Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Kedzierzynie-Ko┼║lu
Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu og┼éasza nab├│r kandydat├│w na opiekun├│w prawnych dla os├│b ca┼ékowicie ubezw┼éasnowolnionych

Strona główna E-PORADA dla seniorów
i ich opiekun├│w
Ankieta zadowolenia klienta Aktualno┼Ťci Komu pomagamy Rodzina 500 plus Jak uzyska─ç pomoc Akcja PODAJ DALEJ Definicje w pomocy spo┼éecznej Sprawd┼║ czy jeste┼Ť na li┼Ťcie wyp┼éat ┼Üwiadczenia Rodzinne i Pomoc Alimentacyjna Konsultacje spo┼éeczne O┼Ťrodki wsparcia Grupa wsparcia Klub Integracji Spo┼éecznej Program Aktywizacja i Integracja (PAI) Imprezy cykliczne Informator Seniora Aktywny senior polsko-czeskego pogranicza Linki Bezp┼éatne szkolenia
O o┼Ťrodku Kontakty Dzia┼éy o┼Ťrodka Kadra zarz─ůdzaj─ůca

Zasiłek stały:

Przysługuje:
  1. pe┼énoletniej osobie samotnie gospodaruj─ůcej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub ca┼ékowicie niezdolnej do pracy, je┼╝eli jej dochód jest ni┼╝szy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodaruj─ůcej
  2. pe┼énoletniej osobie pozostaj─ůcej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub ca┼ékowicie niezdolnej do pracy, je┼╝eli jej dochód, jak równie┼╝ dochód na osob─Ö w rodzinie s─ů ni┼╝sze od kryterium dochodowego na osob─Ö w rodzinie.

Zgodnie z ustaw─ů z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z pó┼║n. zm.) o pomocy spo┼éecznej kryterium dochodowe osoby samotnie gospodaruj─ůcej wynosi 634 z┼é, a kryterium dochodowe na osob─Ö w rodzinie wynosi 514 z┼é.

Zasi┼éek ustala si─Ö w wysoko┼Ťci:

  1. w przypadku osoby samotnie gospodaruj─ůcej – ró┼╝nicy mi─Ödzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodaruj─ůcej a dochodem tej osoby z tym, ┼╝e kwota zasi┼éku nie mo┼╝e by─ç wy┼╝sza ni┼╝ 604 z┼é miesi─Öcznie
  2. w przypadku osoby w rodzinie – ró┼╝nicy mi─Ödzy kryterium dochodowym na osob─Ö w rodzinie a dochodem na osob─Ö w rodzinie.


Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

Zasiłek zostaje przyznany:

  1. po przeprowadzeniu wywiadu ┼Ťrodowiskowego w miejscu zamieszkania zainteresowanego oraz po przeprowadzeniu wywiadów ┼Ťrodowiskowych u osób zobowi─ůzanych (zst─Öpnych i wst─Öpnych) do alimentacji
  2. w drodze decyzji administracyjnej do 30 dni od dnia z┼éo┼╝enia kompletu dokumentów.

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej przys┼éuguje prawo wniesienia odwo┼éania do Samorz─ůdowego Kolegium Odwo┼éawczego w Opolu za po┼Ťrednictwem Dyrektora tut. O┼Ťrodka w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
Copyright © Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu | Projekt i wykonanie: www.4PROJEKT.pl