Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Kedzierzynie-Ko┼║lu
Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu og┼éasza nab├│r kandydat├│w na opiekun├│w prawnych dla os├│b ca┼ékowicie ubezw┼éasnowolnionych

Strona główna E-PORADA dla seniorów
i ich opiekun├│w
Ankieta zadowolenia klienta Aktualno┼Ťci Komu pomagamy Rodzina 500 plus Jak uzyska─ç pomoc Akcja PODAJ DALEJ Definicje w pomocy spo┼éecznej Sprawd┼║ czy jeste┼Ť na li┼Ťcie wyp┼éat ┼Üwiadczenia Rodzinne i Pomoc Alimentacyjna Konsultacje spo┼éeczne O┼Ťrodki wsparcia Grupa wsparcia Klub Integracji Spo┼éecznej Program Aktywizacja i Integracja (PAI) Imprezy cykliczne Informator Seniora Aktywny senior polsko-czeskego pogranicza Linki Bezp┼éatne szkolenia
O o┼Ťrodku Kontakty Dzia┼éy o┼Ťrodka Kadra zarz─ůdzaj─ůca

Kierowanie os├│b do DPS

 1. Prawo do umieszczenia w domu pomocy spo┼éecznej przys┼éuguje osobie wymagaj─ůcej ca┼éodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepe┼énosprawno┼Ťci, niemog─ůcej samodzielnie funkcjonowa─ç w codziennym ┼╝yciu, kt├│rej nie mo┼╝na zapewni─ç niezb─Ödnej pomocy w formie us┼éug opieku┼äczych.
 2. Osob─Ö kieruje si─Ö do domu pomocy spo┼éecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbli┼╝ej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba ┼╝e okoliczno┼Ťci sprawy wskazuj─ů inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy spo┼éecznej.
 3. Dom pomocy spo┼éecznej ┼Ťwiadczy us┼éugi bytowe, opieku┼äcze, wspomagaj─ůce i edukacyjne na poziomie obowi─ůzuj─ůcego standardu, w zakresie i formach wynikaj─ůcych z indywidualnych potrzeb os├│b w nim przebywaj─ůcych, zwanych dalej "mieszka┼äcami domu".
 4. Domy pomocy spo┼éecznej, w zale┼╝no┼Ťci od tego, dla kogo s─ů przeznaczone, dziel─ů si─Ö na domy dla:
  • os├│b w podesz┼éym wieku
  • os├│b przewlekle somatycznie chorych
  • os├│b przewlekle psychicznie chorych
  • doros┼éych niepe┼énosprawnych intelektualnie
  • dzieci i m┼éodzie┼╝y niepe┼énosprawnych intelektualnie
  • os├│b niepe┼énosprawnych fizycznie


Op┼éat─Ö za pobyt w domu pomocy spo┼éecznej wnosz─ů:

 1. Mieszkaniec domu, nie wi─Öcej jednak ni┼╝ 70% swojego dochodu, a w przypadku osób ma┼éoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie wi─Öcej ni┼╝ 70% tego dochodu.
 2. Ma┼é┼╝onek, zst─Öpni przed wst─Öpnymi - zgodnie z zawart─ů umow─ů:
  • w przypadku osoby samotnie gospodaruj─ůcej, je┼╝eli dochód jest wy┼╝szy ni┼╝ 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodaruj─ůcej, jednak kwota dochodu pozostaj─ůca po wniesieniu op┼éaty nie mo┼╝e by─ç ni┼╝sza ni┼╝ 300% tego kryterium
  • w przypadku osoby w rodzinie, je┼╝eli posiadany dochód na osob─Ö jest wy┼╝szy ni┼╝ 300% kryterium dochodowego na osob─Ö w rodzinie, z tym ┼╝e kwota dochodu pozostaj─ůca po wniesieniu op┼éaty nie mo┼╝e by─ç ni┼╝sza ni┼╝ 300% kryterium dochodowego na osob─Ö w rodzinie
 3. Gmina, z której osoba zosta┼éa skierowana do domu pomocy spo┼éecznej - w wysoko┼Ťci ró┼╝nicy mi─Ödzy ┼Ťrednim kosztem utrzymania w domu pomocy spo┼éecznej w danym roku a op┼éatami wnoszonymi przez osoby do tego zobowi─ůzane.


Skierowanie do domu pomocy społecznej następuje:

 1. Po przeprowadzeniu wywiadu ┼Ťrodowiskowego w miejscu zamieszkania zainteresowanego oraz po przeprowadzeniu wywiad├│w ┼Ťrodowiskowych u os├│b zobowi─ůzanych (zst─Öpnych i wst─Öpnych) do alimentacji.
 2. Po podpisaniu umowy z osobami zobowi─ůzanymi do partycypowania w kosztach utrzymania w domu pomocy spo┼éecznej osoby zainteresowanej.
 3. W drodze wydania decyzji administracyjnych o skierowaniu i o odp┼éatno┼Ťci - do 30 dni od dnia z┼éo┼╝enia kompletu dokument├│w.

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej przys┼éuguje prawo wniesienia odwo┼éania do Samorz─ůdowego Kolegium Odwo┼éawczego w Opolu za po┼Ťrednictwem Dyrektora tut. O┼Ťrodka w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

W tut. O┼Ťrodku wprowadzono Procedur─Ö w sprawach dotycz─ůcych kierowania os├│b do dom├│w pomocy spo┼éecznej pobierz procedur─Ö
Copyright © Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu | Projekt i wykonanie: www.4PROJEKT.pl