Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Kedzierzynie-Ko┼║lu
Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu og┼éasza nab├│r kandydat├│w na opiekun├│w prawnych dla os├│b ca┼ékowicie ubezw┼éasnowolnionych

Strona główna E-PORADA dla seniorów
i ich opiekun├│w
Ankieta zadowolenia klienta Aktualno┼Ťci Komu pomagamy Rodzina 500 plus Jak uzyska─ç pomoc Akcja PODAJ DALEJ Definicje w pomocy spo┼éecznej Sprawd┼║ czy jeste┼Ť na li┼Ťcie wyp┼éat ┼Üwiadczenia Rodzinne i Pomoc Alimentacyjna Konsultacje spo┼éeczne O┼Ťrodki wsparcia Grupa wsparcia Klub Integracji Spo┼éecznej Program Aktywizacja i Integracja (PAI) Imprezy cykliczne Informator Seniora Aktywny senior polsko-czeskego pogranicza Linki Bezp┼éatne szkolenia
O o┼Ťrodku Kontakty Dzia┼éy o┼Ťrodka Kadra zarz─ůdzaj─ůca

Pomoc ┐ywnoÂciowa:
Informacja dotycz─ůca dystrybucji ┼╝ywno┼Ťci w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc ┼╗ywno┼Ťciowa 2014 – 2020 - Podprogram 2016.
 1. Informacja
 2. Terminy wydawania ┐ywnoÂci
 3. Harmonogram warsztatˇw
 4. Film instrukta┐owy
2016-09-07


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
JEST WSPÓ┼üFINANSOWANY Z
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJ─äCYM
PODPROGRAM 2017

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najubo┼╝szym mieszka┼äcom Polski pomocy ┼╝ywno┼Ťciowej oraz uczestnictwa w dzia┼éaniach w ramach ┼Ťrodków towarzysz─ůcych w okresie  sierpie┼ä 2017 – czerwiec 2018,  a jej celami szczegó┼éowymi s─ů:

  • organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy ┼╝ywno┼Ťciowej sk┼éadaj─ůcej si─Ö z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO P┼╗,
  • racjonalne zagospodarowanie artyku┼éów spo┼╝ywczych otrzymanych z OPO oraz z innych ┼║róde┼é, na potrzeby udzielania pomocy ┼╝ywno┼Ťciowej osobom najbardziej potrzebuj─ůcym,
  • przekazanie artyku┼éów spo┼╝ywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy ┼╝ywno┼Ťciowej zgodnie z zasadami PO P┼╗,
  • prowadzenie dzia┼éa┼ä w ramach ┼Ťrodków towarzysz─ůcych w┼Ťród osób najbardziej potrzebuj─ůcych zakwalifikowanych do obj─Öcia pomoc─ů ┼╝ywno┼Ťciow─ů, maj─ůcych na celu w┼é─ůczenie spo┼éeczne.

OKRES REALIZACJI PODPROGRAMU: 23.03.2017- 15.07.2018.
OKRES DYSTRYBUCJI ┼╗YWNO┼ÜCI: sierpie┼ä 2017 – czerwiec 2018 
Pomoc ┼╝ywno┼Ťciowa dystrybuowana jest przez Banki ┼╗ywno┼Ťci   [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL] na terenie województwa opolskiego- K─Ödzierzyna-Ko┼║le do Akcji Humanitarnej "┼╗ycie", która przekazuje ┼╝ywno┼Ť─ç bezpo┼Ťrednio do osób potrzebuj─ůcych.
 KRYTERIA KWALIFIKOWALNO┼ÜCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 • Pomoc w ramach POP┼╗ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mog─ů zapewni─ç sobie/rodzinie odpowiednich produktów ┼╝ywno┼Ťciowych (posi┼éków) i dlatego te┼╝ trafia─ç b─Ödzie do ograniczonej liczby osób znajduj─ůcych si─Ö w najtrudniejszej sytuacji ┼╝yciowej (okre┼Ťlonej przes┼éankami z art. 7 ustawy o pomocy spo┼éecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej warto┼Ťci odpowiedniego kryterium dochodowego okre┼Ťlonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniaj─ůcego do skorzystania z pomocy spo┼éecznej, tj.: 1268,00 z┼é dla osoby samotnie gospodaruj─ůcej i 1028 z┼é dla osoby w rodzinie), stanowi─ůc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana b─Ödzie w postaci artyku┼éów spo┼╝ywczych lub posi┼éków, które b─Öd─ů przekazywane osobom najbardziej potrzebuj─ůcym bezp┼éatnie.
 • Sposób kwalifikacji:
 • OPS b─Öd─ů wydawa─ç osobom potrzebuj─ůcym skierowania do otrzymania pomocy ┼╝ywno┼Ťciowej  lub przekazywa─ç OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POP┼╗, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mog─ů w swoich siedzibach przyjmowa─ç o┼Ťwiadczenia od osób kwalifikuj─ůcych si─Ö do przyznania pomocy ┼╝ywno┼Ťciowej [za┼é─ůcznik nr 5 do wytycznych]. O┼Ťwiadczenia wraz z wype┼énionym skierowaniem  przekazywane b─Öd─ů do OPS, nast─Öpnie OPS wystawia skierowania, które b─Öd─ů przekazywane do OPL;
 • OPL mog─ů samodzielnie kwalifikowa─ç wy┼é─ůcznie osoby bezdomne do udzia┼éu  w POP┼╗ na podstawie podpisanego o┼Ťwiadczenia  [za┼é─ůcznik nr 6 do wytycznych].

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKU┼üÓW SPO┼╗YWCZYCH:

 1. Pomoc ┼╝ywno┼Ťciowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebuj─ůcym za po┼Ťrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych w formie paczek ┼╝ywno┼Ťciowych lub posi┼éków:
 2. Paczka ┼╝ywno┼Ťciowa  to minimum kilka tj. sk┼éadaj─ůca si─Ö z co najmniej  trzech artyku┼éów spo┼╝ywczych  z ró┼╝nych grup towarowych  wydawanych jednorazowo  a wchodz─ůcych  skald zestawu. Zestaw roczny artyku┼éów spo┼╝ywczych obejmuje:
   1. groszek z marchewk─ů 4 kg,
   2. fasola biała 4 kg,
   3. koncentrat pomidorowy 1,76 kg,
   4. buraczki wiórki 1,05 kg,
   5. powid┼éa ┼Ťliwkowe 1,5 kg,
   6. makaron jajeczny 4,5 kg,      
   7. makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
   8. ryż biały 4 kg,
   9. kasza gryczana 2 kg,
   10. herbatniki ma┼Ťlane 0,6 kg,
   11. mleko UHT 7 l,
   12. ser podpuszczkowy dojrzewaj─ůcy 2,4 kg,
   13. gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg,
   14. szynka drobiowa 3 kg,
   15. szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
   16. pasztet wieprzowy 0,64 kg,
   17. filet z makreli w oleju 1,7 kg,
   18. cukier biały 4 kg,
   19. olej rzepakowy 4 l;   
 3. Posi┼éek  to ka┼╝dy posi┼éek przygotowany w OPL, np. jad┼éodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: ┼Ťniadanie, II ┼Ťniadanie, obiad – w szczególno┼Ťci  gor─ůcy posi┼éek, podwieczorek, kolacja]. posi┼éki do spo┼╝ycia na miejscu s─ů przygotowywane i wydawane w placówkach posiadaj─ůcych zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jad┼éodajniach, noclegowniach) z wy┼é─ůczeniem ┼Ťwiadczenia us┼éug firm zewn─Ötrznych (np. catering).
 4. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby ┼╝ywno┼Ťciowe  mo┼╝na zmieni─ç artyku┼é spo┼╝ywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwi─Ökszy─ç liczb─Ö opakowa┼ä.
 5. W przypadku rodzin z dzie─çmi dopuszcza si─Ö zwi─Ökszenie liczby opakowa┼ä artyku┼éów spo┼╝ywczych do potrzeb rodzin .
 6. ┼╗ywno┼Ť─ç wydawana osobom potrzebuj─ůcym  w ramach POP┼╗ wydawana jest nieodp┼éatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:
Ka┼╝da osoba potrzebuj─ůca ma prawo z┼éo┼╝enia skargi dotycz─ůcej sposób dystrybucji  ┼╝ywno┼Ť─ç do lokalnego Banku ┼╗ywno┼Ťci, nast─Öpnie do Federacji Polskich Banków ┼╗ywno┼Ťci z siedzib─ů w Warszawie albo do Instytucji Zarz─ůdzaj─ůcej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo┼éecznej. 
DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:
Dzia┼éania realizowane przez Bank ┼╗ywno┼Ťci na rzecz podopiecznych OPL, przy wspó┼épracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne; 
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania ┼╝ywno┼Ťci.

Dzia┼éania realizowane s─ů w siedzibie organizacji bior─ůcej udzia┼é w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizacj─Ö na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy ┼╝ywno┼Ťciowej, w pobli┼╝u ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajduj─ů si─Ö na stronach internetowych Banków ┼╗ywno┼Ťci.
Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne rzesz podopiecznych to:

 • w┼é─ůczenie osób do┼Ťwiadczaj─ůcych deprywacji materialnej w funkcjonowanie spo┼éeczno┼Ťci lokalnych, np.: zaj─Öcia aktywizuj─ůce i wspólne inicjatywy na rzecz spo┼éeczno┼Ťci lokalnej, zmierzaj─ůce do wyj┼Ťcia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla ró┼╝nych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dzie─çmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysz─ůc─ů niezb─Ödn─ů do zaspokajania podstawowych potrzeb ┼╝yciowych – osób korzystaj─ůcych z pomocy ┼╝ywno┼Ťciowej (z wy┼é─ůczeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagro┼╝onych wykluczeniem spo┼éecznym.

Do udzia┼éu w dzia┼éaniach towarzysz─ůcych ma prawo ka┼╝da osobaktóra otrzyma┼éa skierowanie z OPS do odbioru wsparcia ┼╝ywno┼Ťciowego w ramach POP┼╗ – ale nie znaczy to, ┼╝e ka┼╝da osoba musi z nich skorzysta─ç. Konieczna jest wspó┼épraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb obj─Öcia wsparciem dzia┼éaniami osób, które korzystaj─ů z POP┼╗. Dzia┼éania nie mog─ů si─Ö pokrywa─ç z dzia┼éaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale musz─ů by─ç z nimi komplementarne.


Informacja o prowadzonych Dzia┼éaniach Towarzysz─ůcych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc ┼╗ywno┼Ťciowa 2014-2020 wspó┼éfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebuj─ůcym w ramach Podprogramu 2017.

W dniu 27.10.2017 przy wsparciu  Akcji Humanitarnej "┼╗ycie" Oddzia┼é K─Ödzierzyn-Ko┼║le (OPL) zostan─ů przeprowadzone  warsztaty z zakresu Dzia┼éa┼ä Towarzysz─ůcych Podprogramu 2017:

- warsztaty dietetyczne
Planowana godzina rozpocz─Öcia gr. I 10.00 gr. II 12:00. Warsztaty zostan─ů przeprowadzone przez wyspecjalizowanych trenerów realizuj─ůcych Program Operacyjny Pomoc ┼╗ywno┼Ťciowa 2014-2020
w ramach Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebuj─ůcym Podprogram 2017.   


Celem Programu Operacyjnego Pomoc ┼╗ywno┼Ťciowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomoc─ů ┼╝ywno┼Ťciow─ů do grup osób najbardziej potrzebuj─ůcych w ca┼éej Polsce. Podczas realizacji  Podprogramu 2016, osoby najbardziej potrzebuj─ůce w ca┼éej Polsce b─Öd─ů mog┼éy skorzysta─ç ze wsparcia w postaci ┼╝ywno┼Ťci, jak równie┼╝ mo┼╝liwo┼Ťci uczestniczenia w ró┼╝nych dzia┼éaniach wspieraj─ůcych, edukacyjnych i w┼é─ůczaj─ůcych. Program Operacyjny Pomoc ┼╗ywno┼Ťciowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebuj─ůcym.
Do ko┼äca kwietnia 2017 roku, osoby które otrzymaj─ů skierowanie z Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej, b─Öd─ů mog┼éy skorzysta─ç ze wsparcia w postaci ┼╝ywno┼Ťci, która cyklicznie b─Ödzie dystrybuowana w formie paczek ┼╝ywno┼Ťciowych. Do ko┼äca kwietnia 2017 roku, ka┼╝da z osób otrzymuj─ůcych paczki ┼╝ywno┼Ťciowe, otrzyma w nich produkty nast─Öpuj─ůcego typu: makaron jajeczny, ry┼╝ bia┼éy, herbatniki, mleko UHT, ser ┼╝ó┼éty, groszek z marchewk─ů, fasola bia┼éa, koncentrat pomidorowy, powid┼éa ┼Ťliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier bia┼éy, olej rzepakowy.
Prócz wsparcia ┼╝ywno┼Ťciowego, Organizacja pozarz─ůdowa- Akacja Humanitarna „┼╗ycie” wraz z partnerem Miejskim O┼Ťrodkiem Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu, realizowa─ç b─Ödzie cykliczne dzia┼éania maj─ůce na celu w┼é─ůczenie osób do┼Ťwiadczaj─ůcych wykluczenia spo┼éecznego w funkcjonowanie spo┼éeczno┼Ťci lokalnych.  Osoby korzystaj─ůce ze wsparcia Programu w naszym województwie b─Öd─ů mog┼éy równie┼╝ wzi─ů─ç udzia┼é w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotycz─ůcych wzmacniania samodzielno┼Ťci i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegó┼éach informowa─ç b─Ödziemy na bie┼╝─ůco. Wsparcie dzia┼éaniami towarzysz─ůcymi, pozwoli na zwi─Ökszenie wymiaru pomocy ┼╝ywno┼Ťciowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc ┼╝ywno┼Ťciowa, w postaci paczki ┼╝ywno┼Ťciowej mo┼╝e by─ç przekazywana do osób spe┼éniaj─ůcych kryteria kwalifikowalno┼Ťci do statusu osoby najbardziej potrzebuj─ůcej, tj.: osób i rodzin znajduj─ůcych si─Ö w trudnej sytuacji ┼╝yciowej  z powodu bezdomno┼Ťci,  niepe┼énosprawno┼Ťci, bezrobocia  i innych przyczyn okre┼Ťlonych w art. 7 ustawy o pomocy spo┼éecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniaj─ůcego do skorzystania z pomocy spo┼éecznej (951 z┼é dla osoby samotnie gospodaruj─ůcej i 771 z┼é dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez w┼éa┼Ťciwego pracownika socjalnego Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – o┼Ťwiadczenia podpisanego w organizacji.

 

Informacja o prowadzonych Dzia┼éaniach Towarzysz─ůcych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc ┼╗ywno┼Ťciowa 2014-2020 wspó┼éfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebuj─ůcym w ramach Podprogramu 2016.

W dniu 25.04.2017 w Akcji Humanitarnej "┼╗ycie" Oddzia┼é K─Ödzierzyn-Ko┼║le (OPL) zostan─ů przeprowadzone  warsztaty z zakresu Dzia┼éa┼ä Towarzysz─ůcych Podprogramu 2016:

- warsztaty dietetyczne

Planowana godzina rozpocz─Öcia 10.00.  Miejsce: MOK ul. Skarbowa 10, Ko┼║le
Warsztaty zostan─ů przeprowadzone przez wyspecjalizowanych trenerów realizuj─ůcych Program Operacyjny Pomoc ┼╗ywno┼Ťciowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebuj─ůcym Podprogram 2016.   


Informacja o prowadzonych Dzia┼éaniach Towarzysz─ůcych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc ┼╗ywno┼Ťciowa 2014-2020 wspó┼éfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebuj─ůcym w ramach Podprogramu 2016.


W dniu 13.03.2017 w Akcji Humanitarnej "┼╗ycie" Oddzia┼é K─Ödzierzyn-Ko┼║le (OPL) zostan─ů przeprowadzone  warsztaty z zakresu Dzia┼éa┼ä Towarzysz─ůcych Podprogramu 2016:
- warsztaty kulinarne
Planowana godzina rozpocz─Öcia 16:00. Warsztaty zostan─ů przeprowadzone przez wyspecjalizowanych trenerów realizuj─ůcych Program Operacyjny Pomoc ┼╗ywno┼Ťciowa 2014-2020
w ramach Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebuj─ůcym Podprogram 2016.   


Informacja o prowadzonych Dzia┼éaniach Towarzysz─ůcych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc ┼╗ywno┼Ťciowa 2014-2020 wspó┼éfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebuj─ůcym w ramach Podprogramu 2016.

W dniu 08.02.2017 w Publiczna Szko┼éa Podstawowa Nr 6 ul. Stalmacha 20, 47-220 K─Ödzierzyn-Ko┼║le zostan─ů przeprowadzone  warsztaty z zakresu Dzia┼éa┼ä Towarzysz─ůcych Podprogramu 2016:

- warsztaty kulinarne

Planowana godzina rozpocz─Öcia 16:00. Warsztaty zostan─ů przeprowadzone przez wyspecjalizowanych trenerów realizuj─ůcych Program Operacyjny Pomoc ┼╗ywno┼Ťciowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebuj─ůcym Podprogram 2016.   


 

W dniu 26.01.2017 w Akcji Humanitarnej "┼╗ycie" Oddzia┼é K─Ödzierzyn-Ko┼║le (OPL) zostan─ů przeprowadzone  warsztaty z zakresu Dzia┼éa┼ä Towarzysz─ůcych Podprogramu 2016:

- warsztaty dietetyczne

Planowana godzina rozpocz─Öcia 10.00 gr. I 12:30 gr. II. Warsztaty zostan─ů przeprowadzone przez wyspecjalizowanych trenerów realizuj─ůcych Program Operacyjny Pomoc ┼╗ywno┼Ťciowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebuj─ůcym Podprogram 2016.   


Copyright © Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu | Projekt i wykonanie: www.4PROJEKT.pl