Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Kedzierzynie-Ko┼║lu
Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu og┼éasza nab├│r kandydat├│w na opiekun├│w prawnych dla os├│b ca┼ékowicie ubezw┼éasnowolnionych

Strona główna E-PORADA dla seniorów
i ich opiekun├│w
Ankieta zadowolenia klienta Aktualno┼Ťci Komu pomagamy Rodzina 500 plus Jak uzyska─ç pomoc Akcja PODAJ DALEJ Definicje w pomocy spo┼éecznej Sprawd┼║ czy jeste┼Ť na li┼Ťcie wyp┼éat ┼Üwiadczenia Rodzinne i Pomoc Alimentacyjna Konsultacje spo┼éeczne O┼Ťrodki wsparcia Grupa wsparcia Klub Integracji Spo┼éecznej Program Aktywizacja i Integracja (PAI) Imprezy cykliczne Informator Seniora Aktywny senior polsko-czeskego pogranicza Linki Bezp┼éatne szkolenia
O o┼Ťrodku Kontakty Dzia┼éy o┼Ťrodka Kadra zarz─ůdzaj─ůca

O┼Ťrodek Wsparcia Dziennego dla os├│b z zespo┼éem ot─Öpiennym

O┼Ťrodek Wsparcia Dziennego dla osób z zespo┼éem ot─Öpiennym (OWD) funkcjonuj─ůcy w ramach Domu Dziennego Pobytu Nr 3 Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu, przeznaczony jest dla osób z zespo┼éem ot─Öpiennym w tym z chorob─ů Alzheimera, które mog─ů przy dora┼║nym wsparciu samodzielnie funkcjonowa─ç. Placówka ma pomóc zarówno podopiecznym, jak te┼╝ ich opiekunom, którzy ze wzgl─Ödu na ogromny trud, ponoszony w dzie┼ä i w nocy pragn─ů, aby bliska osoba pozostawa┼éa z nimi jak najd┼éu┼╝ej w rodzinie. O┼Ťrodek Wsparcia jest najdogodniejsz─ů form─ů wsparcia fizycznego i psychicznego dla opiekunów.
Jest przeznaczony dla osób, które ze wzgl─Ödu na trudn─ů sytuacj─Ö ┼╝yciow─ů, wiek, niepe┼énosprawno┼Ť─ç lub chorob─Ö potrzebuj─ů wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym ┼╝yciu, ale nie wymagaj─ů us┼éug ┼Ťwiadczonych przez jednostk─Ö ca┼éodobowej opieki.

Tutejszy O┼Ťrodek Wsparcia dysponuje 5  miejscami

PROCEDURA UBIEGANIA SI─ś O WSPARCIE W FORMIE POBYTU
Udzielenie pomocy w formie pobytu w OWD poprzedzone jest przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu ┼Ťrodowiskowego. Wywiad przeprowadza pracownik socjalny. Przyznanie pobytu nast─Öpuje na podstawie decyzji administracyjnej.

KRYTERIA UPRAWNIAJ─äCE DO UBIEGANIA SI─ś O PRZYZNANIE POBYTU

 • osoba jest mieszka┼äcem gminy K─Ödzierzyn-Ko┼║le,
 • osoba przed┼éo┼╝y za┼Ťwiadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegaj─ůcej si─Ö o skierowanie do OWD, z którego wynika ┼╝e:

- osoba kontroluje i komunikuje o potrzebach fizjologicznych i
- osoba jest zdolna do wykonywania podstawowych czynno┼Ťci w zakresie samoobs┼éugi i
- funkcjonowanie nie zagra┼╝a ┼╝yciu i zdrowiu w┼éasnemu oraz innych osób i
            - stan zdrowia osoby nie wymaga leczenia szpitalnego.

TRYB PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA W FORMIE POBYTU

 • z┼éo┼╝enie wniosku - osobiste, telefoniczne b─ůd┼║ listowne do Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu,
 • sporz─ůdzenie rodzinnego wywiadu ┼Ťrodowiskowego - po otrzymaniu zg┼éoszenia pracownik socjalny z Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu przeprowadza  wywiad ┼Ťrodowiskowy, którego celem jest ocena sytuacji ┼╝yciowej wnioskodawcy,
 • wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu b─ůd┼║ odmowie przyznania tej formy pomocy.


Okres pobytu w OWD uzale┼╝niony jest od indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej. Pobyt ten ustala si─Ö na czas okre┼Ťlony. Warunki pobytu okre┼Ťla Regulamin Organizacyjny.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • podanie,
 • za┼Ťwiadczenie o stanie zdrowia osoby ubiegaj─ůcej si─Ö o wsparcie - pobierz za┼Ťwiadczenie,
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzaj─ůcy to┼╝samo┼Ť─ç – do wgl─ůdu,
 • dochody rodziny: za┼Ťwiadczenia o zarobkach netto wszystkich cz┼éonków rodziny wraz z zasi┼ékami rodzinnymi, piel─Ögnacyjnymi, decyzja o dodatku mieszkaniowym, odcinki rent, emerytur, emerytury/renty zagraniczne, kwartalne i inne,
 • inne dokumenty ┼Ťwiadcz─ůce o trudnej sytuacji zdrowotnej,
 • o┼Ťwiadczenie o stanie maj─ůtkowym.

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA POBYT
Pobyt w OWD jest odp┼éatny zgodnie z Uchwa┼é─ů Nr XXXIX/347/16 Rady Miasta K─Ödzierzyn-Ko┼║le z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia szczegó┼éowych zasad ponoszenia odp┼éatno┼Ťci za pobyt uczestników w O┼Ťrodku Wsparcia Dziennego dla osób z zespo┼éem ot─Öpiennym, funkcjonuj─ůcym w ramach Domu Dziennego Pobytu Nr 3 Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu.

TABELA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT


Wysoko┼Ť─ç dochodu w stosunku do kryterium dochodowego,
o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2
ustawy o pomocy społecznej

Wysoko┼Ť─ç
odp┼éatno┼Ťci

powy┼╝ej 100% do 200%

od 1 zł do 50 zł

powy┼╝ej 200% do 300%

powyżej 50 zł do 75 zł

powy┼╝ej 300%

powyżej 75 zł do 100 zł

Wysoko┼Ť─ç odp┼éatno┼Ťci za posi┼éki okre┼Ťla Uchwa┼éa nr XXVIII/339/2004 Rady Miasta K─Ödzierzyn-Ko┼║le z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie zasad organizacji  i zasad odp┼éatno┼Ťci za wy┼╝ywienie w Domach Dziennego Pobytu.

W OWD podopieczni korzystaj─ů z us┼éug asystenckich oraz maj─ů mo┼╝liwo┼Ť─ç skorzystania z us┼éug fizjoterapii. Pomoc przyznawana jest w ramach projektu "Nie-Sami-Dzielni- rozwój us┼éug spo┼éecznych oraz wspieraj─ůcych osoby niesamodzielne" wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, O┼Ť priorytetowa VIII- Integracja Spo┼éeczna

Copyright © Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu | Projekt i wykonanie: www.4PROJEKT.pl