼éasza nab├│r kandydat├│w na opiekun├│w prawnych dla os├│b ca┼ékowicie ubezw┼éasnowolnionych

Strona główna E-PORADA dla seniorów
i ich opiekun├│w
Ankieta zadowolenia klienta Aktualno┼Ťci Komu pomagamy Rodzina 500 plus Jak uzyska─ç pomoc Akcja PODAJ DALEJ Definicje w pomocy spo┼éecznej Sprawd┼║ czy jeste┼Ť na li┼Ťcie wyp┼éat ┼Üwiadczenia Rodzinne i Pomoc Alimentacyjna Konsultacje spo┼éeczne O┼Ťrodki wsparcia Grupa wsparcia Klub Integracji Spo┼éecznej Program Aktywizacja i Integracja (PAI) Imprezy cykliczne Informator Seniora Aktywny senior polsko-czeskego pogranicza Linki Bezp┼éatne szkolenia
O o┼Ťrodku Kontakty Dzia┼éy o┼Ťrodka Kadra zarz─ůdzaj─ůca

Pomoc dziecku i rodzinie oraz osobom w kryzysie

Rodzina jest systemem z┼éo┼╝onym z os├│b powi─ůzanych ze sob─ů relacjami. W tym systemie istniej─ů podsystemy, np. podsystem dzieci, podsystem rodzic├│w. Wielo┼Ť─ç element├│w i zwi─ůzanych z nimi relacji niesie ze sob─ů mo┼╝liwo┼Ť─ç powstania sytuacji trudnej dla rodziny, aczyli sytuacji wymagaj─ůcej udzielenia pomocy. Czynniki zewn─Ötrzne ponadto mog─ů zachwia─ç r├│wnowag─Ö w systemie rodzinnym. Rodzina w├│wczas powinna szuka─ç pomocy u specjalisty. Pomoc udzielana rodzinie mo┼╝e mie─ç charakter typowo socjalny, lub terapeutyczny.

W momencie zaistnienia problemu przemocy, problemów małżeńskich, wychowawczych lub innych problemów rodzinnych proponujemy:
 • Wsparcie psychiczne
 • Diagnoz─Ö psychologiczn─ů
 • Poradnictwo dotycz─ůce problem├│w
  wychowawczych
 • Poradnictwo dotycz─ůce problem├│w ma┼é┼╝e┼äskich
  i rodzinnych
 • Terapi─Ö rodzinn─ů w uj─Öciu systemowym
 • Pomoc psychologiczn─ů indywidualn─ů dla rodziny
 • Pomoc psychologiczn─ů w sytuacjach kryzysowych

ZESPÓ┼ü INTERDYSCYPLINARNY

W gminie K─Ödzierzyn-Ko┼║le dnia 19.10.2011r. zosta┼é powo┼éany przez Prezydenta Miasta Zespó┼é Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdzia┼éania Przemocy w Rodzinie. Dzia┼éa on przy Miejskim O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu. Je┼Ťli do┼Ťwiadczasz przemocy, jeste┼Ť ┼Ťwiadkiem przemocy lub chcesz zrezygnowa─ç ze stosowania przemocy mo┼╝esz si─Ö zg┼éosi─ç do zespo┼éu, który powsta┼é po to, by pomóc Twojej rodzinie.
Zespó┼é to grupa profesjonalistów (przedstawiciele Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Komendy Powiatowej Policji, Komisji Rozwi─ůzywania Problemów Alkoholowych, O┼Ťwiaty, jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia, organizacji pozarz─ůdowych, kuratorów S─ůdu Rejonowego), którzy wspó┼épracuj─ů ze sob─ů by nie powiela─ç dzia┼éa┼ä podejmowanych przez poszczególne instytucje i opracowa─ç mo┼╝liwie najlepsz─ů strategi─Ö przeciwdzia┼éania przemocy w rodzinie.
Gdy do Zespo┼éu Interdyscyplinarnego wp┼éynie „Niebieska Karta - A", to wówczas jest powo┼éywana grupa robocza (osoby wytypowane przez cz┼éonków Zespo┼éu), która podejmuje prac─Ö z rodzin─ů poprzez wspó┼étowarzyszenie w opracowywaniu i realizacji indywidualnego planu pomocy, monitorowanie sytuacji rodzinnej i dokumentowanie dzia┼éa┼ä podj─Ötych wobec rodziny.

Grup─Ö robocz─ů ┼é─ůczy wspólny cel - rozwi─ůzanie problemu przemocy w konkretnej rodzinie.

Wa┼╝ne aby┼Ť wiedzia┼é(a), ┼╝e cz┼éonkowie Zespo┼éu s─ů zobowi─ůzani do zachowania szczególnej poufno┼Ťci i ochrony informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zada┼ä zwi─ůzanych z przeciwdzia┼éaniem przemocy w rodzinie, jak równie┼╝ po zako┼äczeniu pracy w Zespole.

Reaguj! Milczenie staje si─Ö przyzwoleniem na przemoc. Nie b─ůd┼║ oboj─Ötny na krzywd─Ö i cierpienie.

W Miejskim O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu, na parterze w pokoju 13 zastaniesz osoby (specjali┼Ťci pracy socjalnej ds. przemocy w rodzinie: Katarzyna Fert, Alicja Naskr─Öt i Marzena Urbanowicz), które udziel─ů Ci kompleksowych informacji o mo┼╝liwo┼Ťciach uzyskania pomocy i wsparcia od poniedzia┼éku do pi─ůtku w godz. 7:00 - 15:00.
Mo┼╝na tak┼╝e kontaktowa─ç si─Ö z w/w osobami telefonicznie 77 4834848 (wew. 124) lub drog─ů e-mailow─ů przemoc@mops-kkozle.pl.

 

ASYSTENT RODZINY

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła do systemu pomocy społecznej funkcję asystenta rodziny.
Od kwietnia br. w ramach Dzia┼éu Pomocy ┼Ürodowiskowej MOPS rodzina prze┼╝ywaj─ůca trudno┼Ťci w pe┼énieniu funkcji opieku┼äczo -wychowawczych mo┼╝e uzyska─ç wsparcie jednego z dwóch zatrudnionych asystentów rodziny.
Ich praca to przede wszystkim pomoc w:
 • rozwi─ůzywaniu problemów socjalnych,
 • rozwi─ůzywaniu problemów wychowawczych z dzie─çmi,
 • wspieraniu aktywno┼Ťci spo┼éecznej rodzin,
 • motywowaniu cz┼éonków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej,
 • prowadzeniu indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodzin i dzieci,
 • udzielaniu wsparcia dzieciom w trudnych sytuacjach.

W ┼Ťwietle przedmiotowej Ustawy asystent ma wspiera─ç rodziny wychowuj─ůce dzieci, zagro┼╝one wykluczeniem spo┼éecznym, poprzez zmian─Ö stosunku osób w rodzinie do w┼éasnych mo┼╝liwo┼Ťci, w┼éasnej sprawno┼Ťci, podniesienie samooceny, wzbudzenie wiary we w┼éasne si┼éy, a tak┼╝e pomoc w wykonywaniu najprostszych czynno┼Ťci, sk┼éadaj─ůcych si─Ö na codzienno┼Ť─ç w jakiej ┼╝yje rodzina.
Rol─ů asystenta jest pomoc w zmianach prowadz─ůcych do zachowania integralno┼Ťci rodziny, przeciwdzia┼éanie konieczno┼Ťci umieszczenia dziecka w opiece zast─Öpczej i umo┼╝liwienie powrotu dzieciom znajduj─ůcym si─Ö poza rodzin─ů. W swojej pracy opiera si─Ö na zasadzie subsydiarno┼Ťci, a jego dzia┼éania maj─ů wspomaga─ç rozwój kompetencji wszystkich cz┼éonków rodziny.
W swojej pracy asystent wspó┼épracuje z pracownikiem socjalnym, zespo┼éem interdyscyplinarnym, kuratorem s─ůdowym, szko┼é─ů, organizacjami pozarz─ůdowymi oraz innymi instytucjami.

Kontakt z asystentami:

pok├│j nr 15 (parter).

Kontakt - specjalista pracy z rodzin─ů

Anna Kochalska-Siwak
Dom Dziennego Pobytu Nr 5
ul. Ko┼Ťciuszki 43B
Tel 77 481 18 80
poniedziałek - godz. 10.00 do 15.00, wtorek - godz. 10.00 do 15.00Copyright © Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu | Projekt i wykonanie: www.4PROJEKT.pl