Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Kedzierzynie-Ko┼║lu
Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu og┼éasza nab├│r kandydat├│w na opiekun├│w prawnych dla os├│b ca┼ékowicie ubezw┼éasnowolnionych

Strona główna E-PORADA dla seniorów
i ich opiekun├│w
Ankieta zadowolenia klienta Aktualno┼Ťci Komu pomagamy Rodzina 500 plus Jak uzyska─ç pomoc Akcja PODAJ DALEJ Definicje w pomocy spo┼éecznej Sprawd┼║ czy jeste┼Ť na li┼Ťcie wyp┼éat ┼Üwiadczenia Rodzinne i Pomoc Alimentacyjna Konsultacje spo┼éeczne O┼Ťrodki wsparcia Grupa wsparcia Klub Integracji Spo┼éecznej Program Aktywizacja i Integracja (PAI) Imprezy cykliczne Informator Seniora Aktywny senior polsko-czeskego pogranicza Linki Bezp┼éatne szkolenia
O o┼Ťrodku Kontakty Dzia┼éy o┼Ťrodka Kadra zarz─ůdzaj─ůca

Zasiłki szkolne:

Zgodnie z art. 90e ustawy o systemie o┼Ťwiaty zasi┼éek szkolny mo┼╝e by─ç przyznany uczniowi znajduj─ůcemu si─Ö przej┼Ťciowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego w formie ┼Ťwiadczenia pieni─Ö┼╝nego na pokrycie wydatków zwi─ůzanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezale┼╝nie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Zasiłek szkolny może być przyznany w sytuacji:

  1. ┼Ťmierci rodzica/opiekuna prawnego,
  2. klęski żywiołowej,
  3. wydatków zwi─ůzanych z d┼éugotrwa┼é─ů chorob─ů ucznia czy osoby w rodzinie,
  4. nieszcz─Ö┼Ťliwego wypadku powoduj─ůcego trwa┼éy uszczerbek na zdrowiu cz┼éonków rodziny ucznia,
  5. innych szczególnych okoliczno┼Ťci losowych, które mog─ů mie─ç wp┼éyw na pogorszenie sytuacji materialnej ucznia – np. kradzie┼╝, po┼╝ar itp.

Maj─ůc na uwadze wymogi ustawodawcy, przy prowadzeniu post─Öpowania administracyjnego dotycz─ůcego rozpatrzenia wniosku o przyznanie zasi┼éku szkolnego, wymaganym staje si─Ö udokumentowanie przez wnioskodawc─Ö nie tylko wyst─ůpienia samego zdarzenia losowego, ale równie┼╝ udokumentowanie faktu pogorszenia sytuacji materialnej w rodzinie spowodowanego wyst─ůpieniem tego zdarzenia losowego.

Do ubiegania si─Ö o zasi┼éek szkolny uprawnieni s─ů wszyscy uczniowie:

  1. którzy zamieszkuj─ů na terenie gminy K─Ödzierzyn-Ko┼║le,
  2. w rodzinie których zaistnia┼éo w/w zdarzenie.

O zasi┼éek szkolny mo┼╝na ubiega─ç si─Ö w terminie nie d┼éu┼╝szym ni┼╝ dwa miesi─ůce od wyst─ůpienia zdarzeniauzasadniaj─ůcego przyznanie tego zasi┼éku.

Copyright © Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu | Projekt i wykonanie: www.4PROJEKT.pl