Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Kedzierzynie-Ko┼║lu
Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu og┼éasza nab├│r kandydat├│w na opiekun├│w prawnych dla os├│b ca┼ékowicie ubezw┼éasnowolnionych

Strona główna E-PORADA dla seniorów
i ich opiekun├│w
Ankieta zadowolenia klienta Aktualno┼Ťci Komu pomagamy Rodzina 500 plus Jak uzyska─ç pomoc Akcja PODAJ DALEJ Definicje w pomocy spo┼éecznej Sprawd┼║ czy jeste┼Ť na li┼Ťcie wyp┼éat ┼Üwiadczenia Rodzinne i Pomoc Alimentacyjna Konsultacje spo┼éeczne O┼Ťrodki wsparcia Grupa wsparcia Klub Integracji Spo┼éecznej Program Aktywizacja i Integracja (PAI) Imprezy cykliczne Informator Seniora Aktywny senior polsko-czeskego pogranicza Linki Bezp┼éatne szkolenia
O o┼Ťrodku Kontakty Dzia┼éy o┼Ťrodka Kadra zarz─ůdzaj─ůca

Dział usług opiekuńczych


DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej
ul. Reja 2a
47-224 K─Ödzierzyn-Ko┼║le
tel. 77 4837879 wew. 137

Dzia┼é Us┼éug Opieku┼äczych tworz─ů opiekunki i piel─Ögniarki odpowiedzialne za realizacj─Ö pomocy us┼éugowej w przydzielonym terenie opieku┼äczym oraz fizjoterapeutka zatrudniona na etatu.

kalkulator Dzia┼é Us┼éug Opieku┼äczych organizuje i ┼Ťwiadczy:
 • us┼éugi opieku┼äcze,
 • specjalistyczne us┼éugi opieku┼äcze.
Us┼éugi opieku┼äcze przyznawane s─ů od poniedzia┼éku do pi─ůtku
w godzinach mi─Ödzy 7.00 a 15.00 - w ilo┼Ťci od 1 do 2 godzin dziennie.
 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje:

  • osobom samotnym, kt├│re z powodu wieku, choroby, niepe┼énosprawno┼Ťci wymagaj─ů pomocy innych os├│b, a s─ů jej pozbawione,
  • pomoc us┼éugow─ů przyznaje si─Ö przede wszystkim osobie starszej samotnej, osobie starszej, kt├│ra posiada rodzin─Ö, opiek─Ö w pierwszej kolejno┼Ťci powinna zapewni─ç w┼éa┼Ťnie ta rodzina, a dopiero potem instytucja,
  • w przypadku braku mo┼╝liwo┼Ťci zapewnienia us┼éug opieku┼äczych w miejscu zamieszkania osoba wymagaj─ůca z powodu wieku pomocy innych os├│b mo┼╝e korzysta─ç z us┼éug opieku┼äczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy - art. 52 ust.1,
  • us┼éugi ┼Ťwiadczone s─ů w mieszkaniu osoby, kt├│ra potrzebuje pomocy lub w o┼Ťrodkach wsparcia takich jak ┼Ťrodowiskowe domy samopomocy, dzienne domy pomocy.

 2. Us┼éugi opieku┼äcze obejmuj─ů:

  • pomoc w codziennych zaj─Öciach - takich jak dokonywanie zakup├│w, wynoszenie ┼Ťmieci, bie┼╝─ůce sprz─ůtanie, gotowanie b─ůd┼║ donoszenie obiad├│w z dom├│w dziennego pobytu, pomoc w za┼éatwianiu spraw urz─Ödowych,
  • podtrzymanie cz┼éowieka starszego w jego samodzielno┼Ťci i sprawno┼Ťci,
  • opiek─Ö higieniczn─ů, piel─Ögnacyjn─ů - mycie, k─ůpanie, ubieranie, przes┼éanie ┼é├│┼╝ka, zmiana bielizny po┼Ťcielowej, zapobieganie powstawaniu odle┼╝yn i odparze┼ä, karmienie
  • w miar─Ö mo┼╝liwo┼Ťci zapewnienie kontakt├│w otoczeniem, wsp├│┼éprac─Ö z rodzin─ů,
  • specjalistyczne us┼éugi opieku┼äcze – np. rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu, ┼Ťwiadczone przez piel─Ögniarki, rehabilitant├│w, fizjoterapeut├│w – to szczeg├│lny rodzaj us┼éug dostosowanych do rodzaju schorzenia lub niepe┼énosprawno┼Ťci.

 3. Tryb udzielania pomocy:

  1. zg┼éoszenie wniosku - o pomoc w formie us┼éug opieku┼äczych b─ůd┼║ specjalistycznych us┼éug opieku┼äczych nale┼╝y zwr├│ci─ç si─Ö do O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w miejscu zamieszkania:
   - osobi┼Ťcie
   - telefonicznie b─ůd┼║
   - listownie.
   Wymagane jest za┼Ťwiadczenie lekarskie o stanie zdrowia, uzasadniaj─ůce korzystanie z us┼éug opieku┼äczych, w przypadku us┼éug specjalistycznych dla os├│b z zaburzeniami psychicznymi - od lekarza psychiatry.
  2. sporz─ůdzenie wywiadu ┼Ťrodowiskowego - przyznanie pomocy w formie us┼éug opieku┼äczych poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu ┼Ťrodowiskowego w celu ustalenia czy osoba spe┼énia warunki niezb─Ödne do przyznania pomocy. Po zg┼éoszeniu, w przeci─ůgu dw├│ch tygodni, pracownik socjalny z MOPS odwiedza osob─Ö oczekuj─ůc─ů pomocy w jej mieszkaniu i przeprowadza tzw. wywiad ┼Ťrodowiskowy, kt├│rego celem jest ocena sytuacji ┼╝yciowej podopiecznego. Od wynik├│w wywiadu zale┼╝y m.in. ustalenie wysoko┼Ťci ewentualnej odp┼éatno┼Ťci za us┼éugi.
  3. sporz─ůdzenie decyzji i wydanie jej osobie ubiegaj─ůcej si─Ö o pomoc – w ci─ůgu 30 dni od otrzymania zg┼éoszenia zapotrzebowania na us┼éugi MOPS powinien wyda─ç decyzj─Ö administracyjn─ů (na pi┼Ťmie) o przyznaniu – b─ůd┼║ nie – tej formy pomocy.
  4. realizacja przyznanych ┼Ťwiadcze┼ä – rodzaj, forma i rozmiar ┼Ťwiadczonej pomocy dostosowane s─ů nie tylko do okoliczno┼Ťci uzasadniaj─ůcych przyznanie pomocy, ale tak┼╝e do cel├│w i mo┼╝liwo┼Ťci pomocy spo┼éecznej.

 4. Zasady odp┼éatno┼Ťci:

  Wysoko┼Ť─ç op┼éat zale┼╝y od:
  • miejsca zamieszkania - Rada Miasta K─Ödzierzyn-Ko┼║le okre┼Ťla w drodze uchwa┼éy, szczeg├│┼éowe warunki przyznawania i odp┼éatno┼Ťci za us┼éugi opieku┼äcze, z wy┼é─ůczeniem specjalistycznych us┼éug opieku┼äczych dla os├│b z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczeg├│┼éowe warunki cz─Ö┼Ťciowego lub ca┼ékowitego zwolnienia z op┼éat, jak r├│wnie┼╝ tryb ich pobierania.
  • dochodu netto - w ustawie o pomocy spo┼éecznej zapisana jest generalna zasada mówi─ůca, ┼╝e: wydatki na us┼éugi, pomoc rzeczow─ů, zasi┼éki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasi┼éki okresowe     i zasi┼éki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu podlegaj─ů zwrotowi w cz─Ö┼Ťci lub ca┼éo┼Ťci, je┼╝eli dochód na osob─Ö w rodzinie osoby zobowi─ůzanej do zwrotu wydatków przekracza kwot─Ö kryterium dochodowego (art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy spo┼éecznej). Je┼Ťli podopieczny nie przekracza kryterium dochodowego, które od 1 pa┼║dziernika 2015 r. wynosi 514,00 z┼é na osob─Ö w rodzinie, nie ponosi odp┼éatno┼Ťci. Dla osoby samotnie gospodaruj─ůcej kryterium to wynosi 634,00 z┼é. W przypadku przekroczenia kryterium podopieczny ponosi cz─Ö┼Ťciow─ů odp┼éatno┼Ť─ç, tym wi─Öksz─ů im wi─Öksze przekroczenie.
  • rodzaju i miejsca ┼Ťwiadczenia us┼éug – wysoko┼Ť─ç ponoszonych op┼éat zale┼╝y od dochodu na osob─Ö w rodzinie; od tego czy i o ile przekroczy tzw. kryterium dochodowe okre┼Ťlone w ustawie o pomocy spo┼éecznej. Osoby, kt├│rych doch├│d nie przekracza ustawowo okre┼Ťlonego kryterium maj─ů bezp┼éatnie ┼Ťwiadczone us┼éugi. Podopieczni ponosz─ů procentow─ů odp┼éatno┼Ť─ç, kwota odp┼éatno┼Ťci uzale┼╝niona jest od wysoko┼Ťci uzyskiwanych dochod├│w i stanu rodzinnego.

 5. Zakres czynno┼Ťci ┼Ťwiadczonych przez opiekunk─Ö/piel─Ögniark─Ö w domu podopiecznego:

  Zakres czynno┼Ťci uzale┼╝niony jest od indywidualnych potrzeb podopiecznego dostosowany do mo┼╝liwo┼Ťci podopiecznego oraz uzgodniony z podopiecznym

  CZYNNO┼ÜCI PIE─śGNACYJNE:
  • nawi─ůzanie kontaktu z podopiecznym
  • rozpoznanie potrzeb podopiecznego
  • zapewnienie poczucia bezpiecze┼ästwa w trakcie wykonywania wszystkich czynno┼Ťci
  • pomoc w utrzymaniu prawid┼éowej higieny cia┼éa
  • pomoc w toalecie ca┼éego cia┼éa, czesaniu, ubieraniu – w zale┼╝no┼Ťci od stanu zdrowia i kondycji fizycznej podopiecznego /k─ůpiel w ┼é├│┼╝ku lub w ┼éazience/
  • zapobieganie powstawaniu odle┼╝yn i odparze┼ä
  • zmiana bielizny osobistej
  • zmiana bielizny po┼Ťcielowej
  • karmienie podopiecznego
  • aktywowanie podopiecznego do czynnego uczestnictwa w ┼╝yciu codziennym
  • realizowanie recept
  • utrzymywanie kontaktu i wsp├│┼épraca z rodzin─ů

  CZYNNOŚCI GOSPODARCZE:
  • planowanie pracy
  • dokonywanie zakup├│w artyku┼é├│w spo┼╝ywczych i przemys┼éowych niezb─Ödnych do egzystencji podopiecznego
  • prowadzenie ewidencji wydatk├│w i rozliczanie si─Ö z podopiecznym z wydatkowanych pieni─Ödzy
  • pomoc w za┼éatwianiu spraw urz─Ödowych, op┼éacanie rachunk├│w
  • dostarczanie posi┼ék├│w z domu dziennego pobytu lub pomoc w ich przygotowaniu
  • pomoc w bie┼╝─ůcym utrzymaniu w czysto┼Ťci pomieszczenia, w kt├│rym przebywa podopieczny
  • wynoszenie ┼Ťmieci
  • palenie w piecu /wg potrzeb/, przynoszenie opa┼éu, wody
  • drobne przepierki bielizny osobistej
  • odnoszenie bielizny do punkt├│w pralniczych

  USŁUGI DODATKOWE:
  • prasowanie
  • pastowanie pod┼é├│g
  • pomoc w dozowaniu lek├│w

  OPIEKUNKI/PIEL─śGNIARKI NIE ┼ÜWIADCZ─ä NI┼╗EJ WYMIENIONYCH US┼üUG:
  • sprz─ůtanie balkon├│w, klatek schodowych, piwnic, strych├│w, ogr├│dk├│w
  • palenie w piecu centralnego ogrzewania
  • podawanie zastrzyk├│w, insuliny


 6. Usługi opiekuńcze:

  Pomoc w formie us┼éug opieku┼äczych lub specjalistycznych us┼éug opieku┼äczych przys┼éuguje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Us┼éugi opieku┼äcze mog─ů by─ç przyznane równie┼╝ osobie wymagaj─ůcej pomocy, która posiada rodzin─Ö, ale rodzina takiej pomocy nie mo┼╝e zapewni─ç - art. 50 ust.1,2,3 ustawy o pomocy spo┼éecznej z 12 marca 2004 roku (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z pózn. zm.)

  Pomoc us┼éugow─ů przyznaje si─Ö przede wszystkim osobie starszej samotnej. Osobie starszej, kt├│ra posiada rodzin─Ö, opiek─Ö w pierwszej kolejno┼Ťci powinna zapewni─ç w┼éa┼Ťnie ta rodzina, a dopiero potem instytucja.
  W przypadku braku mo┼╝liwo┼Ťci zapewnienia us┼éug opieku┼äczych w miejscu zamieszkania osoba wymagaj─ůca z powodu wieku pomocy innych os├│b mo┼╝e korzysta─ç z us┼éug opieku┼äczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy - art. 52 ust.1.

  Us┼éugi opieku┼äcze obejmuj─ů

  • pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb ┼╝yciowych,
  • opiek─Ö higieniczn─ů, piel─Ögnacyjn─ů
  • w miar─Ö mo┼╝liwo┼Ťci zapewnienie kontakt├│w z otoczeniem, wsp├│┼éprac─Ö z rodzin─ů,
  • podtrzymanie cz┼éowieka starszego w jego samodzielno┼Ťci i sprawno┼Ťci.

  O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej, przyznaj─ůc us┼éugi opieku┼äcze, ustala ich zakres, okres i miejsce ┼Ťwiadczenia.
  Zakres czynno┼Ťci:
  • uzale┼╝niony jest od indywidualnych potrzeb podopiecznego
  • dostosowany do mo┼╝liwo┼Ťci podopiecznego
  • oraz uzgodniony z podopiecznym

  Procedura ubiegania się o wsparcie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych
  Przyznanie pomocy w formie us┼éug opieku┼äczych poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu ┼Ťrodowiskowego w celu ustalenia czy osoba spe┼énia warunki niezb─Ödne do przyznania pomocy. Wywiad przeprowadza pracownik socjalny.
  • zg┼éoszenie wniosku - osobiste, telefoniczne b─ůd┼║ listowne do O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w miejscu zamieszkania, wymagane jest za┼Ťwiadczenie lekarskie o stanie zdrowia, uzasadniaj─ůce korzystanie z tego rodzaju us┼éug,
  • sporz─ůdzenie wywiadu ┼Ťrodowiskowego - po zg┼éoszeniu, w ci─ůgu dw├│ch tygodni, pracownik socjalny z MOPS odwiedza osob─Ö oczekuj─ůc─ů pomocy w jej mieszkaniu i przeprowadza tzw. wywiad ┼Ťrodowiskowy, kt├│rego celem jest ocena sytuacji ┼╝yciowej podopiecznego, od wynik├│w wywiadu zale┼╝y m.in. ustalenie wysoko┼Ťci ewentualnej odp┼éatno┼Ťci za us┼éugi.
  • sporz─ůdzenie decyzji i wydanie jej osobie ubiegaj─ůcej si─Ö o pomoc - w ci─ůgu 30 dni od otrzymania zg┼éoszenia zapotrzebowania na us┼éugi OPS powinien wyda─ç decyzj─Ö administracyjn─ů (na pi┼Ťmie) o przyznaniu – b─ůd┼║ nie – tej formy pomocy.
  • realizacja przyznanej pomocy – w zale┼╝no┼Ťci od wolnych roboczogodzin opiekunek, nowe ┼Ťrodowisko mo┼╝e by─ç obj─Öte w sytuacji kiedy jeden z podopiecznych zrezygnuje z pomocy us┼éugowej, albo zostanie przeniesiony do plac├│wki ca┼éodobowej opieki, albo zgonu. Rodzaj, forma i rozmiar ┼Ťwiadczonej pomocy dostosowane s─ů nie tylko do okoliczno┼Ťci uzasadniaj─ůcych przyznanie pomocy, ale tak┼╝e do cel├│w i mo┼╝liwo┼Ťci pomocy spo┼éecznej.

  Wymagane dokumenty:
  1. wniosek z┼éo┼╝ony przez zainteresowanego lub pracownika socjalnego o obj─Öciu pomoc─ů, z okre┼Ťleniem ilo┼Ťci godzin
  2. zobowi─ůzanie do ponoszenia odp┼éatno┼Ťci za ┼Ťwiadczone us┼éugi,
  3. orzeczenie o stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci (je┼╝eli osoba posiada),
  4. dochody rodziny: za┼Ťwiadczenia o zarobkach netto wszystkich cz┼éonk├│w rodziny w raz z zasi┼ékami rodzinnymi, piel─Ögnacyjnymi, decyzja o dodatku mieszkaniowym, odcinki rent, emerytur,
  5. o┼Ťwiadczenie o stanie maj─ůtkowym,
  6. dow├│d osobisty,

 7. Zasady odp┼éatno┼Ťci za us┼éugi opieku┼äcze:

  Zgodnie z Uchwa┼é─ů Rady Miasta K─Ödzierzyn-Ko┼║le z dnia 29 grudnia 2016 r. Nr XXXIX/348/16 w sprawie szczegó┼éowych warunków przyznawania i odp┼éatno┼Ťci za us┼éugi opieku┼äcze i specjalistyczne us┼éugi opieku┼äcze, z wy┼é─ůczeniem specjalistycznych us┼éug opieku┼äczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegó┼éowych warunków cz─Ö┼Ťciowego lub ca┼ékowitego zwolnienia od op┼éat i ich pobierania - pe┼éna odp┼éatno┼Ť─ç za ┼Ťwiadczone us┼éugi opieku┼äcze wynosi 10,00 z┼é za 1 godzin─Ö us┼éug w dni robocze, w godzinach 7.00 -15.00.

  Podopieczni ponosz─ů procentow─ů odp┼éatno┼Ť─ç, kwota odp┼éatno┼Ťci uzale┼╝niona jest od wysoko┼Ťci uzyskiwanych dochod├│w i stanu rodzinnego.

 8. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

  S─ů to us┼éugi dostosowane do szczeg├│lnych potrzeb wynikaj─ůcych z rodzaju schorzenia lub niepe┼énosprawno┼Ťci, ┼Ťwiadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
  Kwalifikacje zawodowe:
  Rodzaje specjalistycznych us┼éug opieku┼äczych, kwalifikacje os├│b ┼Ťwiadcz─ůcych te us┼éugi oraz warunki i tryb ustalania i pobierania op┼éat za specjalistyczne us┼éugi ┼Ťwiadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi okre┼Ťla w drodze rozporz─ůdzenia minister w┼éa┼Ťciwy ds. zabezpieczenia spo┼éecznego. Specjalistyczne us┼éugi opieku┼äcze dla os├│b z zaburzeniami psychicznymi (tak┼╝e us┼éugi specjalistyczne dla pozosta┼éych grup) s─ů ┼Ťwiadczone przez osoby posiadaj─ůce kwalifikacje do wykonywania zawodu: m.in. psychologa, pedagoga, terapeuty zaj─Öciowego, asystenta osoby niepe┼énosprawnej lub innego zawodu daj─ůcego wiedz─Ö i umiej─Ötno┼Ťci pozwalaj─ůce ┼Ťwiadczy─ç te us┼éugi (┬ž 3 ust.1 rozporz─ůdzenia).

  Dodatkowo, specjali┼Ťci ┼Ťwiadcz─ůcy us┼éugi dla os├│b z zaburzeniami psychicznymi musz─ů posiada─ç co najmniej p├│┼éroczny sta┼╝, m.in. w szpitalu psychiatrycznym, w ┼Ťrodowiskowym domu samopomocy, domu pomocy spo┼éecznej dla os├│b z upo┼Ťledzeniem umys┼éowym, plac├│wce terapii lub plac├│wce o┼Ťwiatowej, do kt├│rej ucz─Öszczaj─ů dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upo┼Ťledzeniem umys┼éowym. Us┼éugi dla os├│b z zaburzeniami psychicznymi mog─ů tak┼╝e ┼Ťwiadczy─ç osoby, kt├│re naby┼éy do┼Ťwiadczenie pracuj─ůc juz w ramach tego rodzaju us┼éug (┬ž 3 ust.2 rozporz─ůdzenia).

 9. Specjalistyczne us┼éugi opieku┼äcze obejmuj─ů:

  • podtrzymywanie i rozwijanie umiej─Ötno┼Ťci niezb─Ödnych do samodzielnego ┼╝ycia os├│b z zaburzeniami psychicznymi - uczenie umiej─Ötno┼Ťci zaspokajania podstawowych potrzeb ┼╝yciowych, funkcjonowania spo┼éecznego,
  • zapewnienie pomocy w zaspokojeniu codziennych potrzeb ┼╝yciowych, wspieranie w formie asystowania w codziennych czynno┼Ťciach ┼╝yciowych,
  • pomoc w gospodarowaniu pieni─Ödzmi, asystowanie przy ponoszeniu wydatk├│w, pomoc w planowaniu bud┼╝etu,
  • opiek─Ö higieniczn─ů,
  • w miar─Ö mo┼╝liwo┼Ťci zapewnienie kontakt├│w z otoczeniem, wsp├│┼éprac─Ö z rodzin─ů, podtrzymanie os├│b z zaburzeniami psychicznymi w ich samodzielno┼Ťci i sprawno┼Ťci.

 10. Procedura ubiegania się o wsparcie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

  Us┼éugi ┼Ťwiadczone s─ů w mieszkaniu osoby, kt├│ra potrzebuje pomocy lub w o┼Ťrodkach wsparcia takich jak ┼Ťrodowiskowe domy samopomocy, dzienne domy pomocy. W pierwszej kolejno┼Ťci pomoc us┼éugow─ů przyznaje si─Ö osobom samotnym. Rodzina jest zobowi─ůzana zapewni─ç opiek─Ö w pierwszej kolejno┼Ťci, a dopiero potem instytucja.

  Przyznanie pomocy w formie specjalistycznych us┼éug opieku┼äczych poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu ┼Ťrodowiskowego w celu ustalenia czy osoba spe┼énia warunki niezb─Ödne do przyznania pomocy. Wywiad przeprowadza pracownik socjalny.
  • zg┼éoszenie wniosku - osobiste, telefoniczne b─ůd┼║ listowne do O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w miejscu zamieszkania, wymagane jest za┼Ťwiadczenie lekarskie lekarza psychiatry o stanie zdrowia, uzasadniaj─ůce korzystanie z tego rodzaju us┼éug, lekarz mo┼╝e okre┼Ťli─ç ilo┼Ť─ç godzin us┼éug, jakie powinny by─ç udzielone danej osobie, jednak o ilo┼Ťci przyznanych godzin ostatecznie decyduje O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej.
  • sporz─ůdzenie wywiadu ┼Ťrodowiskowego - po zg┼éoszeniu, w przeci─ůgu dw├│ch tygodni, pracownik socjalny z MOPS odwiedza osob─Ö oczekuj─ůc─ů pomocy w jej mieszkaniu i przeprowadza tzw. wywiad ┼Ťrodowiskowy, kt├│rego celem jest ocena sytuacji ┼╝yciowej podopiecznego. Od wynik├│w wywiadu zale┼╝y m.in. ustalenie wysoko┼Ťci ewentualnej odp┼éatno┼Ťci za us┼éugi.
  • sporz─ůdzenie decyzji administracyjnej i wydanie jej osobie ubiegaj─ůcej si─Ö o pomoc - w ci─ůgu 30 dni od otrzymania zg┼éoszenia zapotrzebowania na us┼éugi OPS powinien wyda─ç decyzj─Ö administracyjn─ů (na pi┼Ťmie) o przyznaniu – b─ůd┼║ nie – tej formy pomocy.
  • realizacja przyznanych ┼Ťwiadcze┼ä – rodzaj, forma i rozmiar ┼Ťwiadczonej pomocy dostosowane s─ů nie tylko do okoliczno┼Ťci uzasadniaj─ůcych przyznanie pomocy, ale tak┼╝e do cel├│w i mo┼╝liwo┼Ťci pomocy spo┼éecznej.
  W zale┼╝no┼Ťci od wolnych roboczogodzin opiekunek, nowe ┼Ťrodowisko mo┼╝e by─ç obj─Öte w sytuacji kiedy jeden z podopiecznych zrezygnuje z pomocy us┼éugowej, albo zostanie przeniesiony do plac├│wki ca┼éodobowej opieki, albo zgonu.
  Wymagane dokumenty:
  1. wniosek zainteresowanego lub pracownika socjalnego o obj─Öciu pomoc─ů, z okre┼Ťleniem ilo┼Ťci godzin i zobowi─ůzaniem do ponoszenia odp┼éatno┼Ťci za ┼Ťwiadczone specjalistyczne us┼éugi,
  2. za┼Ťwiadczenie lekarskie od lekarza specjalisty psychiatry, dotycz─ůce konieczno┼Ťci korzystania ze specjalistycznych us┼éug opieku┼äczych,
  3. orzeczenie o stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci(je┼╝eli posiada),
  4. dochody rodziny: za┼Ťwiadczenia o zarobkach netto wszystkich cz┼éonk├│w rodziny wraz z zasi┼ékami rodzinnymi, piel─Ögnacyjnymi, decyzja o dodatku mieszkaniowym, odcinki rent, emerytur, emerytury/renty zagraniczne, kwartalne,
  5. o┼Ťwiadczenie o stanie maj─ůtkowym,
  6. dow├│d osobisty, NIP

 11. Warunki i tryb ustalania i pobierania opłat za usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

  Us┼éugi specjalistyczne dla os├│b z zaburzeniami psychicznymi s─ů finansowane z bud┼╝etu pa┼ästwa. O┼Ťrodek pomocy spo┼éecznej (gmina) wyst─Öpuje o ┼Ťrodki na ich realizacj─Ö do wydzia┼éu Polityki Spo┼éecznej Urz─Ödu Wojew├│dzkiego.

  Warunkiem do wyst─ůpienia o ┼Ťrodki do Urz─Ödu Wojew├│dzkiego jest zapotrzebowanie na ten typ us┼éug, zg┼éaszane przez zainteresowanych. Niestety OPS nie zawsze uzyskuje wnioskowan─ů wysoko┼Ť─ç ┼Ťrodk├│w, z zwi─ůzku z tym pomoc w formie specjalistycznych us┼éug b─Ödzie w ograniczonym wymiarze, a je┼Ťli wyczerpie ┼Ťrodki finansowe na prowadzenie tego typu us┼éug nie b─Ödzie w stanie pom├│c.

  O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej, przyznaj─ůc specjalistyczne us┼éugi opieku┼äcze, ustala ich zakres, okres i miejsce ┼Ťwiadczenia. Specjalistyczne us┼éugi opieku┼äcze s─ů odp┼éatne.

  Wysoko┼Ť─ç op┼éat zale┼╝y od dochodu netto – wysoko┼Ť─ç ponoszonych op┼éat zale┼╝y od dochodu na osob─Ö w rodzinie; od tego, czy i o ile przekroczy tzw. kryterium dochodowe, które w przypadku us┼éug dla  osób z zaburzeniami psychicznymi wynosi  634,00 z┼é na osob─Ö (niezale┼╝nie od tego czy jest to osoba samotnie gospodaruj─ůca czy osoba w rodzinie) – zmiana kryterium dochodowego od 01.10.2015 roku.

  Osoby, kt├│rych doch├│d nie przekracza tego kryterium maj─ů us┼éugi ┼Ťwiadczone bezp┼éatnie. W przypadku os├│b, kt├│rych doch├│d przekracza kryterium ponosz─ů cz─Ö┼Ťciow─ů odp┼éatno┼Ť─ç za us┼éugi – tym wi─Öksz─ů im wi─Öksze maj─ů dochody, albo pe┼éen koszt us┼éug, z kt├│rych korzystaj─ů.

  Wysoko┼Ť─ç stawki odp┼éatno┼Ťci za godzin─Ö specjalistycznych us┼éug okre┼Ťla ka┼╝dy O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej. Zgodnie z zarz─ůdzeniem Nr 9/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku Dyrektora Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu pe┼éna stawka za 1 godzin─Ö specjalistycznych us┼éug opieku┼äczych wynosi 9,00 z┼é.

  W szczeg├│lnie uzasadnionych sytuacjach mo┼╝na ubiega─ç si─Ö o cz─Ö┼Ťciowe lub ca┼ékowite zwolnienie z odp┼éatno┼Ťci za us┼éugi, zw┼éaszcza ze wzgl─Ödu na konieczno┼Ť─ç korzystania z co najmniej dw├│ch rodzaj├│w specjalistycznych us┼éug.

  Zwolnienie cz─Ö┼Ťciowe lub ca┼ékowite z odp┼éatno┼Ťci jest traktowane przez O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej uznaniowo – ka┼╝da sprawa rozpatrywana jest indywidualnie Podopieczni ponosz─ů procentow─ů odp┼éatno┼Ť─ç, a kwota odp┼éatno┼Ťci uzale┼╝niona jest od wysoko┼Ťci uzyskiwanych dochod├│w i stanu rodzinnego.

  Kryteria odp┼éatno┼Ťci ustala Rozporz─ůdzenie Ministra Polityki Spo┼éecznej z dnia 22 wrze┼Ťnia 2005 roku w sprawie specjalistycznych us┼éug opieku┼äczych.
Copyright © Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu | Projekt i wykonanie: www.4PROJEKT.pl