Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Kedzierzynie-Ko┼║lu
Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu og┼éasza nab├│r kandydat├│w na opiekun├│w prawnych dla os├│b ca┼ékowicie ubezw┼éasnowolnionych

Strona główna E-PORADA dla seniorów
i ich opiekun├│w
Ankieta zadowolenia klienta Aktualno┼Ťci Komu pomagamy Rodzina 500 plus Jak uzyska─ç pomoc Akcja PODAJ DALEJ Definicje w pomocy spo┼éecznej Sprawd┼║ czy jeste┼Ť na li┼Ťcie wyp┼éat ┼Üwiadczenia Rodzinne i Pomoc Alimentacyjna Konsultacje spo┼éeczne O┼Ťrodki wsparcia Grupa wsparcia Klub Integracji Spo┼éecznej Program Aktywizacja i Integracja (PAI) Imprezy cykliczne Informator Seniora Aktywny senior polsko-czeskego pogranicza Linki Bezp┼éatne szkolenia
O o┼Ťrodku Kontakty Dzia┼éy o┼Ťrodka Kadra zarz─ůdzaj─ůca

E-PORADA DLA SENIORËW I ICH OPIEKUNËW

MOPS Kŕdzierzyn-Ko╝le

WITAMY W  E-PORADNI

            E-porada jest stosowana w poradnictwie stosunkowo od niedawna. Stanowi ona próbŕ wyjÂcia naprzeciw zmieniaj▒cym siŕ potrzebom, sposobom komunikacji miŕdzyludzkich
i tempu ┐ycia.
Zapraszamy seniorów i ich opiekunów do korzystania z e-poradni, czyli porad przez Internet udzielanych przez specjalistów pracy socjalnej. Odpowiemy na pytania z zakresu pomocy spo│ecznej dotycz▒cych miŕdzy innymi:

  • wsparcia materialnego
  • pomocy us│ugowej
  • oÂrodków wsparcia (mieszkania chronione, domy dziennego pobytu)
  • domów pomocy spo│ecznej

Porady udzielane s▒ bezp│atnie. E-specjaliÂci dy┐uruj▒ w ka┐dy wtorek i czwartek
w godzinach 17.00-19.00.
Prosimy sformu│owaŠ pytanie lub krótko opisaŠ problem i wys│aŠ za pomoc▒ formularza. Odpowiedzi wysy│amy drog▒ elektroniczn▒.


KOMUNIKAT

Udzielanie e-porad dla seniorˇw i ich opiekunˇw zostaje zawieszone.
Porad udzielaj▒ pracownicy tut. OÂrodka pod nr telefonu

77 483 48 48 wew. 139,

od poniedzia│ku do pi▒tku w godzinach 7.00-15.00
Copyright © Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w K─Ödzierzynie-Ko┼║lu | Projekt i wykonanie: www.4PROJEKT.pl